Rekordowy rok dla inwestycji w Polsce w ramach PSI

Home \ Nowości \ Rekordowy rok dla inwestycji w Polsce w ramach PSI

Od początku 2021 r. do końca listopada w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano już 470 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 20 mld zł z równoczesną deklaracją stworzenia 10 519 nowych miejsc pracy.

Nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Pomimo pandemii notujemy stabilny wzrost projektów w ramach instrumentów wsparcia inwestycyjnego. Wskazują na to dane, jakie otrzymujemy z Polskiej Strefy Inwestycji. Wynika z nich, że w porównaniu z końcem  listopada ubiegłego roku, pod względem liczby projektów notujemy wzrost o 59% r/r. W przypadku wartości inwestycji mamy wzrost o 86% , zaś w liczbie nowych miejsc pracy – wzrost aż o 125%

– powiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprzed pandemii, czyli od początku stycznia do końca listopada 2019 r., w liczbie projektów nastąpił wzrost o 53%, w wartości inwestycji wzrost o 48%, a w liczbie nowych miejsc pracy wzrost o 79%.

Znakomity bilans PSI

Z każdym miesiącem wzrasta aktywność polskich firm z sektora MŚP w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy tego roku ich udział w liczbie projektów inwestycyjnych wyniósł 65%. To jest dokładnie tyle samo, ile przez cały 2020 r.

Od początku 2021 r. do końca listopada br. w ramach PSI wydano 470 decyzji o wsparciu inwestycji ( tylko w listopadzie 57 decyzji) o łącznej wartości 20 mld zł (w listopadzie – 1,7 mld zł) z równoczesną deklaracją stworzenia 10 519 nowych miejsc pracy (w listopadzie zadeklarowano 579 nowych miejsc pracy).

Od początku  2021 r. do końca listopada, w trzech największych Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Katowickiej, Kostrzyńsko-Słubickiej SSE i TSSE Euro-park „Wisłosan” – rozpoczęto realizację aż 139 projektów na łączną kwotę 8,5 mld zł. To jak dotąd w sumie 30% projektów inwestycyjnych i łącznie 43% wartości wszystkich inwestycji, jakie uruchomiono na terenie w ramach PSI w tym roku.

Natomiast od września 2018 r., czyli od początku istnienia PSI, do końca listopada 2021 r. wydano w sumie 1277 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 56,3 mld zł. W tym czasie polscy i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali stworzenie 25 257 nowych miejsc pracy.

Geneza PSI

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. PSI to naturalna ewolucja instrumentu specjalnych stref ekonomicznych, oferująca dostęp do zwolnienia podatkowego na inwestycje na terenie całego kraju. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w ramach PSI. Spółki zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – wydają decyzje o wsparciu nowych inwestycji i zarządzają poszczególnymi jej częściami.

RELATED POSTS