Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Home \ Nowości \ Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu możliwości wsparcia działalności gospodarczej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.:

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

 

 • pożyczka przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji);
 • firmy z sektora MŚP o przychodach powyżej 4 mln zł, nie będące w sytuacji trudnej na koniec roku 2019, posiadające dodatnie wyniki za 2021 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzące pełną księgowość, spełniające kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG);
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN do 10 mln PLN;
 • okres finansowania:
 • do 48 miesięcy dla pożyczki obrotowej (okres karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy);
 • do 120 miesięcy dla pożyczki inwestycyjnej (okres karencji w spłacie kapitału do czasu zakończenia/uruchomienia inwestycji);
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym);
 • prowizja za udzielenie finansowania: tylko 0,2%;
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki, od przedterminowej spłaty;
 • koszty zabezpieczenia w postaci gwarancji Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (0,2% p.a.) ponosi ARP S.A.;
 • zabezpieczenie: 70% pokrycia gwarancją portfelową w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego EFG, pozostałe materialne zabezpieczenia (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą nie więcej niż 50% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej,
 • zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc., inne.

Pożyczka obrotowa dla MŚP

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego,
 • dla Klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość,
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln zł,
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym,
 • prowizja przygotowawcza od 0,2%,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku,
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Pożyczka inwestycyjna dla MŚP

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie inwestycji,
 • dla przedsiębiorstw z sektora MŚP mających już działalność gospodarczą, o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość,
 • kwota pożyczki od 0,8 mln zł,
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża, zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym,
 • prowizja przygotowawcza od 0,2%,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku,
 • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto,
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości, inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym, akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Pod linkiem znajdziecie Państwo całą ofertę wsparcia ARP SA:

https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na wydłużony okres wsparcia obrotowego do 4 lat i możliwość karencji przy wszystkich pożyczkach.

Co nas wyróżnia? … dostosowywanie, tworzenie rozwiązań do indywidualnych potrzeb Przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

https://arp.pl/pl/dla-biznesu/cop/cop-wroclaw/

logo arp (1)

RELATED POSTS