Przedstawiciele firm Kamiennogórskiej SSEMP prowadzą zajęcia z doradztwa zawodowego w technikach oraz w szkołach branżowych

Home \ Nowości \ Przedstawiciele firm Kamiennogórskiej SSEMP prowadzą zajęcia z doradztwa zawodowego w technikach oraz w szkołach branżowych

IMG_8636W ramach działalności klastra edukacyjnego Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w dniu 31 października 2017 r.  odbyło się spotkanie uczniów 4-letniego technikum oraz uczniów szkoły branżowej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z przedstawicielami firmy Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. w Wykrotach.

Firma działa na terenie Podstrefy Nowogrodziec/Wykroty Kamiennogórskiej SSEMP. Historię firmy, jej profil produkcji oraz wymagania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie przedstawiły w formie prezentacji Panie: Katarzyna Gnach i Ewa Jaromek zajmujące się rekrutacją pracowników, selekcją kandydatów oraz szkoleniami. W spotkaniu wzięli udział również: Pani Wanda Kozyra  specjalista ds. projektu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Pan Piotr Iwaniec dyrektor szkoły oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Udział pracodawców w zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego ma wspierać uczniów w dokonywaniu trafnego wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej oraz rozwijać ich kompetencje personalne i społeczne. W trakcie spotkania uczniowie uzyskali informacje dotyczące możliwości odbywania płatnych staży wakacyjnych w firmie, możliwości rozwoju zawodowego poprzez podjęcie pracy i dalszego podwyższania kwalifikacji zawodowych na studiach wyższych.

Panie z działu HR potwierdziły, że absolwenci szkoły posiadający kwalifikacje w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, jak również absolwenci szkoły branżowej w zawodach operator obrabiarek konwencjonalnych i CNC oraz elektromechanicy są poszukiwanymi specjalistami na dzisiejszym rynku pracy.


Było to jedno ze spotkań informacyjnych, które mają na celu przybliżyć uczniom działalność zakładów znajdujących się na terenie Kamiennogórskiej SSEMP. Uczniowie ZST Mechanik będą mieli możliwość poznać proces produkcyjny w firmie w ramach tzw. wizyt studyjnych jeszcze w tym roku.

RELATED POSTS