Inwestuj z SSEMP S.A.!

 

Min. Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.Więcej>

PAIiIZ

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości.Więcej>

KIG

logo-kig

Krajowa Izba Gospodarcza − organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.Więcej>

PARP

logo-parp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Więcej>

DAWG

logo-dawg

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
powołana została na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.Więcej>

Nasze tereny

Zobacz co oferujemy:

PROFESJONALNA FIRMA Z WIELOLETNIM STAŻEM

Na rynku istniejemy już 22 lata.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA INWESTYCYJNA TO 373,82 HA!

Na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Bolków, Mirsk, Piechowice, Lubań, Zgorzelec, Ostrów Wielkopolski oraz gmin: Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka, Nowogrodziec, Prusice i Żmigród.

NAKŁADY INWESTYCYJNE TO PONAD 2,2 MLD ZŁ!

Dzięki czemu stworzono 7083 tys. miejsc pracy. Dla porównania, deklarowano inwestycje na łączną wartość 1.444 mln zł i zatrudnienie na poziomie 2603 osób.

 • Zamierzamy umacniać pozycję strefy ekonomicznej w środowisku biznesu. Liczymy na współpracę z dotychczasowymi i nowymi inwestorami przy udziale samorządu lokalnego. Będziemy także budować rynek pracy w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, kształconą w ramach Strefowego Klastra Edukacyjnego.
  Tadeusz Rycharski
  Prezes Zarządu

NIE ZNALAZŁEŚ TEGO CZEGO SZUKAŁEŚ? NIC STRACONEGO

 

Zobacz tereny        Mapa strony

CO NAS WYRÓŻNIA?

Kilka podstawowych danych:

2,2 mld zł inwestycji

Organizacja szkoleń dla uczniów

Doskonała infrastruktura

Doskonała lokalizacja

Ponad 7000 miejsc pracy

Ponad 150 ha dostępnych terenów

NAGRODY DLA SSEMP S.A.

Nasza ciężka praca jest nagradzana i zauważana na ogólnopolskich galach biznesu.
 • GAZELE BIZNESU

  Projekt realizowany jest wspólnie przez dziewięć dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik „Puls Biznesu”.

  PULS BIZNESU
 • RZETELNA FIRMA

  Program rzetelna firma powstał, aby chronić uczciwe firmy. Certyfikat rzetelności potwierdza uczciwość, terminowość i wiarygodność.

  RZETELNA FIRMA

Częste pytania

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada jedne z najlepszych terenów inwestycyjnych w Polsce. Doskonała lokalizacja podstref zapewnia szybką komunikację z dużymi aglomeracjami i państwami sąsiedzkimi. Atrakcyjna lokalizacja terenów, świetne szlaki komunikacyjne i pomoc publiczna to największe atuty SSEMP S.A. !

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U.2015.465): „§ 3. 1. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Szczegółowe akty prawne znajdą Państwo tutaj.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego;

z tym, że maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Podwyższenia nie stosuje się w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.

Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalna wielkość pomocy ustalana jest według wzoru:

I = R x (50 mln Euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, powyżej równowartości 50 mln Euro nieprzekraczająca jednak 100 mln Euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln Euro.

W zależności od lokalizacji i właściciela nieruchomości procedura obejmująca sprzedaż gruntu i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości trwa od 1 do 3 miesięcy. W/w zezwolenie jest decyzją administracyjną uprawniającą do skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego (podatek dochodowy).

Spółce zarządzającej Kamiennogórską SSEMP zostało powierzone na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009r. udzielanie, w imieniu Ministra właściwego ds. gospodarki, zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

Aktualności:

Sie 09

119 zezwolenie wydane

Dnia 9 sierpnia 2016r., Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. wydał 119 zezwolenie. Przedmiotowe zezwolenie zostało wydane firmie TRIPS Automatyka Polska Sp. Z o.o. Sp. k. ul. Wyzwolenia 30, Wykroty 59-730 Nowogrodziec – reprezentowanej przez Pana Marka Kaligę.
Lip 27

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w siedzibie KSSEMP

27 lipca 2016 r., siedzibę Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości odwiedził Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Wojewoda spotkał się z Prezesem SSEMP S.A. Tadeuszem Rycharskim oraz Wiceprezesem Dagmarą Gęborys. W trakcie spotkania omówiona została dotychczasowa współpraca oraz padły deklaracje ściślejszej kooperacji, m.in. celem lokowania inwestorów w dolnośląskich podstrefach KSSEMP.
Lip 25

Forum rozwoju infrastruktury i współpracy gospodarczo-handlowej pomiędzy Polską a prowincją Hunan

22 lipca w Warszawie odbyło się Forum rozwoju infrastruktury i współpracy gospodarczo-handlowej pomiędzy Polską a prowincją Hunan. W konferencji brali udział m.in.: Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, prezesi Kamiennogórskiej, Legnickiej oraz Wałbrzyskiej SSE, jak również przedstawiciele prowincji Hunan, w tym Wicegubernator Chen Xiangqun, Wicesekretarz Chen Zhongbo wraz z dyrektorami relewantnych departamentów prowincji: […]

SAMORZĄDY PARTNERSKIE – AKCJONARIAT

Z tymi samorządami współpracujemy:

NIE ZAJMUJEMY SIĘ TYLKO SPRZEDAŻĄ! BUDUJEMY WIELOLETNIE PARTNERSTWA BIZNESOWE, OPARTE NA RZETELNOŚCI I UCZCIWOŚCI

CO OFERUJEMY        NASI INWESTORZY           KONTAKT