Konkurs Polish Challenge Fund Lato 2022 otwarty

Home \ Nowości \ Konkurs Polish Challenge Fund Lato 2022 otwarty

polish_fund_undp

Z przyjemnością informujemy, że konkurs Polish Challenge Fund – edycja Lato 2022 został otwarty.

Celem Polish Challenge Fund jest ułatwienie transferu Polskiego know-how i innowacyjnych rozwiązań, w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe krajów partnerskich Polskiej pomocy, tym razem Republiki Mołdawii.

Zapraszamy do składania wniosków podmioty zarejestrowane na terytorium RP: firmy, start-upy, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty rozwojowe. Od wnioskującego podmiotu wymagane jest posiadanie lokalnego partnera, zaś proponowana inicjatywa musi być realizowana w duchu zrównoważonego rozwoju.

Zainteresowani wnioskodawcy mogą składać aplikacje na adres: procurement.irh@undp.org do czwartku, 15 września 2022 r. Projekty będą realizowane w okresie od listopada 2022 do czerwca 2023. Nagrody w konkursie mogą wynieść od US$20,000 do US$40,000, wymagany jest wkład własny w wysokości do 20% wartości projektu.

Szczegółowe informacje:
UNDP
https://polishchallengefund.org/

Manager projektu:
magdalena.kudlicka@undp.org

źródło: MRiT

RELATED POSTS