Oferta szkół

Home \ Oferta szkół

Nowe kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025


Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

 • Technik transportu drogowego to atrakcyjny kierunek ze względów finansowych i dynamiki zatrudnienia. Jako technik transportu drogowego będziesz potrafił oceniać stan techniczny środków transportu drogowego, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, planować i organizować prace dotyczące przewozu drogowego osób i ładunków, prowadzić dokumentacje dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E. Jako technik transportu drogowego będziesz pracował w przedsiębiorstwach transportowych, w zakładach serwisowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego jako specjalista, instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz we własnej firmie transportowej, prowadząc działalność gospodarczą.

Klasyfikacje zawodowe:
TDR.01. Eksploatacjaśrodków transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego


Uruchomienie klas pod Patronatem


Od września 2023 roku następujące klasy zostaną objęte patronatem:

Zespół Szkół Ekonomiczno-turystycznych w Jeleniej Górze – technikum eksploatacji portów i terminali – Patronat firma PKP IC

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze – zawód dekarz – Patronat Polskie Stowarzyszenie Dekarzy oddział dolnośląski

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Jeleniej Górze – technik handlowiec – Patronat Leroy Merlin

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu – sprzedawca – Patronat Castorama Polska Sp. z o.o.


Nowe kierunki kształcenia w roku szkolnym 2023/2024


 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze

 • technik reklamy ze specjalnością social media
 • technik informatyk z programowaniem aplikacji internetowych typu SPA
 • snycerstwo specjalizacja w liceum plastycznym
 • szkło artystyczne specjalizacja w liceum plastycznym

Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

 • technik programista o kwalifikacjach:
 • tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • programowanie i testowanie aplikacji

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze

 • dekarz

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych – MOT.05
 • elektromechanik pojazdów samochodowych – MOT.02

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I
stopnia, będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Jeleniej Górze

 • technik usług fryzjerskich – specjalność elementy wizażu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – specjalność barista

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Co nowego w ofertach edukacyjnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ?


Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu:

Technik spawalnictwa to zawód ceniony i poszukiwany na rynku pracy w związku z niedoborem tego rodzaju specjalistów. Duża liczba funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw wykonujące wyroby i konstrukcje spawanea także wiele zakładów wykorzystuje  spawanie jako proces pomocniczy. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego.

Jako technik spawalnictwa znajdziesz pracę w różnych przedsiębiorstwach, w których technologie spawania są wiodące albo pomocnicze. Możesz tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości.. Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako kierownicy sekcji technologicznej lub spawalnik – technolog, spawalnik produkcji, mistrz spawalniczy. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego.

Kwalifikacje zawodowe:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H.Sucharskiego w Bolesławcu:

Technik rachunkowości jest zawodem, który występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w każdym zakładzie pracy. Ponadto absolwent kierunku jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności

Kwalifikacje zawodowe:
EKA.05. Prowadzenie prac kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 


Reagowanie na potrzeby rynku pracy


Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza 4  nowe zawody w kwalifikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Technik dekarstwa . Kształcenie w zawodzie Technik dekarstwa, przypisanym do branży budowlanej, będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia – na „podbudowie” zawodu Dekarz.

Technik stylista jest odpowiedzią na znaczący deficyt wykwalifikowanej kadry o interdyscyplinarnych umiejętnościach w branży przemysłu mody. W zawodzie tym będzie można kształcić się w technikum oraz branżowej szkole II stopnia – na „podbudowie” zawodu Krawiec.

Technik robotyk, przypisanego do branży elektroniczno-mechatronicznej, w którym kształcenie będzie odbywało się w technikum, jest wynikiem oczekiwań szerokiej grupy pracodawców w związku z informatyzacją, automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Takie zapotrzebowanie potwierdziła również opinia organizacji pracodawców „Konfederacja Lewiatan”.

Technik dekarstwa, Technik stylista oraz Technik robotyk możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. Natomiast wprowadzenie do systemu oświaty zawodu Podolog (pozytywnie zaopiniowane przez organizację pracodawców „Konfederacja Lewiatan”) wynika z braku wykwalifikowanej kadry na potrzeby usług podologicznych. Zapotrzebowanie na usługi podologa jest bardzo duże, co wynika m.in. z rozwoju chorób cywilizacyjnych np.: cukrzycy, otyłości oraz zmian demograficznych – starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużaniu się ludzkiego życia. Zawód Podolog w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego został przyporządkowany do branży fryzjersko-kosmetycznej. Nauka w tym zawodzie będzie możliwa wyłącznie w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej, bez możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

school 001

school 002

school 003

school 004