Kamiennogórska SSEMP na konferencji podsumowującej 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Home \ Nowości \ Kamiennogórska SSEMP na konferencji podsumowującej 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku było przełomowym wydarzeniem dla gospodarki kraju, a także dla polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych – w tym dla Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP). Ta data otworzyła nowe możliwości dla polskiej przedsiębiorczości i przyciągnęła uwagę międzynarodowych inwestorów.

Przez ostatnie dwie dekady od momentu przyłączenia do Unii Europejskiej, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości stała się symbolem rozwoju gospodarczego w Polsce. Od chwili jej powstania, KSSEMP jest magnesem dla inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, oferując im atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz zachęty podatkowe.

Kamiennogórska SSEMP wraz z pozostałymi SSE odegrała kluczową rolę w przyciąganiu kapitału zagranicznego do Polski. Inwestorzy z różnych zakątków świata dostrzegli potencjał tego obszaru i zdecydowali się na lokowanie swoich środków tutaj, co przyczyniło się do tworzenia nowych miejsc pracy, transferu technologii oraz wzrostu eksportu. Jednak sukces KSSEMP nie polegał tylko na przyciąganiu kapitału zewnętrznego. W ciągu ostatnich dwóch dekad, Kamiennogórska Strefa stała się ośrodkiem innowacji i rozwoju, sprzyjając powstawaniu nowoczesnych gałęzi przemysłu. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna odegrała również ważną rolę w przyciąganiu poddostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki jej atrakcyjnym warunkom inwestycyjnym oraz dogodnej lokalizacji, liczni dostawcy części i komponentów zdecydowali się na otwarcie swoich zakładów produkcyjnych w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego. To przyczyniło się do stworzenia kompleksowego systemu motoryzacyjnego, w którym poddostawcy mogą świadczyć wysokiej jakości usługi dla głównych producentów samochodów. W ten sposób KSSEMP stała się istotnym centrum nie tylko dla produkcji samochodów, ale również dla całego łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym. Wraz z rozwojem tego i wielu innych sektorów, Polska zyskała na znaczeniu jako atrakcyjny partner gospodarczy w Europie.

Co istotne, nie tylko wielkie korporacje czerpały korzyści z obecności w KSSEMP. Wprowadzenie w życie przepisów z 2018 roku, ustanawiających Polską Strefę Inwestycji, otworzyło drzwi dla rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dzięki temu, nawet lokalni przedsiębiorcy mają szansę na skorzystanie z możliwości, jakie oferuje strefa, przyczyniając się do wzrostu polskiego kapitału i przedsiębiorczości.

Nie można również pominąć wpływu KSSEMP na lokalną społeczność. Dzięki inwestycjom realizowanym w ramach strefy, wiele osób znalazło zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego, co przyczyniło się do poprawy jakości życia w regionie. Działalność KSSEMP to rozwój lokalnych samorządów i trwałe partnerstwa z instytucjami otoczenia biznesu.

Podsumowując, dwadzieścia lat działalności Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w warunkach jednolitego rynku UE to czas niezwykłych sukcesów i osiągnięć dla polskiej gospodarki oraz społeczeństwa. Rozwój polskich MŚP, ekspansja kapitału zagranicznego oraz innowacyjność strefy sprawiły, że Polska stała się ważnym graczem na europejskiej mapie gospodarczej, a KSSEMP – symbolem dynamicznego rozwoju i potencjału polskiej przedsiębiorczości.

KSSEMP w liczbach

Przedsiębiorcy KSSEMP według stanu na koniec 2023 r. zatrudniają blisko 12 tysięcy osób i ponieśli nakłady inwestycyjne sięgające blisko 5 miliardów złotych. Zarząd SSEMP wydał 127 zezwoleń i 70 decyzji o wsparciu. Polska Strefa Inwestycji sprzyja polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom funkcjonującym na obszarze KSSEMP – co zauważalne jest we wzroście inwestycji MŚP od 2018 r.

 


Konferencja „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim„, która odbyła się 27 maja 2024 r. na terenie MTP w Poznaniu skierowana była do przedsiębiorców, inwestorów, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także instytucji badawczych, naukowych i środowiska akademickiego

Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych 20 lat Polski w Unii Europejskiej oraz dyskusja o korzyściach i wyzwaniach płynących z akcesji w obszarze inwestycji, bezpieczeństwa, jednolitego rynku pracy, transferu wiedzy oraz nowych technologii, a także swobodnego przepływu kapitału.

Podczas konferencji obecne było kierownictwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Pan Krzysztof Paszyk (Minister rozwoju i technologii) oraz Pan Jacek Tomczak (Sekretarz stanu).

RELATED POSTS