O klastrze

Home \ O klastrze

klaster-1

STREFOWY KLASTER EDUKACYJNY SSEMP S.A.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów z kapitałem zagranicznym, a także przedsiębiorców lokalnych – dużych, średnich i małych, postanawiła zaangażować się w działania na rzecz kształcenia zawodowego, zawiązać strefowy klaster edukacyjny i wspólnie z innymi zainteresowanymi  podmiotami zbudować płaszczyznę współpracy pracodawców ze szkołami, opartą na wnikliwej diagnozie potrzeb, realizując zadania skierowane  na potrzeby zamawiających.

Strefowy klaster edukacyjny został utworzony 16 grudnia 2014r.

Projekt ma zapewnić  dopływ wykształconej i dobrze przygotowanej kadry pracowniczej, wytworzyć mechanizmy sprzyjające spójności kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania rynku pracy.

 

klaster-2

STREFOWY KLASTER EDUKACYJNY – zakres merytoryczny

 

 • Prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
 • Dobór partnerów do projektu,
 • Zwiększenie dostępności uczniów do praktyk realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy firmy,
 • Zwiększenie konkurencyjności,
 • Upowszechnianie i promowanie realizowanych dualnych projektów,
 • Subsydiowanie kierunków kształcenia.

klaster-4

TWORZENIE KLAS POD PATRONATEM

 

 • W dniu 5 września 2014r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących została otwarta klasa pod patronatem SSEMP S.A. w Kamiennej Górze wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i interaktywne pomoce naukowe. Utworzono 17 edukacyjnych stanowisk dla zawodu technik logistyki.
 • W dniu 21września 2015r. w Zespole Szkól Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze została otwarta sala dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pomoce dydaktyczne mają wartość około 180 tys. zł. Młodzież otrzymała między innymi: stanowiska wyposażone w turbinę wiatrową i panel fotowoltaiczny, instalację ciepłej wody z kolektorem słonecznym i pompą ciepła, ogniwo paliwowe, model instalacji solarnej, komputery, tablicę interaktywną.
 • W dniu 12października 2015r. w Zespole Szkól Ponadgimazjalnych Nr 2 w Lubaniu otwarto salę dla zawodów technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających wartości 80 tys. zł. Koszt obejmował prace remontowe oraz wyposażenie sali.

klaster-3

UNIWERSYTET ZAWODOWY DLA GMINAZJALISTÓW

30 marca 2015r. w trakcie Konferencji w Jeleniej Górze został uroczyście podpisany Akt Erekcyjny Uniwersytetu Zawodowego dla Gimnazjalistów. Podpisania Aktu dokonali: Prezes Zarządu Strefy, Dolnośląski Kurator Oświaty (honorowy patron przedsięwzięcia), przedstawiciele szkół, organów samorządu terytorialnego, uczniów i przedsiębiorców biorących udział w programie pilotażowym „Mój zawód to moja przyszłość – dotknąć zawodu”.

Program „Mój zawód to moja przyszłość – dotknąć zawodu”  dotyczył:

 • 4 powiatów (kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego i trzebnickiego),
 • 10 gimnazjów,
 • 20 zawodów,
 • 23 pracodawców,
 • 168 gimnazjalistów.

Honorowy patronat nad działaniami Strefowego Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A. objął Minister Rozwoju.