Międzynarodowe zamówienia publiczne - aktualności

Home \ Nowości \ Międzynarodowe zamówienia publiczne – aktualności

Aktualności:

  1. Zespół Międzynarodowych Zamówień Publicznych ( Zespół MZP) na skutek podziału Ministerstwa Rozwoju znalazł się w składzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Adres elektroniczny Zespołu to mzp@mpit.gov.pl. Aktualne informacje nt. międzynarodowych zamówień publicznych ukazują się na stronie www.przetargi-międzynarodowe.gov.pl a informacje o przetargach NATO będą ukazywać się na stronie https://mpit.bip.gov.pl/przetargi-nato/.

  1. W związku ze zmianami organizacyjnych nastąpiła zmiana „Regulaminu zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia w ramach Programu Inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa i w pozostałych przetargach ogłaszanych przez agencje, dowództwa sojusznicze i inne instytucje NATO”. W regulaminie doprecyzowano także te zapisy, które budziły wątpliwości , w szczególności: procedurę ubiegania się o wydania deklaracji uprawnienia przez firmy wspólnie ubiegające się o zamówienie ( konsorcja) oraz zmniejszono ilość dokumentów niezbędnych do przekazania do Ministerstwa, opierając się częściej o deklaracje przedsiębiorcy.

Nowy regulamin wraz z nowymi wnioskami o zgłoszenie w formie nominacji i wydanie deklaracji uprawnienia znajduje się na stronie  https://mpit.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/informacje-o-przetargach-nato.html

  1. Przypominamy, że w dniach 22-24.05.2018 w Berlinie odbędzie się konferencja NITEC-18, organizowana przez Agencję NATO ds. Komunikacji i Informacji (NATO Communications and Information Agency – NCIA) we współpracy ze stowarzyszeniem AFCEA.

Konferencja:

  • stanowi forum do nawiązania bądź rozwoju współpracy pomiędzy NATO a sektorem przemysłowym i naukowo-badawczym w obszarze technologii teleinformatycznych;
  • umożliwia zapoznanie się z możliwościami i zasadami współpracy przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych z NCIA oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi Agencji na najbliższe lata w zakresie planowanych projektów;
  • jest wartościowym źródłem informacji dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o kontrakty NCIA;
  • będzie okazją do bilateralnych spotkań podmiotów przemysłu w ramach warsztatów Business-to-Business.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem: http://www.nitec.nato.int/.

  1. Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) ogłosiła konkurs Defence Innovation Challenge  na najlepsze innowacyjne rozwiązania techniczne, które mogłyby wesprzeć rozwój zdolności obronnych NATO w obszarach C4ISR i Cyber Defence. Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora akademickiego krajów NATO.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do NCIA do 6.04.2018. Zwycięzcy konkursu będą prezentować swoje rozwiązania podczas konferencji NITEC-18 w Berlinie w dniach 22-24 maja 2018 r. Szczegóły nt. przedsięwzięcia Defence Innovation Challenge znajdują się na stronie https://www.ncia.nato.int/NewsRoom/Pages/20181403.aspx

  1. W dniu 14 czerwca 2018 planowane jest zorganizowanie „Dnia polskiego przemysłu obronnego z obszaru łączności i informatyki”. Głównym organizatorem konferencji jest MON, MPiT jest współorganizatorem a konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13. Prelegentami w czasie konferencji będą pracownicy NCIA – Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki odpowiedzialni za organizację zakupów na rzecz Agencji. Przedstawią oni zasady, procedury i możliwości świadczenia usług i dostaw towarów na rzecz NCIA. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty obejmujące tematykę poszukiwania informacji, przygotowywania dokumentacji przetargowej, najczęściej popełnianym błędom w dokumentacji itp.

Publikacja: „Finansowe instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców uczestniczących w przetargach międzynarodowych” 


(źródło: MPiT)

RELATED POSTS