Przetargi na roboty budowlane

Home \ Przetargi na roboty budowlane

Przetargi na roboty budowlane
(zadania inwestycyjne)

2024

ZAMKNIĘCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ: Techniczna naprawa, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków ścian konstrukcyjnych budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu [03.06.2024]

2024.05.23 OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Techniczna naprawa, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków ścian konstrukcyjnych budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu

ZAMKNIĘCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ: Techniczna naprawa, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków ścian konstrukcyjnych budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu [03.04.2024]

2024.03.25 OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Techniczna naprawa, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków ścian konstrukcyjnych budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu

2023

2023.11.23 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Koszenie trawy, usunięcie samosiejek oraz cięcia pielęgnacyjne na działkach 16/8 oraz 2/12 w Lubaniu na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej

2023.11.10 INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PROCEDURY WYŁONIENIA WYKONAWCY o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Wykonanie tymczasowego pokrycia dachu budynku parowozowni wachlarzowej położonej w zespole dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego dz. nr 16/8 obr. 0004 w Lubaniu przy ul. Gazowej”

2023.10.13 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 2023/2024

2023.10.13  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Lubaniu w sezonie zimowym 2023/2024

2023.07.28 Oświadczenie członków Komisji Przetargowej o bezstronności (dotyczy przetargu: „Projekt i budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Podstrefie Nowogrodziec m. Wykroty”)

2023.07.28 Protokół z otwarcia ofert w przetargu: „Projekt i budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Podstrefie Nowogrodziec m. Wykroty”

2023.04.17 Z3 Informacja o zamknięciu przetargu „Budowa drogi i zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. Lompy w Kamiennej Górze”

2023.05.31 Z2 Informacja o zamknięciu przetargu „Zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze (droga, miejsca parkingowe i plac manewrowy)”

2023.05.31 Z1 Informacja o zamknięciu przetargu „Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze”

Protokół z otwarcia ofert do przetargu: „Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze” (14.04.2023 r.)

Oświadczenie o bezstronności Komisji Przetargowej wobec oferentów w przetargu: „Remont drogi wyjazdowej z terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. P. Ściegiennego w Kamiennej Górze” (14.04.2023 r.)

Protokół z otwarcia ofert do przetargu: „Zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze (droga, miejsca parkingowe i plac manewrowy)” (14.04.2023 r.)

Oświadczenie o bezstronności Komisji Przetargowej wobec oferentów w przetargu: „Zagospodarowanie terenu siedziby SSEMP S.A. od strony ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze (droga, miejsca parkingowe i plac manewrowy)” (14.04.2023 r.)

2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu w sezonie zimowym 2022/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 2022/2023

Informacja u unieważnieniu postępowania przetargowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. (dotyczy zadania: Projekt i budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Podstrefie Nowogrodziec m. Wykroty)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Projekt i budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Podstrefie Nowogrodziec m. Wykroty (28.03.2022 r.)

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – 11.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Projekt i budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Podstrefie Nowogrodziec m. Wykroty (11.02.2022 r.)

2021

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu w sezonie zimowym 2021/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 2021/2022

Informacja o wyborze oferty z dnia 5 lutego 2021 r.

2020

Informacja z dnia 1 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu w sezonie zimowym 2020/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 2020/2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Wykonanie projektu oraz budowa systemu fotowoltaicznego dla budynku siedziby SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Montaż monitoringu dla budynku siedziby SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A

Informacja z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Informacja z dnia 28 sierpnia 2020 r.

2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA ZBYCIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A. – ogłoszenie II


Informacja o zamknięciu przetargu nieograniczonego

Wykonanie kotłowni gazowej dla budynku siedziby SSEMP S.A. – ogłoszenie I

2018

Zapytanie ofertowe o cenę zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 2018/2019

Zapytanie ofertowe o cenę zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP przy ul. Gazowej w Lubaniu w sezonie zimowym 2018/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę montażu progów zwalniających na terenie Podstrefy Lubań

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczeniowa podstawowych elementów zabytku – Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu

2017

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze w sezonie zimowym 2017/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP przy ul. Gazowej w Lubaniu w sezonie zimowym 2017/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 2017/2018


Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.”

„Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.”

Zapytanie ofertowe o cenę – nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.”


Ogłoszenia o przetargach na roboty budowlane wraz z załącznikami z lat 2013-2016

Ogłoszenia o przetargach na roboty budowlane wraz z załącznikami z lat 2008-2012


 

Informacja o wyborze wykonawcy:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na nadzór inwestorski – budowa drogi w Wykrotach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 01.09.2017

Informacja o wynikach badania i oceny ofert – Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach

Informacja o unieważnieniu postępowania – 18.08.2017 r

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zimowe utrzymanie dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zimowe utrzymanie dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zimowe utrzymanie drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach

Informacja o wynikach badania i oceny ofert – Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

2015-2016:

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 20162017 – 24-11-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze – 24-11-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Lubaniu w sezonie zimowym 20162017 – 24-11-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 20152016 – 19-11-2015

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze – 19-11-2015

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Lubaniu w sezonie zimowym 20152016 – 19-11-2015

Zapytanie o nadzór 2015.09.09 – 09-09-2015

Zmiana treści SIWZ dla zadania pn. Termomodernizacja

Termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac dla zadania pn Sala pod patronatem SSEMP S.A. w Lubaniu 30.07.2015 r

Ogłoszenie o przetargu Jelenia Góra -Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych – 24-07-2015

Zapytanie ofertowe o cenę 09-07-2015 – 09-07-2015

Zapytanie ofertowe o cenę z dnia 01.07.2015 – 01-07-2015

Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze. – 30-06-2015

Budowa nawierzchni drogowej na terenie Podstrefy Lubań – 18-06-2015

Zapytanie ofertowe o cenę z dnia 18.05.2015 – 18-05-2015

Ogłoszenie o przetargu – odwodnienie drogi w Wykrotach – 17.04.2015 – 17-04-2015

Zapytanie ofertowe 21.01.2015 – 21-01-2015

2014:

Zapytania i wyjaśnienia dot. Parawozowni wachlarzowej – 03-09-2014

Informacja dotysząca SIWZ i ogłoszenia o przetargu z dnia 26.08.2014 r. – 02-09-2014

Ogłoszenie o przetargu Parowozownia – 26-08-2014

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. – 11-08-2014

Ogłoszenie o przetargu z dnia 04.08.2014 – 04-08-2014

Ogłoszenie o przetargu – sala pod patronatem – 30-06-2014

2013:

Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.10.2013 r. – 16-10-2013

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.10.2013 r. – budowa nawierzchni drogowej w Lubaniu 08.10.2013r

Ogłoszenie o przetargu z dnia 04.10.2013 r. – 04-10-2013

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej 27.09.2013

Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy

Budowa tablicy informacyjnej w Gryfowie Śląskim – 25-09-2013

Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.09.2013r – 19-09-2013

Zapytania i wyjaśnienia dot. Przebudowy drogi zbiorczej w Wykrotach. – 12-09-2013

Uwaga zmiana- modernizacja części socjalno-usługowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. – 04-09-2013

Przebudowa drogi zbiorczej w Wykrotach – 30-08-2013

Modernizacja części socjalno-usługowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. – 23-08-2013

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – 14-08-2013

Przebudowa drogi zbiorczej na odcinku od drogi krajowej nr 94 do firmy Rena Polska Sp. z o.o. 

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – 16-07-2013

Zapytanie – Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacy

Przetarg na przebudowę drogi zbiorczej w Wykrotach – 14-06-2013

2012:

Wykonanie tablic informacyjnych – drogowych w obrębie węzła autostrady A4 w Godzieszowie. – 21-12-2012

Wykonanie tablic informacyjnych – drogowych w obrębie węzła autostrady A4 w Godzieszowie. – 12-12-2012

Nadzór budowlany – Budowa nawierzchni drogowej przy ulicy Gazowej – Lubań – 05-10-2012

Wykonanie tablic informacyjnych – drogowych w obrębie węzła autostrady A4 – 14-06-2012

Zapytanie o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego – 14.06.2012

Budowa nawierzchni drogowej  w pasie drogi dojazdowej, dz. 16/44 przy ul. Gazowej w Lubaniu

Budowa nawierzchni drogowej w pasie drogi dojazdowej, dz. 1644 przy ul. Gazowej w Lubaniu – 20

Zapytanie o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego – 14.06.2012 – 14-06-2012

Zapytanie o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego – 11.06.2012 – 11-06-2012

Remont ciągów komunikacyjnych i toalet w części biurowej budynku administracyjneg

Ogłoszenie o Przetargu – Budowa nawierzchni drogowej na terenie SSEMP przy ul. M.

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności konst

Remont ciągów komunikacyjnych i toalet w części biurowej budynku administracyjnego SSEMP S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 05.01.2012 – 01-05-201

2011:

Budowa kablowej linii energetycznej SN 20 kV L-426 – 2011-12-22 – 22-12-2011

Opracowanie dokumentacji rozb. i wyk. robót rozbiórkowych obiektów przemysłowych z

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru

Budowa nawierzchni asfaltowej na terenie Kamiennogórskiej SSE przy ul. Gazowej 4 w Lubaniu – 23-08-2011

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 09-06-2011

Remont ciągów komunikacyjnych i toalet w części biurowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. E

Unieważnienie przetargu – Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A. – 14-06-2

Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A. 2 – 14-06-2011

Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 09-06-2011

Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A. – 20-05-2011

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z zakładów na terenie KSSEMP w Wykrotach – 17-03-2

2010:

Remont wjazdu na teren Podstrefy Lubań Kamiennogórskiej SSEMP – 06-10-2010

Remont ciągów komunikacyjnych i toalet w części biurowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. Et

Modernizacja wjazdu na teren Podstrefy Lubań Kamiennogórskiej SSEMP przy ul. Gazowej 4 w Lubaniu 1.07

Modernizacja wjazdu na teren Podstrefy Lubań Kamiennogórskiej SSEMP przy ul. Gazowej 4 w Lubaniu 6.06

SIWZ_-_skablowanie _linii_napowietrznej_L-420

Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L‑420 – 22-04-2010

2008:

Wymiana grzejników c.o. w części biurowej budynku SSEMP S.A w Kamiennej Górze – 10-09-2008