S3 odcinek Kamienna Góra – Lubawka na fotografii

Home \ Nowości \ S3 odcinek Kamienna Góra – Lubawka na fotografii

Prace trwają na całym obszarze inwestycji, na której pracuje kilkaset osób oraz kilkadziesiąt jednostek sprzętowych. Pogoda sprzyja prowadzeniu prac na wszystkich frontach.

s3 kg lu

Rozpoczęły się roboty związane z nasuwaniem czwartego obiektu inżynierskiego, a na dwóch obiektach wykonano już nasunięcie 7 segmentów. Dodatkowo zamontowano awanbek na ostatnim obiekcie do nasuwania, co pozwoli rozpocząć prace przy jego budowie w najbliższych dniach. Docelowo wykonawca będzie realizował prace na pięciu obiektach jednocześnie, co będzie nie lada wyzwaniem. Obiekty będę liczyły od 435 m do prawie 600 m długości.

Systematycznie wykonywane są kolejne warstwy konstrukcyjne z kruszyw pod masę bitumiczną. Przeprowadzono inspekcję odbiorową wytwórni mas bitumicznych. Wykonawca prowadzi sukcesywnie prace związane z robotami ziemnymi w ilości kilkudziesięciu tysięcy m3 tygodniowo. Kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową rzeki Bystra.

Zaawansowanie rzeczowe zadania osiągnęło już ponad 30% zrealizowanych robót.

Przypomnijmy, że odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia 2020 r. W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje z postępu robót przy budowie S3 odcinek Bolków – Kamienna Góra TUTAJ. 

źródło: GDDKiA

RELATED POSTS