European Quality Certificate 2021 dla Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Home \ Nowości \ European Quality Certificate 2021 dla Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. jako zarządzający obszarem Kamiennogórskiej SSEMP otrzymała prestiżowe wyróżnienie: European Quality Certificate ® 2021  w kategorii Zrównoważony Rozwój. 

Posiadanie European Quality Certificate ® podkreśla prestiż oraz wysoką jakość oferowanych usług oraz jest potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej przyczyniającej się do zrównoważonego rozwoju. Spółka kierowana przez Prezesa Zarządu Tadeusza Rycharskiego., poprzez realizację przypisanych ustawą zadań, weryfikuje zamierzenia inwestycyjne firm ubiegających się o pomoc publiczną biorąc pod uwagę zarówno kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego jak i zrównoważonego rozwoju społęcznego.

SSEMP S.A. priorytetyzuje m.in. projekty:

-wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;

-rozwijające działalność badawczo-rozwojową;

-deklarujące zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;

-zakładające inwestycje w odnawialne źródła energii;

-tworzące wyspecjalizowane miejsca pracy;

-o niskim negatywnym wpływie na środowisko;

-zapewniające pracownikom dodatkowe programy opieki zdrowotnej oraz świadczenia pracownicze z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń;

-na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia.

 European Quality 2021

RELATED POSTS