Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0 w Polsce

Home \ Nowości \ Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0 w Polsce

Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej. Jakie będą jej skutki, dlaczego powinniśmy się w nią włączyć, w jaki sposób polski przemysł może wykorzystać zachodzące zmiany? To główne tematy dyskusji podczas konferencji „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0” zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Konferencja jest jednym z wielu wydarzeń towarzyszących European Industry Week – cyklu spotkań w całej Europie poświęconych rozwojowi przemysłu. 

Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem, a Polska jako duży kraj ze znaczącym udziałem przemysłu chce aktywnie w niej uczestniczyć. Mamy ku temu ogromny potencjał. Jako rząd będziemy aktywnie wspierać naszych przedsiębiorców, byśmy mogli wspólnie stać się liderami tej rewolucji ” – zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Podczas konferencji zaprezentowano projekt Platformy Przemysłu Przyszłości, która ma pełnić rolę integratora i przyśpieszyć transformację polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. W efekcie skupionych wokół Platformy działań będzie rosnąć zdolność polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji.

Ekosystem Platformy Przemysłu Przyszłości

W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które ze sobą efektywnie współpracują. W tym celu firmy łączy się w ekosystemie biznesowym wzorowanym na naturalnych sieciach. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Siła firm w sieci rośnie wraz ze wzrostem liczby jej uczestników. Głównym celem Platformy będzie stworzenie na polskim rynku przemysłowym usieciowanego ekosystemu biznesowego. Przemysł przyszłości będzie zorientowany zarówno na organizację produkcji, jak i współdziałanie i współtworzenie. Dlatego też, wyzwaniem jest zapewnienie instrumentów stymulujących wzajemne interakcje, które zaowocują optymalizacją zasobów, zdolnością do realizacji bardziej skomplikowanych projektów, czy też wyraźnie większą rentownością działań firm.

Sieciowe działania

W przeprowadzeniu zmian w przedsiębiorstwach będą pomagać regionalne inicjatywy – Centra Kompetencji – oferując wypracowane instrumenty wsparcia. Docelowo staną się one partnerami Platformy w realizacji określonych usług na rynku, takich jak warsztaty demonstracyjne i szkolenia. Centra będą oparte o istniejącą infrastrukturę i dostosowane do potrzeb lokalnego rynku w zakresie transformacji cyfrowej. W ten sposób rozwijać się będzie popyt rynku na rozwiązania przemysłu przyszłości.

Inkubatory Przemysłu 4.0

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z trzema politechnikami: Śląską, Warszawską i Poznańską przygotowało pilotażowy projekt przygotowujący kadry dla Centrów Kompetencji i Platformy Przemysłu Przyszłości. Dzięki pilotażowi zostały opracowane narzędzia oceny dojrzałości przedsiębiorstw, które będą wspomagać proces ich transformacji. Pilotaż przygotował również uczestników do podjęcia działalności propagowania nowych rozwiązań na rynku.

Warto podkreślić, że transformacja polskiego przemysłu, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw leży w interesie nas wszystkich. Począwszy od samych przedsiębiorstw, poprzez dostawców rozwiązań, po instytucje państwowe, którym zależy na utrzymaniu stabilnego wzrostu gospodarczego i dobrze płatnych miejsc prac  – podsumowała minister Emilewicz.

 

Prezentacje z konferencji

 1. Inicjatywy na rzecz Przemysłu 4.0 (PPTX 4 MB)
 2. Mazowieckie Centrum Przemysłu 4.0 (PPT 10 MB)
 3. Wielkopolskie Centrum Kompetencji (PPTX 9 MB)
 4. Śląskie Centrum Kompetencji (PPTX 18 MB)
 5. Pokonywanie barier do nowoczesnego przemysłu (PPTX 5 MB)
 6. Platforma Przemysłu Przyszłości integratorem inicjatyw na rzecz Przemysłu 4.0 (PPTX 20 MB)
 7. Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 Politechniki Warszawskiej (PPTX 4 MB)
 8. Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 na Politechnice Poznańskiej (PPT 3 MB)
 9. Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej (PPTX 12 MB)
 10. Jak przedstawić Przemysł 4.0 (PPTX 1 MB)
 11. Badanie ankietowe realizowane w ramach programu Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 (PPTX 964 KB)
 12. Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Polsce (PPT 338 KB)
 13. Finansowanie innowacyjnych inwestycji przez BGK (PPTX 6 MB)
 14. Instrumenty wsparcia NCBiR (PPTX 2 MB)

(źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)

RELATED POSTS