Rekordowy rok w Polskiej Strefie Inwestycji

Home \ Nowości \ Rekordowy rok w Polskiej Strefie Inwestycji

mrit_psi_intro

W całym 2021 r. w ramach PSI wydano aż 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 37,1 mld zł z równoczesną deklaracją utworzenia 16 831 nowych miejsc pracy.

Najnowsze dane dotyczące funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji wskazują, że pomimo pandemii, cały czas pozostajemy jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania. Cieszę się, że dotyczy to zarówno zagranicznych jak również polskich przedsiębiorców, w tym coraz częściej tych z sektora MŚP. Tylko w 2021 roku – w porównaniu do poprzedniego roku – pod względem liczby projektów zanotowaliśmy wzrost o 92% r/r. W przypadku wartości inwestycji mamy wzrost o 145% , zaś w liczbie nowych miejsc pracy – wzrost aż o 186% – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

W porównaniu do analogicznego okresu sprzed pandemii, czyli do 2019 roku, w liczbie projektów nastąpił wzrost o 102%, pod względem wartości inwestycji wzrost o 143%, zaś w liczbie nowych miejsc pracy wzrost aż o 159%.

Najlepszy rok PSI pod względem napływu inwestorów

Od  początku stycznia do końca grudnia 2021  r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano aż 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 37,1 mld zł z równoczesną deklaracją utworzenia 16 831 nowych miejsc pracy. Największe inwestycje dotyczą takich branżach jak: produkcja żywności wysokiej jakości i automotive.

W porównaniu do 2020 r. polskie firmy z sektora MŚP zwiększyły swój udział o 77% w liczbie inwestycji, o 100% pod względem ich wartości oraz o 46% pod względem liczby miejsc pracy.

Na koniec 2021 r. polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • uzyskały 427 decyzji o wsparciu. W całym 2020 r. było 241 takich decyzji;
  • deklarowały 5,3 mld zł na inwestycje. W 2020 r. było to 2,6 mld zł;
  • deklarowały 2 329 nowych miejsc pracy. W całym 2020 r. było 1 591 miejsc pracy.

Projekty z polskim kapitałem to obecnie 72% wszystkich inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o wsparciu, a ich łączna wartość stanowi 37% wartości wszystkich inwestycji, co przekłada się również na 35% udział w tworzeniu nowych miejsc pracy. Zagraniczne inwestycje to 28% wszystkich, ale ich łączna wartość stanowi aż 63% wszystkich pieniędzy zainwestowanych w ramach PSI, co przekłada się również na 65% wszystkich zadeklarowanych nowych miejsc pracy. Zagraniczni przedsiębiorcy częściej podejmują się dużych inwestycji, które generują wiele miejsc pracy – to najlepiej pokazuje ich ważną rolę w polskim systemie gospodarczym.

Reasumując: od września 2018 r., czyli od początku istnienia PSI, do końca grudnia 2021 r. wydano w sumie 1521 decyzji inwestycyjnych o łącznej wartości 73,4 mld zł. W tym czasie polscy i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali stworzenie 31 569 nowych miejsc pracy.

Równocześnie, stopniowo zmniejsza się wartość inwestycji lokowanych poza dawnym terenem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). W całym 2019 r. wyniosła ona 55% wszystkich inwestycji w ramach PSI, w 2020 r. – 59%, a w 2021 r. było to 58%. Natomiast pod względem liczby inwestycji, to w 2020 r. poza terenem stref znalazło się 67% inwestycji (251 inwestycji), a w 2021 r. – 64% inwestycji (453 inwestycje).

Geneza PSI

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tym samym stając się jednolitym obszarem inwestycji. Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. A nie tylko – jak wcześniej – na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.

źródło: MRiT

RELATED POSTS