Edukacja dla biznesu

Home \ Edukacja dla biznesu

Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu – konferencja MEN dla przedstawicieli biznesu


Powstaną nowe klasy patronackie PGE – uroczystość w Bełchatowie z udziałem Wiceminister Edukacji Narodowej

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w środę (21.02.2018r.) wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a szkołami zawodowymi z Bełchatowa i Kleszczowa.

PGE będzie wspierać szkoły kształcące w zawodach energetycznych i górniczych, a ich absolwenci mają znaleźć zatrudnienie w bełchatowskiej elektrowni i kopalni węgla brunatnego, zapełniając lukę pokoleniową oraz kompetencyjną.

Podpisanie porozumień odbyło się na terenie Elektrowni Bełchatów.

Klasy patronackie utworzone zostaną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Programem objęte będą wybrane pierwsze klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumienia podpisane przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły obowiązywać mają przez 10 lat.

W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Zorganizowane zostaną również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną również stypendia.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia podziękowała władzom spółki PGE za aktywne wspieranie szkolnictwa branżowego i technicznego. Dodała, że zmiany nie są możliwe bez wsparcia pracodawców.

– Ministerstwo edukacji ma zadanie tworzyć ramy prawne, inspirować i budować sprzyjające warunki do odbudowy szkolnictwa zawodowego. Jednak w procesie kształcenia zawodowego obecni muszą być przede wszystkim pracodawcy. To oni wiedzą jakich potrzebują pracowników – powiedziała wiceszefowa MEN.

Wiceminister dodała również, że pracodawcy są niezbędni w procesie kształcenia specjalistów w szkołach branżowych ze względu na ich znajomość potrzeb pracowniczych, a także uczestniczenia w systemie nauczania nowoczesnych zawodów zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

– Jest potrzebna synergia pracodawców, samorządów i szkół, by uzdrowić kształcenie zawodowe i sprawić, żeby odpowiadało ono na potrzeby polskiej gospodarki. Nasza gospodarka nie może dłużej czekać. Kształcenie zawodowe trzeba zmieniać – podsumowała wiceminister Marzena Machałek.

Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił z kolei, że podpisanie porozumień w Bełchatowie jest częścią szerszego projektu, którego cel to renesans szkolnictwa zawodowego w Polsce.

– Ta reforma jest potrzebna nie tylko sektorowi energetycznemu, który boryka się z luką pokoleniową, czyli brakiem zastępowalności specjalistów – podkreślił prezes. – Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcemy zbudować zwarty program renesansu szkolnictwa zawodowego, będziemy ulepszać proces adaptacyjny młodych pracowników po to, żeby część ciężaru edukacji zawodowej ponoszona była również przez pracodawcę. To umożliwi im sprawne wejście w organizację – powiedział Henryk Baranowski.

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zwrócił uwagę na konieczność odbudowania szkolnictwa branżowego.

– Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego – nauczania, które w ostatnich latach było zaniedbywane – zaznaczył prezes. – Należy jak najszybciej wdrażać projekty wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak aby stały się one atrakcyjnym celem dla młodzieży. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników – dodał Sławomir Zawada.

Podpisane porozumienia są kontynuacją współpracy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z placówkami oświatowymi w kraju. Podobne porozumienia o utworzeniu klas patronackich PGE podpisano z dyrektorami dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Podczas wizyty w Bełchatowie, wiceminister edukacji wspólnie z uczniami szkół zawodowych zwiedziła elektrownię Bełchatów.

(źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej)


Minister Marzena Machałek w Sejmie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego – wystąpienie z 7 lutego 2018 r.


30 stycznia 2018 r. w godzinach 9–16 odbyło się w Warszawie spotkanie podsumowujące cykl seminariów branżowych. Ich celem było wypracowanie zmian w szkolnictwie zawodowym na podstawie wniosków i praktycznych wskazówek pracodawców. 

Podczas spotkania odbyło się także podsumowanie V edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” oraz wręczenie statuetek zwycięskim szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom. W spotkaniu brali udział przedstawiciele resortów, pracodawców, dyrektorów szkół zawodowych, doradców zawodowych, przedstawiciele kuratoriów oświaty, przedstawiciele organów prowadzących szkoły zawodowe oraz laureaci konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.


W poniedziałek 22 stycznia 2018r. w Warszawie Zarząd SSEMP S.A. – Prezes Tadeusz Rycharski i Wiceprezes Dagmara Gęborys brali udział w konferencji skierowanej do przedstawicieli biznesu: „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu„.

Szanse i możliwości współpracy przedstawicieli biznesu na rzecz kształcenia zawodowego oraz zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym – to główne tematy konferencji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W wydarzeniu uczestniczyła również Wiceminister Edukacji Marzena Machałek, która przedstawiła kierunki zmian w szkolnictwie branżowym oraz technicznym. Podczas poniedziałkowej konferencji została omówiona rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego. Program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej omówiła Agnieszka Czarnecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Kapitałem Ludzkim z Polskiej Grupy Energetycznej S.A., a dr Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Grupy Azoty S.A. przedstawił na czym polega współpraca firmy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

W swoim przemówieniu Minister Anna Zalewska przypomniała, że na początku stycznia wraz z Premierem Mateuszem Morawieckim wystosowali specjalny list do pracodawców, zwracając się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego. W treści listu zachęcano do m.in. obejmowania patronatem szkół zawodowych oraz bliższej współpracy z pracodawcami przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze przyszłej ścieżki zawodowej.

Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowano szanse i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Konferencja skierowana była w szczególności do przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za promocję, komunikację, działania marketingowe w firmach, a także osób zajmujących się zatrudnianiem nowych pracowników oraz polityką kadrową firmy.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

(źródło: MEN)


Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości pragnąc aktywnie zaangażować się w proces odbudowy oraz rozwoju kształcenia zawodowego przedstawia specjalny list do pracodawców wystosowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, w którym zwracają się do przedstawicieli biznesu o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego poprzez m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych:

list premier list premier2

(źródło: MEN)


Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski w sobotę, 9 grudnia br. uczestniczył w III Forum Przemysłowym w Karpaczu, podczas którego spotkało się blisko 700 gości – przedstawicieli pracodawców, zarówno z Polski jak i z zagranicy, administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów. Prezes SSEMP S.A. brał udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego pt. „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”.

szef forum edukacja2Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany należy wprowadzić w systemie kształcenia zawodowego, aby realnie wpłynęły one na sytuację na rynku pracy. Zastanawiano się także nad tym czy wprowadzenie dualnego systemu kształcenia jest obecnie najlepszym rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom gospodarki. Podczas dyskusji mówiono również o tym, czy dualny system może być przykładem dobrej praktyki prowadzącej do zmniejszania bezrobocia w Europie oraz jaka powinna być rola pracodawców w systemie szkolnictwa branżowego. Podczas III Forum Przemysłowego odbyło się w sumie kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, miastem gospodarzem – Karpacz, a partnerem – województwo dolnośląskie.

(źródło i zdjęcia: Ministerstwo Edukacji Narodowej)

W dniu 09.06.2017 r., odbyło się spotkanie Rady Programowej Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Prezesa Tadeusza Rycharskiego i Wiceprezes Dagmary Gęborys. Powodem zebrania członków Rady Programowej było omówienie dotychczasowej działalności Strefowego Klastra Edukacyjnego oraz perspektywa funkcjonowania w najbliższej przyszłości. 

W trakcie spotkania omówiona została rola Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości jako pośrednika między szkołą a pracodawcą. Zaproszeni dyrektorzy szkół i strefowi inwestorzy dyskutowali o potrzebach kształcenia uczniów pod potrzeby rynku pracy. Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski wyraził chęć intensyfikacji dotychczasowej współpracy i zadeklarował wsparcie ze strony Kamiennogórskiej SSEMP w zakresie promowania kształcenia zawodowego.


6 marca 2017 r., Zarząd Kamiennogórskiej SSEMP podpisał z firmą Syntea S.A. list intencyjny dedykowany przyszłej współpracy związanej z kształceniem zawodowym. Poniżej pełna treść porozumienia:

Strony oświadczają, że nawiązują współpracę w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w sposób dostosowany do potrzeb światowego rynku pracy, zgodny z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską Ramą Kwalifikacji. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp techniczny i technologiczny oraz związany z tym proces powstawania nowych zawodów i grup kompetencji. Współpraca przyczyniać się będzie do podnoszenia mobilności zawodowej pracowników, poprzez uwzględnienie w procesie kształcenia zawodowego języków obcych.

SYNTEA zobowiązuje się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych przez SSEMP , związanych z kształceniem zawodowym. Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, uwzględniający merytoryczny aspekt danego zawodu, w wymiarze teoretycznym i praktycznym, jak również elementy informatyczne, psychologiczne i językowe – charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

SSEMP zobowiązuje się do promocji i wspierania działań prowadzonych przez SYNTEA, uznając słuszność kształcenia ustawicznego w aspekcie wielowymiarowym, zgodnym z zaleceniami i wytycznymi Unii Europejskiej, w szczególności do wsparcia w zakresie organizacji praktyk i staży w przedsiębiorstwach w ramach projektów współfinasowanych ze środków unijnych.

Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników  a także osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy  i nowoczesnych technologiach oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej.

list intencyjny


25 stycznia 2017 r., Wiceprezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Dagmara Gęborys uczestniczyła w IV Kongresie Klastrów Polskich w Warszawie. Konferencję otworzyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

emilewicz kongresW trakcie Kongresu zostały omówione kwestie związane ze wzrostem gospodarczym opartym na innowacyjności poprzez działalność klastrów jak również kwestie związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie innowacyjności oraz instrumenty wsparcia działalności klastrów.
„W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju krajowe klastry kluczowe uwzględniliśmy przy realizacji działań związanych z rozwojem nowoczesnego przemysłu, mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz prowadzenia działalności B+R+I, a także stymulowania popytu zewnętrznego na innowacje poprzez zwiększenie zdolności i skłonności firm do eksportu oraz lokowania bezpośrednich inwestycji za granicą” – mówiła wiceminister J. Emilewicz.
Wiceszefowa resortu rozwoju dodała również, że klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.
(źródło: Ministerstwo Rozwoju)

20 stycznia 2017 roku, podczas konferencji „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego” w Wałbrzychu, Zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce podjęły decyzję o przekazaniu swojego poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości reprezentowała Wiceprezes Dagmara Gęborys.

deklaracje1

Reprezentanci wszystkich 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce zapewnili o wsparciu działań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zadeklarowali pomoc w pracach dążących do zwiększenia udziału pracodawców w procesie kształcenia.

deklaracje2

W konferencji pn.: „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego”, która odbyła się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej brała udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. W swoim wystąpieniu, szefowa MEN podziękowała przedstawicielom SSE, za to, że chcą oni aktywnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego.

– Cieszę się, że jesteście dla nas partnerami. Dziękuję, że chcecie wspierać system kształcenia zawodowego, którego efektem będzie dobrze przygotowany absolwent do podjęcia pracy – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Chcemy korzystać z doświadczenia pracodawców, tak aby przygotowane zmiany przynosiły zarówno korzyści dla biznesu, jak i całego systemu edukacji – dodała.
 
Sygnatariuszami deklaracji zostały: 
 
 
W poniższym załączniku znajdą Państwo pełną treść dokumentu:

 (źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej)