Enterprise Europe Network to największa europejska sieć, skupiająca ponad 600 organizacji członkowskich z ponad 60 krajów na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Członkowie Sieci wspierają przedsiębiorczość i umiędzynaradawianie biznesu we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Komisją Europejską.

DLA KOGO?

Usługi świadczone przez Sieć skierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich firm zainteresowanych innowacjami i podbijaniem nowych rynków.

ZAKRES USŁUG

Głównym celem działań Sieci EEN jest rozwój Twojej firmy.  Ośrodek Enterprise Europe Network przy DARR SA ma do zaoferowania szereg usług, takich jak:

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą,między innymi poprzez bazę międzynarodowych ofert współpracy biznesowej;
  • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji z tematyki związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na terenie UE, a w szczególności rynków zagranicznych, oznaczenia CE, możliwości finansowania działalności gospodarczej, regulacji unijnych, własności intelektualnej, zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji i programów badawczych UE;
  • organizacja udziału polskich firm w imprezach kooperacyjnych (spotkaniach brokerskich i misjach gospodarczych), mających na celu ożywienie współpracy międzynarodowej;
  • udostępnianie aktualnej informacji na temat prawa i polityk Unii Europejskiej, zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku i poza nim.

Nasze usługi doradcze i brokerskie są szyte na miarę – wystarczy zgłosić się do projektu, a konsultant zaproponuje usługi dostosowane do zidentyfikowanych indywidualnie potrzeb.

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE?

Najszybszym sposobem uzyskania szczegółowych informacji i przystąpienia do projektu jest bezpośredni kontakt z naszym biurem: een@darr.pl

Usługi oferowane przez Sieć finansowane są przez Komisję Europejską w ramach Single Market Programme oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii z budżetu państwa, co oznacza, że są dla przedsiębiorców nieodpłatne. Warunkiem skorzystania usług w naszym ośrodku jest posiadanie siedziby lub prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego.

een.org.pl

https://westpoland.pl/

een.ec.europa.eu

„Projekt Enterprise Europe Network współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.”

źródło: DARR