BOLKÓW

BOLKÓW

Bolków 
Miasto / GminaBolków
Powiatjaworski
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanierolnicze
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
dz. nr 336/3 –10,1232ha
dz. nr 336/4 –5,4556 ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego1. Przeznaczenie podstawowe -tereny
działalności gospodarczej,
2. Przeznaczenie uzupełniające:
a)obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej,
b)zieleń,
c)parkingi, dojazdy i drogi wewnętrzne.
Autostrada / droga krajowa [km]Droga krajowa nr 5 -odległość ok. 0,2 km
Kolej [km]Bolków -linia nieczynna –
odległość 3 km
Porty rzeczne i morskie do 200 kmWrocław –odległość 90 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław –odległość 90 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław –odległość 90 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

Więcej terenów

Sprawdź