Międzynarodowe zamówienia publiczne - aktualności

Home \ Nowości \ Międzynarodowe zamówienia publiczne – aktualności

Aktualności:

 1. Zespół Międzynarodowych Zamówień Publicznych na skutek podziału Ministerstwa Rozwoju znalazł się w składzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Adres elektroniczny Zespołu to mzp@mpit.gov.pl. Aktualne informacje nt. międzynarodowych zamówień publicznych ukazują się na stronie www.przetargi-międzynarodowe.gov.pl a informacje o przetargach NATO będą ukazywać się na stronie https://mpit.bip.gov.pl/przetargi-nato/.

 1. W dniach 22-24.05.2018 w Berlinie odbędzie się konferencja NITEC-18, organizowana przez Agencję NATO ds. Komunikacji i Informacji (NATO Communications and Information Agency – NCIA) we współpracy ze stowarzyszeniem AFCEA.

Konferencja:

 • stanowi forum do nawiązania bądź rozwoju współpracy pomiędzy NATO a sektorem przemysłowym i naukowo-badawczym w obszarze technologii teleinformatycznych;
 • umożliwia zapoznanie się z możliwościami i zasadami współpracy przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych z NCIA oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi Agencji na najbliższe lata w zakresie planowanych projektów;
 • jest wartościowym źródłem informacji dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o kontrakty NCIA;
 • będzie okazją do bilateralnych spotkań podmiotów przemysłu w ramach warsztatów Business-to-Business.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem: http://www.nitec.nato.int/.

 1. W dniach 9-10 kwietnia 2018 r. w Nowym Jorku odbędzie się 15. edycja EU – UN Procurement Seminar organizowanego przez European Procurement Forum (EUPF).

Rynek  zamówień publicznych organizacji systemu ONZ, to zamówienia o wartości przekraczającej rocznie  17 mld USD.

W programie EU – UN Procurement Seminar przewidywane są:

 • prezentacje instytucji zamawiających w ramach systemu NZ, m.in. dotyczące profilu zamawianych dóbr i usług wraz z omówieniem procedur przetargowych i tzw. „najlepszych praktyk” w danej organizacji. W spotkaniu planowany jest udział przedstawicieli m.in.: UN/PD, UNDP, UNICEF, UNLB, UNOPS, UNDB, UNFPA i Bank Światowy.
 • warsztaty tematyczne i grupy dyskusyjne z pracownikami departamentów zamówień publicznych dla określonych sektorów, m.in.: energetycznego, dostaw wody i urządzeń sanitarnych, budownictwa, utylizacji odpadów, transportu  i logistyki oraz obszaru zamówień integrujących zasady zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable procurement).
 • spotkania B2P (ang. business to procurers) –  indywidualne spotkania potencjalnych dostawców z pracownikami departamentów zamówień publicznych organizacji skupionych w systemie NZ, które umożliwiają prezentację swoich towarów lub usług.

Informacje szczegółowe, jak również bezpośrednia rejestracja uczestnictwa dostępne są na stronie: http://eupf.org/ . Niestety udział w seminarium jest płatny.

 1. Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła zamiar ogłoszenia przetargu „Provide Maritime and NATO Airbone Early Warning Interface and Associated Communications Systems Ship-Shore-Ship-Buffer for Poland”.

Przetarg dotyczy zadania w zakresie informatyki realizowanego w Polsce. Szacunkowa  wartość zamówienia to 1.689.700 Eur. Termin składania wniosków do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o wydanie deklaracji uprawnienia  mija 15 marca 2018 r. Szczegóły na stronie https://miir.bip.gov.pl/przetargi-nato/komunikat-nr-12-18.html.

 1. W dniu 22 maja 2018 r. planujemy zorganizować , wspólnie z PARP, konferencję nt zamówień organizacji humanitarnych. Więcej szczegółów nt. konferencji podamy w informatorze kwietniowym.

RELATED POSTS