Firmy

Home \ Firmy


Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym


Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna:

 


TECHNONICOL POLSKA


Polska to bardzo dobre miejsce do inwestowania. Kilka miesięcy temu zakończyliśmy budowę fabryki, produkującej wełnę mineralną, która już działa na pełnych obrotach.
Już na etapie budowy pierwszego zakładu, podjęliśmy decyzję o kolejnej inwestycji w tym miejscu.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy budowę fabryki membran PVC w Wykrotach na Dolnym Śląsku. Zakład powstaje na sąsiedniej działce, obok poprzedniej inwestycji.
Planowane zakończenie prac szacujemy na pierwsze półrocze 2023 roku.
O postępach prac będziemy Was informować.
Podkreślmy, że systemy dachowe o dużej wytrzymałości, wyprodukowane z membran syntetycznych, to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie niezawodność i szybkość instalacji.

191795924_1007771933089224_8622128173700721924_n (3)                                         191795924_1007771933089224_8622128173700721924_n (2)


II Warsztaty – Atlas Kompetencji Gospodarczych Dla Rozwoju

Polsko-Saksońsko-Czeskiej Współpracy Przedsiębiorców – Zittau

Projekt UE DigiNetPolSax „Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego”


Strefowy Klaster Edukacyjny uczestnikiem II Warsztatów DigiNetPolSax. Cyfrowy Atlas Kompetencji to projekt mający na celu opracowanie bazy danych firm z interaktywną mapą w regionie polsko-czesko-saksońskim. Budowana jest platforma internetowa stwarzająca możliwość wyszukiwania potencjalnych partnerów kooperacyjnych. Wykorzystując dostępny na stronie formularz można będzie dodać własną firmę lub funkcjonujące firmy w regionie. Dodatkowo będzie można umieszczać informacje dotyczące organizacji konferencji i imprez w regionie, jak również pojawią się mapy z terenami inwestycyjnymi. Informacje zamieszczane będą w języku ojczystym oraz w języku angielskim. Po wypełnieniu formularza firma znajdzie się na mapie.


 

bef156ca1e32e101232ceb828a0e3be6-0bef156ca1e32e101232ceb828a0e3be6-1


„Jeleniogórska Liga Robotów”


17.06.2019 r. zakończyły się rozgrywki uczniów szkół podstawowych w Jeleniogórskiej Lidze Robotów. Strefowa firma Dr Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. zakupiła zestawy „Mindstorms” do budowy robotów.


Targi Pracy „Twoja Przyszłość z Pracodawcą”


16.04.2019 r. odbyły się Targi Pracy „Twoja Przyszłość z Pracodawcą” w Auli Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracownicy SSEMP S.A. mieli możliwość przekazać studentom oraz młodzieży m. in. informacje na temat funkcjonowania Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, możliwości zatrudnienia w firmach strefowych / odbycia staży wakacyjnych. Wiele firm z regionu przedstawiało oferty pracy,a instytucje wspierające rynek pracy i edukację udzielały informacji o możliwości rozwoju kariery zawodowej.


Briefing Rynku Pracy w Subregionie Jeleniogórskim


W subregionie jeleniogórskim stopa bezrobocia wynosi obecnie 7,4% (stan na 04.2019). Pan Bartosz Kotecki wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformował zebranych, że  ciągu 10 lat do Powiatowych Urzędów Pracy trafiło ok. pół miliona osób bezrobotnych, a blisko połowa z nich znalazła zatrudnienie. Obecnie najniższa stopa bezrobocia na koniec lutego 2019 r. wynosiła 1,9% we Wrocławiu i powiecie wrocławskim,  natomiast najwyższa w powiatach: górowskim 16%, złotoryjskim 14,7%  i wałbrzyskim ziemskim 14,4%.

W trakcie briefingu przedstawiono sposoby likwidowania barier w dostępie do rynku pracy dla młodych matek oraz osób niepełnosprawnych.

Wymianie doświadczeń  towarzyszyła wystawa zbiorów z okazji 100–lecia Publicznych Służb Zatrudnienia dotyczących Publicznych Służb Zatrudnienia od czasu ich powstania, czyli w zasadzie II RP. Pan Waldemar Grzędziak, dyrektor PUP w Oleśnicy – autor wystawy poinformował zebranych, że od 15 lat gromadzi dokumenty, które dotyczą spraw bezrobocia, a wśród nich znajduje się Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 roku o powołaniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

(źródło: TV Dami Jelenia Góra)


Wizyta przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego w firmie AUTOCAM Poland Sp. z o.o.


W dniu 05.06.2018 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego w firmie AUTOCAM Poland Sp. z o.o. w celu podjęcia wspólnych działań związanych z szerszym promowaniem kształcenia zawodowego w szczególności w szkole branżowej. Firma od kilku lat prowadzi kształcenie młodocianych pracowników oraz uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Stale promuje szkolnictwo zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających CNC i zachęca uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych do podejmowania kształcenia w tym zawodzie. Zakład specjalizuje się w produkcji wałków napędowych wycieraczek, elementów do przesuwania foteli samochodowych, części układów kierowniczych. Wszystkie elementy charakteryzują się bardzo wysoką precyzją.

Zachęcamy wszystkich absolwentów szkół gimnazjalnych do podejmowania kształcenia w tym zawodzie!

 


Firmy znajdujące się w obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości poszukują następujących pracowników :


Firma WEBER-HYDRAULIKA Sp. z o. o.

–        Operatorów CNC – tokarki i frezerki

–        Spawaczy

–        Monterów

–        Lakierników

–        Inżynierów

–        Konstruktorów

Firma oferuje : miejsce pracy w stabilnej firmie, umowę o pracę, motywujący system wynagrodzeń, możliwość rozwoju, częściowy zwrot kosztów dojazdu.

Firma TOYOTA BOSHOKU POLAND Sp. z o. o.

–        Elektromechanika

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz bonusy : prywatna opieka medyczna w całości finansowana przez pracodawcę, dofinansowanie do programu Multisport, owocowe środy, premia frekwencyjna, dodatek dojazdowy, premia roczna do wysokości pensji podstawowej.

Firma RENA Polska Sp. z o. o.

–        Monter wyrobów tworzyw sztucznych

–        Tokarz

–        Operator maszyn CNC

–        inne ( w tym administracyjno – biurowe )

 


drschneider logo


Firma Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.  to rodzinna niemiecka firma o międzynarodowym zasięgu działania – wiodący producent elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Daje pracę ponad 3600 osobom w 10 krajach na 4 kontynentach. Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomierzu k. Jeleniej Góry to jeden z zakładów produkcyjnych grupy, zatrudniający ponad 1400 pracowników. Firma od wielu lat podejmuje szereg różnorodnych form współpracy ze szkołami kształcącymi zawodowo i uczelniami wyższymi.

W roku 2017 firma zorganizowała praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

  • 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze oraz 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło praktykę zawodową w dziale budowa maszyn;
  • 3 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło praktykę zawodową w dziale utrzymania ruchu – montaż;
  • 2 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w dziale jakości.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi zostały zrealizowane następujące praktyki studenckie:

  • w dziale budowa maszyn praktykę od 03.07-30.07.2017 r. realizował 1 student Politechniki Warszawskiej;
  • w dziale konstrukcji, w dziale budowa maszyn i dziale jakości  7  studentów Politechniki Wrocławskiej;
  • 3 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizowała staże studenckie w ramach projektu „Staże na start” w działach: logistyka i planowanie produkcji, utrzymanie ruchu montaż i w dziale jakości.

W ramach realizowanego projektu „Obudź swój potencjał YEI”  Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – 1 osoba odbywała staż w firmie Dr. Schneider w dziale logistyka i planowanie produkcji.

Dodatkowym działaniem firmy w ramach współpracy z Zespołem Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze w marcu 2017 r. zorganizowała wizytę studyjną w zakładzie pracy dla 6 uczniów z Niemiec w ramach wymiany szkolnej.

Przedstawiciele firmy w czerwcu 2017 r. uczestniczyli w Giełdzie Nauki i Pracy organizowanej przez Karkonoską Szkołę Wyższą oraz corocznie uczestniczą w Akademickich Targach Pracy organizowanych przez Fundację Manus przy Politechnice Wrocławskiej. Prowadzą również wykłady nt. tworzyw sztucznych połączone z prezentacją firmy na Politechnice Częstochowskiej i Politechnice Wrocławskiej.

Przedstawiciele spółki są przekonani, że inwestując długofalowo we współpracę ze szkołami i uczelniami zwiększają szanse na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, uczniowie i studenci mają szanse poznać rzeczywiste warunki pracy i zapoznać się z nowymi technologiami.

Firma Dr. Schneider przewiduje zatrudnienie dla absolwentów zarówno szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.


tbai new logo


Firma Toyota Boshoku Poland powstała w styczniu w 2009 roku i jest częścią światowej grupy Toyota Boshoku, założonej w 1918 roku, która produkuje komponenty dla przemysłu samochodowego w ponad 100 zakładach na 5 kontynentach.

Produkcja masowa w zakładzie w Wykrotach rozpoczęła się w czerwcu 2011 roku. Toyota Boshoku Poland specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technicznie podzespołów stanowiących elementy siedzeń samochodowych: szkielety ram siedzeń oraz kompletne pokrycia siedzeń do Toyoty Yaris, kompletnych siedzeń do BMW i3 i BMW i8 oraz do modeli Mini. Rocznie produkcja przekracza 200 000 kompletów pokryć siedzeń. Zakład zatrudnia ponad 1000 osób (źródło: Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o.).

Firma w 2017 roku podjęła szeroką współpracę ze strefowymi szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi:

·         specjaliści działu HR przeprowadzili szkolenia z doradztwa zawodowego dla uczniów z czterech szkół: we wrześniu 2017 r.  w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu, natomiast w październiku 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze;

·         w miesiącu grudniu odbyła się wizyta studyjna w zakładzie. 28 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze zostało zapoznanych z działalnością i historią  firmy, ze strukturą organizacyjną oraz z produktami finalnymi. Etapem końcowym wizyty było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oraz Quiz wiedzy na temat firmy TBPL. Trzech uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez władze firmy tj. 2 plecaki oraz POWER BANK, dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej  było to, że zakład Toyota Boshoku sponsorował  całe przedsięwzięcie;

·         w okresie letnim firma prowadziła staże wakacyjne dla studentów dolnośląskich uczelni;

·         23 lutego 2018 roku zaplanowana jest wizyta studyjna dwóch szkół z Bolesławca.

W ramach współpracy ze Strefowym Klastrem Edukacyjnym planowane są kolejne formy współpracy m. in. objęcie patronatem klasy, wizyty studyjne, staże wakacyjne dla uczniów szkól średnich i inne.

Chętnym absolwentom firma oferuje pracę w zakładach oraz możliwość dalszego zdobywania doświadczenia. Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. gwarantuje stabilną pracę w prężnie rozwijającej się firmie.


weber logo


Firma Weber-Hydraulika Sp. z o.o. w Wykrotach to firma, która opracowuje wysokiej jakości cylindry, bloki kontrolne, układy kierownicze i zawieszenia, zawory i zespoły do mobilnych maszyn roboczych, pojazdów użytkowych i obrabiarek, a także sprzęt ratowniczy. Jako innowacyjny partner biznesowy firma realizuje zaawansowane, specyficzne dla aplikacji rozwiązania systemowe zgodnie z wymaganiami klienta.

Firma Weber-Hydraulik podejmuje szeroką współpracę ze strefowymi szkołami zawodowymi:

1.      W ramach współpracy firmy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Bolesławcu organizowane są:

·         od 2009 r. miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum;

·         wycieczki zawodoznawcze;

·         akcje wspierające promocję kształcenia zawodowego w regionie poprzez sponsorowanie materiałów promocyjnych;

·         spotkania z uczniami nt. „Jak efektywnie szukać pracy”;

·         płatne staże wakacyjne dla uczniów;

·         akcje wspierające realizację projektów edukacyjnych;

·         spotkania z zespołami nauczycieli dotyczące opracowywania programów nauczania w celu dostosowania treści nauczania do potrzeb pracodawców,

·         konkursy zawodoznawcze;

·      zajęcia specjalizacyjne „Sterowanie procesem produkcji z wykorzystaniem sterownika PLC” dla uczniów klasy czwartej technikum mechatronicznego na terenie zakładu. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły uczniom zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności, a pracownikom poznać umiejętności uczniów w praktyce w rzeczywistych warunkach pracy.

2.      Kierownik Działu Kadr – Pani Danuta Wawrzkiewicz we wrześniu 2017 r. przeprowadziła szkolenia z doradztwa zawodowego dla uczniów w trzech szkołach: Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego w Bolesławcu. Z punktu widzenia doradztwa zawodowego była to znakomita forma ukazania różnych aspektów pracy w danym zawodzie.

3.   13 luty 2018 r. wizyta studyjna uczniów pierwszej klasy technikum mechatronicznego Zespołu Szkół Mechanicznych w zakładzie, który działa na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach. Pani Danuta Wawrzkiewicz z firmy Weber-Hydraulika przedstawiła profil całej firmy i zakładu w Wykrotach. Przekazała również informacje o kwalifikacjach jakie wymagane są od przyszłych pracowników, a także ,możliwości zatrudnienia np. w okresie wakacyjnym. Bezcenne było spotkanie z pracownikami firmy, uzyskanie informacji o interesujących zagadnieniach związanych z branżą, zobaczenie najnowocześniejszych działów firmy a przede wszystkim poznanie warunków rekrutacji i wymagań dotyczących przyszłych pracowników

Wszelkie wspomniane formy współpracy przyczyniają się do podniesienia prestiżu szkoły i braku problemów z naborem, co obecnie jest sporym osiągnięciem. Największym sukcesem jest jednak to, że uczniowie dzięki współpracy z pracodawcami bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy.

Organizacja kształcenia na konkretne potrzeby firm daje gwarancję zatrudnienia dla absolwentów szkół. Uczniowie zdobywają cenione umiejętności i kompetencje na lokalnym rynku pracy. Wzajemna długofalowa współpraca owocuje dobrym przygotowaniem uczniów do podjęcia pracy i stwarza szansę na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników.