Zarządzający

Home \ Zarządzający
Tadeusz Rycharski
Tadeusz Rycharski
Prezes Zarządu
Tadeusz Rycharski jest konsultantem UNDP i UN Global Compact (przedstawicielstwo ONZ w Polsce). Były burmistrz Kamiennej Góry, wiceburmistrz Lubawki, wicestarosta powiatu kamiennogórskiego. Kierował pracami związanymi z opracowaniem ponad 100 analiz wskaźnikowych zrównoważonego rozwoju m.in. dla miast: Warszawa, Płock, Słupsk oraz Zagłębie Dąbrowskie, gmin Górnej Narwi. Był członkiem zespołu opracowującego zestawy wskaźników zrównoważonego rozwoju na zlecenie Ministra Środowiska. Koordynator projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pod jego kierunkiem powstała m.in. strategia rozwoju powiatu wrocławskiego. Posiada wykształcenie z zakresu prawa i ekonomii na poziomie uniwersyteckim.

tel. 604 273 317

Dagmara Helena Gęborys
Dagmara Helena Gęborys
Wiceprezes Zarządu
Dagmara Helena Gęborys jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł magistra prawa i magistra administracji. W 2019 roku obroniła tytuł magistra zarządzania Magisterskich Studiów Menedżerskich II stopnia Executive MBA na wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – Prawo Ochrony Środowiska, a także jest absolwentką Menedżerskich Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego – Obsługa i wykorzystywanie funduszy unijnych wspierających polską samorządność i przedsiębiorczość

Posiada certyfikat z egzaminu akredytowanego PRINCE 2 Foundation Certificate in Project Management. Realizowała liczne projekty biznesowe, pozyskiwała fundusze unijne, zarządzała ich wykorzystaniem przy przedsięwzięciach inwestycyjnych. Zajmowała się doradztwem gospodarczym (finanse, prawo, realizacja inwestycji). Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego.

tel. 602 378 554 / 692 430 785