Możliwość wsparcia MŚP

Home \ Nowości \ Możliwość wsparcia MŚP

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. („DFG”), którego udziałowcami są m.in. Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego, posiada w swojej ofercie produkt wspierający funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – poręczenie zapłaty wadium.

Zgodnie z Art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wadium może być wnoszone w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, takie jak DFG. Dzięki temu, przedsiębiorca startujący w postępowaniach przetargowych ma możliwość, m.in.:

− przeznaczenia posiadanych środków finansowych na inne cele;
− wzięcia udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych lub posiadania gwarancji bankowych (ubezpieczeniowych).

Korzystanie z poręczeń zapłaty wadium może stanowić dla nich jedno z dodatkowych narzędzi poprawy płynności. Więcej informacji o poręczeniach zapłaty wadium znaleźć można w załączonej prezentacji lub na stronie: www.dfg.pl/poreczenia-wadialne. W razie pytań lub wątpliwości, do dyspozycji są specjaliści DFG, tel.: 696 871 433, 534 699 663, e-mail: poreczenia@dfg.pl.

RELATED POSTS