XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Home \ Nowości \ XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne / Economic Forum, jedna z największych konferencji polityczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej 🌍 Podczas pierwszego dnia wydarzenia 7.09.2021 r. w panelu dyskusyjnym: „Polska Strefą Inwestycji – dostosowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorców” brał udział Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski.

➡️ Wsparcie nowych projektów inwestycyjnych na terytorium Polski dotyczy nie tylko zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale także obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych oraz daleko idącej pomocy merytorycznej. Pomoc publiczna w obecnej sytuacji rynkowej stanowi jeden z podstawowych czynników mających wpływ na decyzje odnośnie lokalizacji planowanych inwestycji (FISW).
Na temat wsparcia projektów inwestycyjnych rozmawiali:
🔷 Tadeusz Rycharski, Prezes Zarządu, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., Polska
🔷 Krzysztof Kielec, Prezes Zarządu, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Polska
🔷 Marek Michalik, Prezes Zarządu, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Polska
🔷 Grzegorz W. Kołodko, Profesor, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
🔷 Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska
Zdjęcia: SSEMP S.A. oraz Artur Kubieniec – Relacje Regionalne

RELATED POSTS