Fundusz Dróg Samorządowych na Dolnym Śląsku - powiat milicki

Home \ Nowości \ Fundusz Dróg Samorządowych na Dolnym Śląsku – powiat milicki

kprm logo drogi

zdjęcie: KPRM

Ponad 156 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przeznaczonych na drogi w województwie dolnośląskim w 2020 roku. Na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania są inwestycje w Miliczu.

Na liście podstawowej, wśród zadań gminnych, figurują trzy projekty w Gminie Milicz:

  1. Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 185 w miejscowości Niesułowice (okres realizacji zadania: X 2019 – XII 2020, łączna wartość projektu: 2 046 622 zł, wartość dofinansowania: 1 432 635 zł)
  2. Uzbrojenie obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu – budowa ulicy Lawendowej (okres realizacji zadania: X 2019 – XI 2020, łączna wartość projektu: 5 503 978 zł, wartość dofinansowania: 3 852 785 zł)
  3. Przebudowa dróg w miejscowości Duchowo, gmina Milicz – etap I (okres realizacji zadania: X 2019 – XII 2020, łączna wartość projektu: 1 203 104 zł, wartość dofinansowania: 842 173 zł)

Z kolei na liście rezerwowej jest jeden projekt z naszej gminy:

  1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z budową infrastruktury technicznej i zjazdów na posesje w miejscowości Miłochowice i Pogórzyno (okres realizacji zadania: III – XI 2020, łączna wartość projektu: 5 853 554 zł, wartość dofinansowania: 4 097 487,80 zł)

Fundusz Dróg Samorządowych na Dolnym Śląsku

Kilka dni temu rząd zatwierdził listę zadań na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

– Okres epidemii jest ciężkim czasem dla dolnośląskich rodzin, domostw, przedsiębiorstw oraz instytucji. Dlatego tak ważne są inwestycje, które pozwolą na dalszy rozwój gmin i powiatów na Dolnym Śląsku. Fundusz Dróg Samorządowych jest tego przykładem. Pieniądze pozwolą na modernizację około 116 kilometrów dróg – mówi Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Im niższy dochód własny samorządu, tym większa szansa na otrzymanie wyższej wartości dofinansowania. Przy czym dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania.

Budżet na cały program DFS na 2020 rok wynosi około 3 mld złotych. W 2020 roku na Dolny Śląsk trafi 156,5 mln zł, gdzie zostanie zrealizowanych 101 zadań. 40,6 mln zł zostanie przeznaczonych na 23 inwestycje drogowe w powiatach. Natomiast pozostałe 115,9 mln zł przekazane zostanie na 78 modernizacji dróg na terenie gmin.

– Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont prawie 116 kilometrów dróg na Dolnym Śląsku – 48,02 kilometrów dróg powiatowych i 67,75 kilometrów dróg gminnych. W sytuacji uzyskania oszczędności poprzetargowych lista inwestycji objętych dofinansowaniem będzie rozszerzana o kolejne zadania, znajdujące się na poszczególnych listach rezerwowych – zapowiada Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

źródło: dmi24.pl

RELATED POSTS