28 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego SSEMP S.A. W skład RROG wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, gmin, powiatów oraz województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Do głównych zadań Rady należy przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz proponowanie kierunków działań na rzecz otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju gospodarczo-społecznego obszaru zarządzanego przez SSEMP S.A.

zdjęcia: Artur Kubieniec | Relacje Regionalne

RELATED POSTS