Przetarg na ostatni odcinek S3 do granicy z Czechami

Home \ Nowości \ Przetarg na ostatni odcinek S3 do granicy z Czechami

s3a

– MIB informuje:

Skierowanie do przetargu ostatniego na południu Polski odcinka drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Lubawki podpisał 26 maja 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

– Bardzo się cieszę, że kolejny odcinek drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do granicy z Czechami, jest dziś kierowany do postępowania przetargowego. Rząd chce połączyć polskie porty w Szczecinie i Świnoujściu z południem Europy, co jest ważne dla wszystkich regionów, przez które przebiega trasa S3 – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Jak poinformował obecny na uroczystości wiceminister Jerzy Szmit, budowa 31 km trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy Polski w Lubawce będzie kosztować 3,2 mld zł. Inwestycja ma zostać ukończona do 2023 r.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że dokończenie trasy S3 jest jednym z priorytetów resortu infrastruktury i budownictwa.

Przyszła trasa ekspresowa, łącząca Bolków z Lubawką, jest ostatnim, nieskierowanym dotąd do realizacji odcinkiem drogi S3 na południu Polski. Jest to kluczowy fragment drogi, mogący poprawić płynność ruchu oraz tranzytu na obszarach przygranicznych z Republiką Czeską, jak i zespołu portów Szczecin-Świnoujście z południowymi sąsiadami.

S3 Południe Bolków (bez węzła) – granica państwa

Realizacja tego odcinka przewidziana została w systemie „Projektuj i buduj”, w podziale na dwa zadania:

– zadanie III – od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła); ok. 16 km

– zadanie IV – od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) – granica państwa, ok. 15 km.

Na odcinku Bolków – Lubawka/granica państwa planowane jest wybudowanie 62 obiektów inżynierskich (w tym m.in. mostów, wiaduktów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt), 3 węzłów drogowych (Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe oraz Lubawka), MOP II – po obu stronach drogi S3 oraz 2 tuneli drogowych o długości ok. 2300 m i ok. 320 m.

Tunele przewiduje się zrealizować metodami: górniczą i odkrywkową. W ramach wyposażenia tuneli drogowych, stanowiących element transeuropejskiej sieci drogowej, zrealizowane będą systemy bezpieczeństwa i sterowania tunelami oraz Centrum Zarządzania Tunelami.

W ramach inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”, wykonawca sporządzi kompletną dokumentację budowlaną, na podstawie której uzyska wszelkie decyzje, w szczególności ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej) i wykona roboty budowlane.

S3 Południe Legnica – Bolków (z węzłem)

Długość tego realizowanego odcinka to ok. 36 km, w tym 4 węzły drogowe: Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe, Bolków.

Budowana droga podzielona została na dwa zadania. Łączna wartość inwestycji to ok. 900 mln zł, planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2018 r.

S3 Północ Nowa Sól – Legnica (A4)

Odcinek ten jest zlokalizowany na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Ma długość około 80 km i zawiera 13 węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Drożów, Potoczek, Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód oraz Legnica II.

Odcinek jest obecnie budowany. Droga podzielona została na pięć zadań i realizowana jest w systemie „Projektuj i Buduj”. Wartość inwestycji to około 3 mld zł.

Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2018 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE.

S3 jako element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC – The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65, wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji z miejscowością Chania w Grecji. Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych z centralną Polską, poprawienie warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu, a także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 3 i drogi krajowej nr 5 poza rejon miast: Jawor, Bolków, Kamienna Góra i Lubawka.

S3 w Polsce

Trasa S3 na terenie Polski będzie miała długość ok. 480 km. Jej kontynuację na terenie Republiki Czeskiej będzie stanowiła droga D11 (dotychczas R11). Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej, podpisanej w 2005 r. w Straszynie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

źródło: Centrum Prasowe PAP

RELATED POSTS