Środa z funduszami unijnymi

Home \ Nowości \ Środa z funduszami unijnymi

 

unnamed

 

 

W związku z realizacją kolejnego spotkania informacyjnego z cyklu „Środa z Funduszami” dotyczącego możliwości i zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza przedsiębiorców działających na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości do wzięcia udziału w tym spotkaniu. 

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji na rozwój firmy m.in. poprzez:

  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach (nabór wniosków listopad 2016r. – styczeń 2017r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej )

  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych (nabór wniosków – styczeń 2017r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej)

  • inwestycje w przedsiębiorstwach działających w sferze usług społecznych (np. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku), (nabór wniosków – listopad 2016r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych)

  • godzenie życia prywatnego i zawodowego – aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (nabór wniosków – styczeń 2017r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych)

  • rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu LEADER – (omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych)

Przedstawiona zostanie również oferta skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczek korzystniejszych niż bankowych na wydatki bieżące i cele produkcyjne – inicjatywa postJEREMIE – omówi przedstawiciel Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Dofinansowanie przez ZUS działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek  – omówi przedstawiciel ZUS Oddział Wałbrzych.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach od 1000-1300.

Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

RELATED POSTS