Webinar TLA – Aktualności w orzecznictwie i interpretacjach dotyczące PSI/SSE 20 września-13:00 - 14:30 Wirtualne Wydarzenie BEZPŁATNIE

Home \ Nowości \ Webinar TLA – Aktualności w orzecznictwie i interpretacjach dotyczące PSI/SSE 20 września-13:00 – 14:30 Wirtualne Wydarzenie BEZPŁATNIE

Aktualności w orzecznictwie i interpretacjach dotyczące PSI/SSE

Zagadnienia podczas webinaru:

  1. Rozliczenie straty w związku z podejściem projektowym (artykuł eksperta TLA w Rzeczpospolita)
  2. Zmiana stawek amortyzacyjnych wstecz (wyrok NSA) – przyśpieszenie konsumpcji pomocy publicznej
  3. Przegrana organów przed NSA w odniesieniu do podejścia projektowego (wyrok NSA) – jakie może mieć znaczenie na przyszłość?
  4. Zmiana rozmiaru przedsiębiorcy, a współczynnik intensywności (interpretacja)
  5. Kwestionowanie infrastruktury okołoprodukcyjnej jako koszt kwalifikowany także w całkiem nowym zakładzie (niekorzystna interpretacja)
  6. Rozliczenie faktoringu w PSI (interpretacja)

Prowadzący:

źródło: Kancelaria TLA

RELATED POSTS