Zapytania i wyjaśnienia dot. Parawozowni wachlarzowej - 03-09-2014

Home \ Zapytania i wyjaśnienia dot. Parawozowni wachlarzowej – 03-09-2014

Kamienna Góra, 03.09.2014 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania „Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu.”


Zagadnienie nr 1

Czy zakres dokumentacji obejmuje tylko sam obiekt (w jego obrębie), czy też powinien uwzględniać zagospodarowanie i uzbrojenie terenu na działce 16/8, obręb IV, AM-8 ?

Odpowiedź

Zakres dokumentacji powinien uwzględniać zagospodarowanie i uzbrojenie terenu na działce nr ew. 16/8, Obr. IV, AM 8, na której obiekt jest posadowiony.

Ponadto SIWZ zostaje uzupełniony dodatkowo o mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, w zakresie obejmującym parowozownię wachlarzową oraz działkę gruntu nr ew. 16/8, na której obiekt jest posadowiony.