Międzynarodowe zamówienia publiczne - aktualności

Home \ Nowości \ Międzynarodowe zamówienia publiczne – aktualności

Aktualności


P/4/2018 Program Narodów Zjednoczonych ds Rozwoju (UNDP) ogłosił przetargi na:

a/ Projektowanie i rozwój systemu Web Case Management (Design and Development of the Case Management Web System of The Office of The Personal Data Protection Inspector.) w Gruzji. Termin składania ofert : 5 luty 2018 do godziny 16:00. Szczegółowe informacje Gruzja-Web,

b/ Opracowanie dotyczące oczyszczenia i regulacji rzek w regionie miasta Doboj (Development of studies/elaborates for cleaning of river banks and detailed design of regulation of rivers in the  rural area in the city of Doboj) w Bośni i Hercegowinie. Termin składania ofert: 5 luty 2018 r. Szczegółowe informacje Bosnia-oczyszczanie,


P/3/2018 Program Narodów Zjednoczonych ds Rozwoju ogłosił przetargi na świadczenie usług doradczych w następujących zakresach:

a) Szczegółowej oceny niebezpieczeństwa powodzi i osuwisk na terenie zurbanizowanym Gorażdże i Vares w Bośni i Hercegowinie.  Termin składania ofert – 29 stycznia 2018 r. Szczególowe informacje doradca (PDF 94 KB)

b) Energooszczędnych technologii produkcji pianek o niskim współczynniku GWP. w Kazachstanie. Termin składania ofert – 28 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje :UNDP-przetarg

(źródło: Ministerstwo Rozwoju)

RELATED POSTS