„Kierunki rozwoju ekspansji zagranicznej” – konsultacje publiczne

Home \ Nowości \ „Kierunki rozwoju ekspansji zagranicznej” – konsultacje publiczne

Przed nami wiele wyzwań związanych z ekspansją zagraniczną polskich firm. Rolą administracji publicznej jest zaprojektowanie odpowiednich i spójnych działań, które będą sprzyjać wzmacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. – To konieczność. Dlatego przygotowaliśmy projekt dokumentu, który będzie swoistym kompasem dla całego systemu wsparcia polskiego eksportu. Jego konsultacje publiczne będą trwać do 18 kwietnia 2024 r. – informuje minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Chcemy wspólnie wypracować jak najlepsze, spójne i dostosowane do pojawiających się wyzwań, ramy dla wsparcia ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych. Działania z tym związane powinny być lepiej skoordynowane, by skutecznie wspierać polskich eksporterów

– mówi szef resortu rozwoju i technologii.

Wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych, budowa pozytywnego wizerunku polskiego biznesu w skali globalnej oraz wspieranie polskich eksporterów mają dla nas kluczowe znaczenie

– dodaje wiceminister Jacek Tomczak.

Założenia dokumentu

W „Kierunkach Rozwoju Ekspansji Zagranicznej” zostały wskazane działania, które są odpowiedzią na  wyzwania w zakresie ekspansji zagranicznej. Istotnym elementem będzie koncentracja wsparcia na kluczowych sektorach polskiego eksportu oraz tych, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej naszego kraju na świecie.

Zależy nam szczególnie na:

  • większym umiędzynarodowieniu polskich firm (większa liczba eksporterów, w szczególności polskich MŚP);
  • większym udziale krajów pozaunijnych w polskim eksporcie i dalszym umacnianiu relacji gospodarczych z krajami UE;
  • coraz wyższej pozycji Polski w globalnych łańcuchach wartości dodanej (szczególnie innowacyjne branże);
  • większym udziale wyrobów wysoko przetworzonych i wysokiej techniki w polskim eksporcie.

Wśród proponowanych działań jest m. in.:

  • koordynacja i spójność działań w promocji gospodarki i wsparcia eksportu;
  • wyznaczenie rynków perspektywicznych dla krajowego eksportu;
  • dyplomacja ekonomiczna ds. technologicznych w wybranych krajach-liderach innowacji oraz na wybranych rynkach wschodzących;
  • spójny program promocji Marki Polskiej Gospodarki oraz poszczególnych sektorów;
  • wsparcie rozwoju e-eksportu.

W dokumencie określono również wyzwania, jakie będą stały po stronie administracji i przedsiębiorców oraz przedstawiono obraz umiędzynaradawiania polskiej gospodarki i cele polityki eksportowej Polski.

Konsultacje

Konsultacje publiczne rozpoczęły się 15.03.2024  i potrwają ustawowo 35 dni tj. do 18.04 2024 r.

Organizacje gospodarcze i partnerów społecznych prosimy o zgłaszanie uwag i opinii poprzez formularz na adresy: Aleksandra.Jaworska@mrit.gov.pl oraz Robert.Kalinowski@mrit.gov.pl.

Materiały

Kierunki rozwoju ekspansji zagranicznej
Kierunki_rozwoju_ekspansji_zagranicznej_(RM_marzec_2024).pdf 1.64MB
Obszar, efekty, plany
Załącznik_1_Obszar_efekty_plany_(RM_styczeń_2024).pdf 1.05MB
inst. wsparcia
Załącznik_2_(obecne_inst_wsparcia)_(RM_styczeń_2024).pdf 0.45MB
Rynki priorytetowe
Załącznik_3_(rynki_priorytetowe)_(RM_marzec_2024).pdf 1.20MB
formularz do przesyłania uwag
Formularz_-_uwagi.docx 0.01MB

źródło: MRiT

RELATED POSTS