Międzynarodowe zamówienia publiczne - aktualności

Home \ Nowości \ Międzynarodowe zamówienia publiczne – aktualności

Aktualności:

W dniu 10 maja 2018 r. wszedł w życie regulamin organizacyjny Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT. Dotychczasowy Zespół Międzynarodowych Zamówień Publicznych połączył się z Wydziałem Organizacji Międzynarodowych i tworzy teraz Zespół VIII Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych. Strona www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl oraz telefony kontaktowe pozostały bez zmian.

  1. W dniu 22.05.2018 r. zorganizowaliśmy, wspólnie z PARP i MSZ, seminarium nt. zamówień OBWE. W jego trakcie eksperci z OBWE, na co dzień odpowiedzialni za przeprowadzanie przetargów i podpisywanie kontraktów, przedstawili misję, zadania i realizowane projekty oraz obowiązujące procedury. OBWE posiada biuro w Warszawie, które przeprowadza przetargi także na potrzeby projektów realizowanych w innych krajach, dlatego współpraca z tą organizację powinna być szczególnie interesująca dla polskich przedsiębiorców. OBWE jest bowiem organizacją, która zawsze płaci za zrealizowane dostawy lub usługi a wszelkie spory stara się rozwiązywać polubownie. Polscy eksperci pracujące w biurze OBWE w Polsce stanowią wielkie ułatwienie w kontaktach dla polskich firm. Więcej informacji na stronie https://www.osce.org/pl/odihr/326716
  2. Przypominamy, że w dniu 14 czerwca 2018 planowane jest zorganizowanie „Dnia polskiego przemysłu obronnego z obszaru łączności i informatyki”. Głównym organizatorem konferencji jest MON, MPiT jest współorganizatorem a konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13. Prelegentami w czasie konferencji będą pracownicy NCIA – Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki odpowiedzialni za organizację zakupów na rzecz Agencji. Przedstawią oni zasady, procedury i możliwości świadczenia usług i dostaw towarów na rzecz NCIA. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty obejmujące tematykę poszukiwania informacji, przygotowywania dokumentacji przetargowej, najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji itp. Zapraszamy do udziału Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne/278-rejestracja-trwa-dzien-polskiego-przemyslu-obronnego-z-obszaru-lacznosci-i-informatyki-zamowienia-publiczne-agencji-nato-ds-lacznosci-i-informatyki-14-czerwca-2018-r-warszawa. W załączeniu program konferencji.

Informacje:

Przypominamy, że Zespół Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych MPiT ( a także PARP i PAIH SA) dysponuje internetową wyszukiwarką przetargów. Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie ogłoszonego przez organizację międzynarodową, w jednym z ok 130 krajów, przetargu. Zachęcamy do zgłaszania do nas informacji, jakie zlecenia są poszukiwane przez przedsiębiorców, z Państwem współpracujących,  i w jakim regionie świata. Dysponując takimi informacjami możemy, na potrzeby konkretnego przedsiębiorcy, wyszukać zamówienie, które może odpowiadać jego potencjałowi eksportowemu. Informacje o potencjalnie ciekawych przetargach ogłaszane są także na stronie www.przetargi-miedzynarodowe.gov.pl,

W załączeniu informacja o trzech przetargach, które ogłosił Bank Światowy na terenie:

  • Ukrainy – Modernization Of Wastewater Pump Stations No. 7, 9 oraz Supply And Development Of Automated System For Collecting Data Within Project (financial Management And Accounting)
  • Gruzji – Description of Services for Preparation of Detailed Design Documentation for Tourism Infrastructure Development at Bakuriani Recreation Park

W nawiązaniu do seminarium , które odbyło się 22 maja 2018 r. i dotyczyło zamówień realizowanych przez OBWE, w załączeniu trzy aktualnie ogłoszone przetargi dotyczące: Macedonii, Uzbekistanu oraz Bośni i Hercegowiny.

 

29 maja 2018 r.

(źródło: MPiT)

RELATED POSTS