Prezes SSEMP S.A. na XXVI Konferencji Naukowej pt. „GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE”

Home \ Nowości \ Prezes SSEMP S.A. na XXVI Konferencji Naukowej pt. „GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE”

W dniach 13~14 września br. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości reprezentowana przez Prezesa Zarządu Tadeusza Rycharskiego uczestniczyła w XXVI Konferencji Naukowej pt. „GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE”. Konferencja zorganizowana została w Mysłakowicach (obok Karpacza) przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedrę Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyně w Usti nad Labem.

glir 2018 kssemp

Prezes SSEMP S.A. omówił efekty funkcjonowania Kamiennogórskiej SSEMP w subregionie jeleniogórskim oraz nakreślił kluczowe zmiany legislacyjne w zakresie funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji i towarzyszącymi jej aktami wykonawczymi. W dyskusji panelowej z udziałem Prezesa SSEMP S.A.: „Współczesne wyzwania rozwojowe samorządu terytorialnego” uczestniczyli również:

-Hubert Papaj/ Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,
-Radosław Jęcek/ Burmistrz Karpacza,
-Dariusz Pawliszczy/ Wójt Gminy Gromadka.

Więcej informacji o konferencji:
http://glir.ue.wroc.pl/2018/index.php


RELATED POSTS