The Sixth EU-GCC Business Forum

Home \ Nowości \ The Sixth EU-GCC Business Forum

W ramach rozpoczętego przez Unię Europejską w 2018 r. przedsięwzięcia pn. Dialog UE-GCC (Gulf Cooperation Council) ws. Dywersyfikacji Gospodarczej planowana jest 6. edycja Forum Biznesu UE-GCC. Generalnym celem Dialogu jest przyczynienie się do wzmocnienia relacji pomiędzy oboma ugrupowaniami poprzez wykorzystanie doświadczeń UE w celu wspierania krajów członkowskich GCC w dywersyfikacji ich gospodarek w kierunku uniezależniania się od sektora węglowodorów.


Forum Biznesu odbędzie się w dn. 24 listopada 2022 r. w Brukseli, ale będzie miało charakter hybrydowy zapewniając firmom i instytucjom państw członkowskich możliwość wirtualnego uczestnictwa. Więcej informacji, materiałów oraz dodatkowe linki związane z Forum, jak również link do rejestracji, dostępne są na uruchomionej 20.10 br. stronie internetowej: https://www.eugcc.eu/.

Forum Biznesu UE-RWPZ stanowi okazję do zapoznania się z najnowszymi inicjatywami zarówno w Unii, jak i GCC, oraz instrumentami wykorzystywanymi do rozwiązywania bieżących wyzwań związanych przede wszystkim ze zmianą klimatu, bezpieczeństwem energetycznym oraz transformacją ekologiczną i cyfrową. Powyższe tematy zostaną przedstawione podczas sesji otwierającej Forum, a następnie będą bardziej szczegółowo omawiane w 4 dyskusjach panelowych. Do udziału zostali zaproszeni ministrowie handlu z GCC, a otwarcia Forum dokona wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej V. Dombrovskis.

Podczas wydarzenia planowane są prezentacje krajów członkowskich GCC nt. projektów inwestycyjnych i handlowych dla przedsiębiorstw z UE. Ponadto Forum, w większym niż w poprzednich edycjach wymiarze, ma ułatwić kojarzenie i spotkania B2B pomiędzy firmami biorącymi udział w wydarzeniu. Organizatorzy planują kojarzenie firm z konkretnych branż na podstawie profilu działalności, który należy podać w trakcie procedury rejestracji, a spotkania będą mogły mieć miejsce zarówno w Brukseli, jak i w formie on-line.

(zdjęcie: eugcc.eu)

RELATED POSTS