List Burmistrza Kamiennej Góry Pana Janusza Chodasewicza

Home \ List Burmistrza Kamiennej Góry Pana Janusza Chodasewicza

Janusz Chodasewicz

Szanowni Państwo,

Zapraszam do Kamiennej Góry – miasta ludzi gościnnych i pracowitych. Dogodne położenie komunikacyjne oraz bliskość granicy czeskiej sprawia, że swoją siedzibę znalazło tu już wiele firm z kapitałem polskim i zagranicznym.

Kamienna Góra to regionalny ośrodek administracyjny. Oprócz władz miejskich swoją siedzibę ma tu powiat ora z gmina wiejska. W wyniku przemian gospodarczych końca XX w. zmianie uległ dominujący dotąd w mieście profil produkcyjny. Przemysł włókienniczy został zastąpiony przez małą przedsiębiorczość, skoncentrowaną na działalności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej.

Miasto jest jednym ze współtwórców i udziałowcem SSEMP w Kamiennej Górze. Tu Strefa miała swój początek i dzięki staraniom zarządu Strefy i władz Kamiennej Góry rozwija się dynamicznie

Pod koniec 2018 roku miał miejsce fakt, który w znaczny sposób poprawia atrakcyjność inwestycyjną miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S3 od Bolkowa przez Kamienną Górę do granicy w Lubawce. W naszym mieście powstaną aż dwa węzły łączące S3 z drogami wojewódzkimi i powiatowymi.

Na granicy S3 połączy się z odcinkiem po stronie naszych południowych sąsiadów. Powstanie w ten sposób kompletny korytarz komunikacyjny gwarantujący szybką i sprawną logistykę pomiędzy powiatem kamiennogórskim a resztą Polski, Czechami oraz południem Europy.

W celu przygotowania jak najlepszej oferty inwestycyjnej Miasto ściśle współpracuje z zarządem SSEMP. Łącząc wiedzę, doświadczenie oraz know-how Strefy z miejskimi terenami inwestycyjnymi, przygotowaliśmy dla Państwa najlepsze warunki do inwestycji.

Zachęcam do inwestowania w Kamiennej Górze

Janusz Chodasewicz

Burmistrz Kamiennej Góry