informacja o wyborze - KERMAAN 26.08.2015

Home \ informacja o wyborze – KERMAAN 26.08.2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 26 sierpnia 2015 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 30.07.2015 r.)
Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 254, poz. 2539 późn.zm.)
Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,
że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Podstrefy Lubań
wybrano ofertę złożoną przez Rafała Grucę i Daniela Jabłońskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą:

KERMAAN S.C.
ul. Graniczna 24A
05-090 Raszyn, Janki

Przewodnicząca Komisji Rokowań

Karolina Podlasek