Inwestuj z SSEMP S.A.!

Ministerstwo Rozwoju

Cel – wsparcie przedsiębiorczości, ale także stymulowanie pracodawców do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz pracowników. Misja – podnoszenie efektywności polskiego biznesu przez rozwój innowacyjnych rozwiązań. Więcej>

PAIH

Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. PAIH przeprowadzam inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu.Więcej>

KIG

logo-kig

Krajowa Izba Gospodarcza − organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.Więcej>

PARP

logo-parp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Więcej>

DAWG

logo-dawg

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
powołana została na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.Więcej>

PROFESJONALNA FIRMA Z WIELOLETNIM STAŻEM

Na rynku istniejemy już 25 lat.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA INWESTYCYJNA TO PONAD 1300 HA!

Obszar obejmujący powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, kępiński, lubański, lwówecki, milicki, ostrowski (woj. wielkopolskie), trzebnicki, zgorzelecki oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra.

NAKŁADY INWESTYCYJNE TO PONAD 3 MLD ZŁ!

Dzięki czemu stworzono 7,5 tys. miejsc pracy. Dla porównania, deklarowano inwestycje na łączną wartość 1.444 mln zł i zatrudnienie na poziomie 2603 osób.

NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ? NIC STRACONEGO

 

Tereny inwestycyjne   Panorama oferty

CO NAS WYRÓŻNIA?

Kilka podstawowych danych:

Ponad 3 mld zł inwestycji

Współorganizacja szkoleń dla uczniów

Doskonała infrastruktura

Doskonała lokalizacja

Ponad 7500 miejsc pracy

Ponad 1300 ha dostępnych terenów

NAGRODY DLA SSEMP S.A.

Nasza ciężka praca jest nagradzana i zauważana na ogólnopolskich galach biznesu.
  • GAZELE BIZNESU

    Projekt realizowany jest wspólnie przez dziewięć dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik „Puls Biznesu”.

    PULS BIZNESU
  • RZETELNA FIRMA

    Program rzetelna firma powstał, aby chronić uczciwe firmy. Certyfikat rzetelności potwierdza uczciwość, terminowość i wiarygodność.

    RZETELNA FIRMA

Częste pytania

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada jedne z najlepszych terenów inwestycyjnych w Polsce. Doskonała lokalizacja podstref zapewnia szybką komunikację z dużymi aglomeracjami i państwami sąsiedzkimi. Atrakcyjna lokalizacja terenów, świetne szlaki komunikacyjne i pomoc publiczna to największe atuty SSEMP S.A. !

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji daje możliwość dokonywania inwestycji objętych pomocą publiczną nie tylko na terenie dawnych stref ekonomicznych, ale także na dowolnie wybranej przez inwestora nieruchomości. Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianę dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Jeśli firma planuje w najbliższym czasie budowę hali produkcyjnej, zakup nowej maszyny, linii technologicznej, dywersyfikację lub zwiększenie mocy produkcyjnych to przy spełnieniu określonych kryteriów, może się ubiegać o decyzję o wsparciu, a co za tym idzie pomoc publiczną.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego;

z tym, że maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Podwyższenia nie stosuje się w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.

Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalna wielkość pomocy ustalana jest według wzoru:

I = R x (50 mln Euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, powyżej równowartości 50 mln Euro nieprzekraczająca jednak 100 mln Euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln Euro.

Udzielenie decyzji o wsparciu nowej inwestycji na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości trwa maksymalnie 30 dni.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. Spółce zarządzającej Kamiennogórską SSEMP (tj. SSEMP S.A.) zostało powierzone wydawanie, w imieniu Ministra właściwego ds. gospodarki, decyzji o wsparciu na terenie strefy.

Aktualności:

cze 13

Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

  Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości prezentuje nowy raport: „Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji”.  Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości przedstawia najnowszy raport zatytułowany „Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji”. Dokument ten stanowi istotny krok w kontynuacji rozważań nad luką cyfrową i zagrożeniami, jakie niosą ze sobą […]
cze 10

Peace Run – Bieg Pokoju z udziałem Prezesa SSEMP

8 czerwca 2024 r. uczestnicy najdłuższego na świecie biegu sztafetowego Peace Run dotarli do Kamiennej Góry. Byli wśród nich biegacze m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Włoch, a nawet Brazylii. Dołączyła do nich także biegająca reprezentacja miasta. Uczestnicy wyruszyli z terenu kamiennogórskiego zalewu przez miasto do Pisarzowic (gmina Kamienna Góra).
cze 10

SAMORZĄDY PARTNERSKIE – AKCJONARIAT

Z tymi samorządami współpracujemy:

Województwo Dolnośląskie

Powiat Bolesławiecki

Powiat Karkonoski

Powiat Kamiennogórski

Powiat Lubański

Powiat Lwówecki

Powiat Zgorzelecki

Powiat Milicki

Powiat Trzebnicki

Województwo Wielkopolskie

Powiat Kępiński

Powiat Ostrowski

NIE ZAJMUJEMY SIĘ TYLKO SPRZEDAŻĄ! BUDUJEMY WIELOLETNIE PARTNERSTWA BIZNESOWE, OPARTE NA RZETELNOŚCI I UCZCIWOŚCI

CO OFERUJEMY        NASI INWESTORZY           KONTAKT