gmina Piechowice

Home \ gmina Piechowice

gmina Piechowice

mapka-PIECHOWICE

Piechowice 
Miasto / GminaPiechowice
Powiat
Województwo
Obecne użytkowanie
Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha]
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Autostrada / droga krajowa [km]
Kolej [km]
Porty rzeczne i morskie do 200 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

zobacz-mape

pliki-do-pobrania

pliki-do-pobrania

 

 

 

Piechowice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Piechowice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,4
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
8
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
489/1
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
2,27
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Piechowice, ul. Kryształowa i Różana
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
200
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bd
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
bd
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
przy drodze wojewódzkiej nr 366
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
bd
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
bd
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link

Piechowice
Województwo:
Voivodeship:
dolnośląskie
Powiat:
District:
jeleniogórski
Gmina:
Commune:
Piechowice
Rodzaj gminy:
The surface of the area designed for investment:
miejska
Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję:
Number of plot’s precinct:
2,4
Nr obrębu działki:
Number of the plot being part of the investment offer:
8
Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną:
Number of the plot being part of the investment offer:
480/4
Powierzchnia działki:
Plot’s surface [ha]:
0,13
Lokalizacja działki:
Plot’s location :
Piechowice, ul. Kryształowa i Różana
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Local zoning plan:
TAK/YES
Odległość sieci wodociągowej: (m)
Distance from the plot to the water supply network: [m]
200
Odległość sieci kanalizacyjnej: (m)
Distance from the plot to the sewage system: [m]
400
Odległość sieci elektroenergetycznej: (m)
Distance from the plot to the power network: [m]
bd
Odległość sieci gazowej od działki: (m)
Distance from the plot to the gas network: [m]
bd
Odległość drogi dojazdowej od działki:
Distance from the plot to the road:
przy drodze wojewódzkiej nr 366
Odległość od autostrady/drogi ekspresowej:
Distance from the plot to the motorway/ expressway:
bd
Czy działka znajduje się na terenie zalewowym:
Is the plot at the area of floodplain ?
NIE/NO
Klasa bonitacyjna gleby działki:
Soil bonitation class of the plot:
bd
Czy działka wymaga odrolnienia:
Does the plot require changing the status of farmland ?
NIE/NO
Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu:
Does the plot’s area have any geological research background ?
NIE/NO
Link do dodatkowych informacji:
Additional data:
link
Uwagi, informacje dodatkowe:
Comments:
-
Link do map:
Link to the maps:
link