Zarządzający

Home \ Zarządzający
Tadeusz Rycharski
Tadeusz Rycharski
Prezes Zarządu
Tadeusz Rycharski jest konsultantem UNDP i UN Global Compact (przedstawicielstwo ONZ w Polsce). Były burmistrz Kamiennej Góry, wiceburmistrz Lubawki, wicestarosta powiatu kamiennogórskiego. Kierował pracami związanymi z opracowaniem ponad 100 analiz wskaźnikowych zrównoważonego rozwoju m.in. dla miast: Warszawa, Płock, Słupsk oraz Zagłębie Dąbrowskie, gmin Górnej Narwi. Był członkiem zespołu opracowującego zestawy wskaźników zrównoważonego rozwoju na zlecenie Ministra Środowiska. Koordynator projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pod jego kierunkiem powstała m.in. strategia rozwoju powiatu wrocławskiego. Posiada wykształcenie z zakresu prawa i ekonomii na poziomie uniwersyteckim.

tel. 604 273 317

Dagmara Helena Gęborys
Dagmara Helena Gęborys
Wiceprezes Zarządu
Dagmara Helena Gęborys jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Menedżerskich Studiów w zakresie zarządzania i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kontynuuje studia prawnicze II stopnia. Realizowała liczne projekty biznesowe, pozyskiwała fundusze unijne, zarządzała ich wykorzystaniem przy przedsięwzięciach inwestycyjnych. Zajmowała się doradztwem gospodarczym (finanse, prawo, realizacja inwestycji).

tel. 602 378 554