MIRSK

MIRSK

Mirsk 
Miasto / GminaMirsk
Powiatlwówecki
WojewództwoDolnośląskie
Obecne użytkowanieteren nieużytkowany
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
1 -1,9971 ha
2 - 3,7956 ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegotereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów
Autostrada / droga krajowa [km]13 km -droga krajowa nr 30
Kolej [km]brak
Porty rzeczne i morskie do 200 kmWrocław ok. 130 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]Wrocław ok. 130 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]Wrocław ok. 130 km
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)N

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

Więcej terenów

Sprawdź