KSSEMP na IV Forum Regionalnym Polska-Chiny w Warszawie

Home \ Nowości \ KSSEMP na IV Forum Regionalnym Polska-Chiny w Warszawie

Paneliści w trakcie prelekcji

20 czerwca 2016 r., Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości uczestniczyła w IV Forum Regionalnym Polska-Chiny w Warszawie. W forum brało udział 160 uczestników, w tym przedstawiciele chińskiej administracji, prowincji, polskiego rządu miast i województw.

Wydarzenie było okazją do dalszego zacieśniania polsko-chińskiej współpracy gospodarczej na poziomie regionalnym i jednocześnie odbywało się w ramach wizyty Przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w Polsce.

„Po ustanowieniu Partnerstwa strategicznego w 2011 r. nastąpiła zdecydowana intensyfikacja kontaktów pomiędzy polskimi i chińskimi jednostkami terytorialnymi niższego szczebla. Dzięki mechanizmom zachęt inwestycyjnych, pozostających w kompetencjach polskich władz regionalnych, takich jak specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, agencje rozwoju regionalnego oraz centra obsługi inwestora i eksportera, ten aspekt lokalny projektu nowego Jedwabnego Szlaku stwarza wyjątkową szansę do współpracy” – mówił podczas inauguracji forum wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Prezes SSEMP S.A., Tadeusz Rycharski w rozmowie z burmistrzem chińskiego miasta Ningbo, Panem Tang’iem Yijun, zaprosił chińskich inwestorów do ulokowania inwestycji na terenie Kamiennogórskiej SSE. Ningbo to duże miasto portowe (ponad 5.7 mln osób) we wschodnich Chinach, w prowincji Zhejiang. W tym zamożnym chińskim ośrodku miejskim w dniach 9-12 czerwca 2016 r., odbywały się już po raz drugi międzynarodowe targi towarów eksportowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej – China-CEEC Investment and Trade Expo 2016, gdzie Polsce powierzono prestiżową rolę Country of Honour.

Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping w trakcie swojej pierwszej wizyty w Polsce przypomniał, że Polska już od 11 lat pozostaje największym partnerem handlowym Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz podkreślił, że Polska jest dobrym partnerem i przyjacielem narodu chińskiego. Prezydent Xi Jinping zaznaczył, że w 2015 r. obroty handlowe między naszymi krajami wyniosły 17 mld dol.

Relacja fotograficzna

* * * *

Kamienna Góra SEZ at 4th Regional Forum Poland-China in Warsaw

On the 20th of June 2016, Kamienna Góra Special Economic Zone participated in 4th Regional Forum Poland-China in Warsaw. There were 160 participants at the Forum including the representatives of Chinese administration and provinces as well as Polish government, cities and voivodships.

The Forum was also an opportunity for further strengthening Polish-Chinese economic cooperation at the regional level and was held in the context of the visit of the President of People’s Republic of China – Xi Jinping in Poland.

After establishing a strategic partnership in 2011 there came an intensification of contacts between Polish and Chinese local government units. Due to investment incentives being within the authority of Polish regional government agenda such as: Special Economic Zones, Science & Technology Parks, local agencies of development, regional centers of investors and exporters’ services; the local aspect of the project of the New Silk Road gives an unique chance for cooperation” – said at the inauguration Vice-Minister of Economic Development, Mr. Adam Hamryszczak.

The CEO of Kamienna Góra SEZ, Tadeusz Rycharski in a conversation with the mayor of the Chinese city Ningbo, Mr. Tang Yijun, invited Chinese investors to allocate investment in the Kamienna Góra SEZ. Ningbo is a large port city (more than 5.7 million people) in the eastern Chinese province of Zhejiang. In this wealthy Chinese city between the days: 9-12 June 2016., there was held for the second time an international exhibition of export goods from the countries of Central and Eastern Europe – China-CEEC Investment and Trade Expo 2016, where Poland was entrusted with the prestigious role of Country of Honour .

The President of People’s Republic of China, Xi Jinping, during his first visit in Poland reminded that Poland for 11 years has stayed the biggest trade partner for China in the region of Middle-East Europe and underlined that Poland is a good partner and a friend of Chinese nation. President Xi Jinping highlighted that the volume of trade between our countries reached 17 billion USD in 2015.

Photo relation

RELATED POSTS