Szkoły

Home \ Szkoły

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022


1 września po długotrwałym okresie nauki zdalnej wszyscy uczniowie i słuchacze wracają do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach. Blisko 4,6 mln uczniów rozpoczęło rok szkolny w szkołach i placówkach. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego.

Z okazji nowego roku szkolnego 2021/2022 życzymy wszystkim uczniom pomyślności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, nauczycielom zadowolenia z pracy i spełnienia oczekiwań. Niech nowy rok szkolny obfituje w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.

20210901_085318           20210901_085345 (2)           20210901_085345


Wyprodukowano pod Śnieżką


Wyjątkowy kiermasz i wystawa produktów regionalnych” – 28.08.2021 r.

Wystawcy z Polski i Republiki Czeskiej zaprezentowali swoje wyroby rękodzielnicze, arcydzieła sztuki i smaku m.in. wyroby ceramiczne, odzież, tekstylia, ręcznie wykonane pamiątki, nalewki ziołowe, miód, sery, wędliny, wyroby z drewna artykuły kosmetyczne i inne. W trakcie trwania wystawy odbyły się pokazy rzemiosła oraz warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, występy regionalnych zespołów muzycznych z Polski i z Czech oraz amatorskie pokazy artystyczne.

W trakcie 19. Wystawy przeprowadzony został konkurs na „Karkonoski Produkt Spożywczy” i „Najciekawszy produkt Regionalny”, jego zwieńczeniem było przyznanie statuetek znanej marki „Jelonka Karkonoskiego”.

Obraz3        Obraz4      Obraz1  


Zakończenie roku szkolnego 2020/2021


W tym roku szkolnym, ze względu na pandemię koronawirusa, przez większość czasu uczniowie uczyli się zdalnie. To był trudny rok, przez ostatni miesiąc uczniowie mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami, czas ten by czasem integracji, ale także zweryfikowania czego faktycznie się nauczyli. Szkoły przeprowadziły egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zakończenie zajęć w szkołach odbyło się w piątek, 25 czerwca 2021 roku. W trakcie uroczystości uczennicom i uczniom wręczano nagrody, dyplomy, wyróżnienia i świadectwa.

Zarząd SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przyznał 4 nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły branżowej I stopnia kształcących się w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Są to:

 1. Michał Krupa średnia ocen 5,57 i wzorowe zachowanie, zawód mechanik pojazdów samochodowych,
 2. Patryk Kowalski średnia ocen 5,29 i wzorowe zachowanie, zawód ślusarz,
 3. Katarzyna Śliwińska średnia ocen 4,57 i wzorowe zachowanie, zawód sprzedawca,
 4. Tatiana Marut średnia ocen 5,2 i bardzo dobre zachowanie, zawód fryzjer.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

206327812_5687955797941024_2775873720256525132_n (2) 206788383_5687939901275947_3134764046307719341_n  20210625_082848 IMG-20210630-WA0001  Obraz2 (2)


Posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego


W siedzibie SSEMP S.A. w Kamiennej Górze odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm strefowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz szkół branżowych. Pan Tadeusz Rycharski Prezes Zarządu SSEMP S.A. powitał zebranych oraz przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce oraz zadania zarządzającego obszarem gospodarczym kamiennogórskiej strefy. Następnie Pani Dagmara Gęborys Wiceprezes Zarządu przedstawiła nowe działania, które zostały zaplanowane do realizacji w bieżącym 2021 roku.

Pani Wanda Kozyra – koordynator Klastra przedstawiła wnioski wynikające z realizacji Planu pracy w roku 2020, wyniki prowadzonych badań ankietowych, podejmowane działania na rzecz edukacji i biznesu, zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na regionalnym rynku pracy, realizacji nowych projektów partnerskich, promowania szkół zawodowych, uczelni wyższych i firm strefowych.

20210615_111557      20210615_111534     201737703_2639278563032245_7671113386826501945_n      20210615_111525

Wyróżnienie dla Pani Danuty Pawłowicz 


Zarząd SSEMP S.A. w Kamiennej Górze docenił wieloletnią współpracę Pani Danuty Pawłowicz dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Swoją funkcję pełniła przez 15 lat, w obecnej szkole przepracowała 30 lat, a jako nauczyciel matematyki 47. Aktywnie uczestniczyła w przeprowadzaniu zmian w szkolnictwie zawodowym, realizowała wiele projektów unijnych i edukacyjnych oraz unowocześniała bazę dydaktyczną szkoły uruchamiając nowoczesne centrum gastronomiczne. Wspólnie ze Strefowym Klastrem Edukacyjnym organizowała konkursy zawodoznawcze, promocję szkolnictwa branżowego, konferencje o lokalnym i regionalnym rynku pracy, czy Forum Zawodowe.

20210611_132522                      20210611_132321 (2)                      20210611_132336


Posiedzenie RADY BIZNESU dla kierunku Inżynieria Zarządzania


Przestawiciele Strefowego Klastra Edukacyjnego zostali zaproszeni do członkowstwa w Radzie Biznesu dla kierunku Inżynieria Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Posiedzenie Rady Biznesu odbyło się 27.05.2021 r. z udziałem władz uczelni, partnerów biznesowych i dyrektorów wydziałów WSB.
Najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie posiedzenia to:
▶ uruchamianie nowej specjalności na kierunku Inżynierii Zarządzania
▶w porozumieniu z Partnerami Biznesowymi ustalenie zakresu studiów w oparciu o rynek pracy
▶ certyfikaty i szkolenia dla studentów
▶uruchomienie nowych laboratoriów
▶realizacja praktyk zawodowych
▶rekrutacja na studia

Obraz3           Obraz1            Obraz2


               Strefowy Klaster Edukacyjny z wizytą w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze


Spotkanie robocze przedstawiciela Klastra z zespołem ds. kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze w dniu 11.05.2021 r.

Rozmowy dotyczyły: sposobu realizacji praktyk zawodowych, przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, współpracy z pracodawcami oraz oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2021/22, która w dużej mierze jest zgodna z barometrem zawodów dla naszego regionu. 

                                  20210430_115954                       20180321_101817


                                                Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz wręczenie wyróżnień


Po zakończeniu egzaminu dojrzałości z matematyki uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu odebrali od Pani Dagmary Gęborys Wiceprezes SSEMP listy gratulacyjne.

Zarząd SSEMP w Kamiennej Górze przygotował dla najlepszych uczniów, finalistów olimpiad i konkursów wyróżnienia.

List Gratulacyjny otrzymał również Pan Wiktor Zdunek dyrektor szkoły w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z SSEMP oraz podejmowane działań na rzecz kształcenia zawodowego.

Nagrody otrzymali uczniowie z klas Pod Patronatem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

 1. Robert Koziarski – absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik,
 2. Patrycja Sakowicz – absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik,
 3. Mateusz Fedorowicz – absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik,
 4. Szymon Kopała – absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik.

                   181931545_2611943849099050_6076803996252515095_n                    181735406_2611944382432330_4976392664803892011_n                 182669873_2611943899099045_8658342183036627834_n


                                                            Listy Gratulacyjne dla Absolwentów 4-letniego Technikum


Realizując program motywujący uczniów szkół ponadpodstawowych do osiągania jak najlepszych wyników w nauce – ZARZĄD SSEMP w Kamiennej Górze wyróżnił najlepszych uczniów: z Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych i z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Nagrody otrzymali:

 • Daryna Bulavka – absolwentka 4-letniego Technikum kształcąca się w zawodzie technik elektronik (średnia ocen 5,2)
 • Dawid Kisło – absolwent 4-letniego Technikum kształcący się w zawodzie technik informatyk (średnia ocen 5,4)
 • Arkadiusz Hejnosz – absolwent Technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości (średnia ocen 5,4)
 • Dagmara Tara – absolwentaka Technikum kształcąca się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości (średnia ocen 5,0)
 • Piotr Pierściński – absolwent 4-letniego Technikum kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (średnia ocen 4,7)
 • Kacper Kubacki – absolwent 4-letniego Technikum kształcący się w zawodzie technik mechatronik (średnia ocen 6,0)
 • Filip Exner – absolwent 4-letniego Technikum kształcący się w zawodzie technik spedytor (średnia ocen 5,4)

                       Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych, zawodowych oraz osobistych.

20210430_115723                    20210430_115642                  20210430_110439

20210504_130719                   20210504_125703                   20210504_130006


                                                       Pożegnanie maturzystów klas IV Technikum


W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się pożegnaie uczniów kończących szkołę. Wychowacy klas spotkali się ze swoimi wychowankami indywidualnie, według wyznaczonej kolejności, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wyróżniono wielu uczniów, którzy odebrali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy  oraz nagrody z rąk Pani mgr Marioli Jaciuk dyrektora szkoły.

Zarząd  SSEMP w Kamiennej Górze w ramach programu edukacyjnego motywującego uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce wyróżnił następujących absolwentów Technikum:

 1. Maję Cabałę – kształcącą się w zawodzie technik żwienia i usług gastronomicznych,
 2. Ewelinę Szymczak – kształcącą się w zawodzie technik logistyk,
 3. Adriana Matkowskiego – kształcącego się w zawodzie technik mechatronik,
 4. Filipa Urbanowicza – kształcącego się w zawodzie budownictwa,
 5. Agnieszkę Mordarską – kształcącą się w zawodzie technik spedytor.

List Gratulacyjny otrzymała również Pani Mariola Jaciuk dyrektor szkoły w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z SSEMP oraz podejmowane działań na rzecz kształcenia zawodowego.

180974641_2608780286082073_5603398914346626414_n                           180425888_2608782636081838_8377611405276574004_n                        180488497_2608783172748451_854979304651425540_n


Promocja szkół branżowych


Spotkanie robocze przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego z dyrekcją i z zespołem ds. promocji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze dotyczące oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy, realizacji ciekawych projektów edukacyjnych oraz organizacji praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami.


List Gratulacyjny za najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki


12.02.2021 w siedzibie SSEMP odbyło się uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego dla Pana Maksymiliana Mika absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Matematyki i Informatyki – Instytutu Informatyki od Pani Marzeny Machałek I Wiceminister edukacji i nauki oraz od Strefowego Klastra Edukacyjnego i KSSEMP za:

1. miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki „The Frobenius and factor universality problems of the free monoid on a finite set of words” napisaną pod opieką Pana dr Marka Szykuły na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. (https://uni.wroc.pl/rozstrzygnieto-konkurs-na-najlepsze…/)

2. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepszą pracę magisterską (https://portal.pti.org.pl/wyniki-xxxvi-ogolnopolskiego…/)

Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy Panu powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć, konsekwencji w realizowaniu dalszych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności zarówno w działalności zawodowej jak i w życiu osobistym.


Egzaminy zawodowe w 2021


Rozpoczęły się egzaminy zawodowe w całej Polsce, przyszli technicy przystępowali do egzaminów zawodowych.

W dniach 11-12.01.2021 oraz 14-15.01.2021r. uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu kształcący się w klasach Pod Patronatem SSEMP w Kamiennej Górze zmierzyli się z egzaminami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie klasy czwartej technikum kształcący się w zawodzie technik mechanik i technik elektryk przystąpili do egzaminów (część pisemna oraz praktyczna) z kwalifikacji: MG.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, EE.26 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz w części pisemnej z kwalifikacji: M.19, MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających, EE.05 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Wszystkie egzaminy zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Uczniowie zastosowali się do wytycznych dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Mamy nadzieję, że pomimo trudnego czasu, jaki obecnie towarzyszy uczniom, wyniki ich egzaminów będą bardzo pozytywne.

klaster zawoody


Ogólnopolski Tydzień Kariery


W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 22.10.2020 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym z młodzieżą kształcącą się w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz oraz fryzjer w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie i przeprowadziliśmy prelekcję pn. „Dobry zawód otwiera wiele drzwi”. Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy z Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie. Młodzież z uwagą wysłuchała informacji o kompetencjach formalnych (twardych) i nieformalnych (miękkich), które wymagane są przez pracodawców, o zawodach deficytowych w naszym regionie, o tym jak ważne w procesie rekrutacji jest Curriculum Vitae (CV). Poza tym, wychowankowie brali udział w konkursie plastycznym „Reklama zawodu”. Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej reklamowali zawód, który chcieliby wykonywać, a uczniowie szkoły branżowej zawód, którego się uczą. Dla najlepszych były dyplomy i nagrody.

 


Spotkanie robocze w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze


Wizyta Pani Wandy Kozyry przedstawiciela Strefowego Klastra Edukacyjnego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze, który kształci uczniów na poziomie technikum 4 i 5 letniego oraz w szkole branżowej I i II stopnia w zawodach branży usługowo-gastronomicznej oraz prowadzi jako Jeleniogórskie Centrum Kształcenia Zawodowego kursy kwalifikacyjne.

Pani Danuta Pawłowicz dyrektor szkoły przedstawiła informacje dotyczące prowadzenia kształcenia zawodowego w sytuacji zagrożenia pandemią Covid-19 oraz zasady współpracy pracodawcami. Określone zostały dalsze plany działania na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy oraz przedstawiono nowe formy współpracy.


Spotkanie robocze przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego

z Panią dr inż. Agnieszką Pawlak-Wolanin


Spotkanie robocze przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego z Panią dr inż. Agnieszką Pawlak-Wolanin, która od ponad 18 lat związana jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Omówiony został plan pracy w okresie jesiennym 2020 r.  oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć, planowanych na początku tego roku, które nie doszły do skutku z powodu COVID-19.

Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane działania uda się nam zrealizować tzn.:

 • organizacja wykładów on-line na Dni Otwarte Uczelni,
 • omówienie tematyki konferencji pt. INDUSTRY 4.0 W DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI
 • opracowanie bazy danych dla studentów zawierającej informacje o możliwości odbycia półrocznych praktyk zawodowych w firmach strefowych

Wystawa Produktów Regionalnych „WYPRODUKOWANO POD ŚNIEŻKĄ”


Tu można zaopatrzyć się w oryginalne pamiątki, ręcznie robione mydełka, świece zapachowe, biżuterię, wędliny, sery, miód, chleb i inne. Lokalni producenci oferują ręcznie wykonane produkty oraz chętnie udzielają informacji dotyczącej techniki wytwarzania.

Organizatorem wystawy jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, która również przygotowała pokazy kulinarne połączone z degustacją, konkurs „Bitwa na smaki”, kulinarny pokaz „Live Cooking Show Karkonoskie KARRy”, warsztaty rękodzielnicze i animacje dla dzieci.


Technikum lub szkołabranżowa


Współpraca  Strefowego Klastra Edukacyjnego  ze szkołami branżowymi


27.02.2020 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawiciela Strefowego Klastra Edukacyjnego z dyrekcją Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze dotyczące oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów na rok szkolny 2020/2021, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, współpracy z pracodawcami oraz możliwości organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży w firmach strefowych.       


Dzień Otwarty w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze


07.02.2019 r. w ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny” uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych w Zespole Szkól Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Wielu uczniów ze szkół podstawowych miało możliwość obejrzeć szkołę i świetnie wyposażone pracownie, porozmawiać z nauczycielami oraz zgłębić tajniki umiejętności praktycznych na stanowiskach pracy.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych kształci w następujących typach szkół:

TECHNIKUM 5 – letnie dla absolwentów Szkoły Podstawowej

TECHNIKUM 4 – letnie dla absolwentów Gimnazjum

w kierunkach:

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

·         3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA w zawodzie

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

otw002otw001


 Rada Programowa Strefowego Klastra Edukacyjnego


W siedzibie SSEMP S.A. w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm strefowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pan Tadeusz Rycharski Prezes Zarządu KSSEMP powitał zebranych oraz przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania strefy ekonomicznej w Polsce oraz zadania zarządzającego obszarem gospodarczym KSSEMP. Następnie Pani Dagmara Gęborys Wiceprezes Zarządu KSSEMP przedstawiła sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Strefowego Klastra Edukacyjnego oraz wyszczególniła najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2019 roku m.in. uruchomienie klasy Pod Patronatem PKS w Kamiennej Gorze, modernizacja klas objętych Patronatem Strefy, podpisanie Porozumień Partnerskich z Pracodawcami oraz z instytucjami otoczenia biznesu.

Pani Wanda Kozyra – Kierownik Klastra przedstawiła wnioski wynikające z realizacji Planu pracy w roku 2019, wyniki raportu badania ankietowego, które miało na celu zdiagnozowanie oraz prognozowanie potrzeb pracodawców strefowych odnośnie kwalifikacji i umiejętności w kontekście prowadzonej (i planowanej) przez nich polityki zatrudnienia. W trakcie obrad toczyła się dyskusja dotycząca: wielopłaszczyznowej współpracy, zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na regionalnym rynku pracy, realizacji nowych projektów, promowania szkół zawodowych i firm strefowych.

Przedstawione zostało zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach dla kraju oraz Dolnego Śląska. Pani Teresa Ceremuga przedstawiła barometr zawodów dla powiatu kamiennogórskiego. Uczestnicy dyskutowali na temat aktywizacji uczniów szkół zawodowych oraz o kształceniu dualnym. Pani dr Wioletta Palczewska przekazała informacje dotyczące uruchamiania nowych kierunków kształcenia od 2020 r. w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Zaproszeni członkowie Rady Programowej zaproponowali uruchomienie  platformy wymiany informacji dotyczące w szczególności zapotrzebowania na pracowników. W trakcie podsumowania obrad przyjęte zostały wnioski dotyczące dalszej współpracy.

 


Uruchomienie klas pod patronatem Kamiennogórskiej SSEMP oraz PKS 


Współpraca w ramach realizowanych projektów  „Szkoła – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” zaowocowała uruchomieniem w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze – klasy pod patronatem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze oraz zmodernizowaniem pracowni zawodowej pod patronatem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Firma PKS objęła kształceniem praktycznym uczniów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, oraz wyposażyła nowo powstałą pracownię w oprogramowanie komputerowe Microsoft Office dla 14 stanowisk. Obecnie (tj. według stanu na listopad 2019) 17 uczniów odbywa praktyczną naukę zawodu w zakładzie.

KSSEMP przeprowadziła modernizację już istniejącej pracowni przedmiotów zawodowych dla zawodów technik spedytor oraz technik logistyk. Wymieniona została tablica interaktywna oraz odnowiono pomieszczenie. Planowany jest również zakup nowego projektora multimedialnego. W obu salach uczniowie rozwijają kompetencje twarde i miękkie oraz analityczne myślenie.


Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Dystrybucyjnego AMAZON we Wrocławiu


Dnia 23.10.2019 uczniowie kształcący się w zawodzie technik spedytor w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze zwiedzali Centrum Dy AMAZON we Wrocławiu.  Amazon został założony przez Jeffa Bezosa w 1994 r. Na początku swego istnienia Amazon był księgarnią internetową. Obecnie oddziały Amazon działają w wielu krajach, a dostarczenie zamówionego towaru jest możliwe teoretycznie na całym świecie. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z procesem logistyki dystrybucji w Centrum Logistycznym, np. jak przechowywane i wysyłane są zamówione produkty w ilościach ok. 24 mln.


Trójstronna współpraca


W ramach współpracy „Wyższe uczelnie – #Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” w dniu 22.10.2019 r. zorganizowane zostało międzynarodowe spotkanie dot. współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, praktyk studenckich realizowanych w ramach projektów unijnych pomiędzy Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze reprezentowaną przez Prorektora KPSW dr inż. Tadeusz  Lewandowski, Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dr Wioletta Palczewska, a jedną z czterech regionalnych spółek SBH – Südost w Lipsku reprezentowaną przez Pan Krzysztof Rudnickiego, jednego z największych dostawców usług edukacyjnych w Saksonii, Saksonii-Anhalt, Turyngii i Bawarii. Inicjatorem spotkania były Wiceprezes KSSEMP Dagmarę Gęborys oraz Wanda Kozyra reprezentująca Strefowy Klaster Edukacyjny.

kpwsz


Mobilne Centrum Edukacyjne – Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Zespole Szkól Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze


W dniu 30 września 2019 r. Mobilne Centrum Edukacyjne – Erasmus+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, promujące innowację i nowoczesną podstawę programową w nauczaniu, gościło dzisiaj w Zespole Szkól Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. W warsztatach MCE FRSE wzięło udział 5 grup 15 osobowych, każda wraz z nauczycielami z jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych (ZSTM – technicy mechatronicy, ZSRA – technicy technologii drewna, ZSE-T – technicy eksploatacji portów i terminali, ZSOiT – technicy analitycy, ZSLiZ nr 2 i ZSP-U – technicy żywienia i usług gastronomicznych). Każda grupa odbyła 45 min zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe z profesjonalnymi trenerami z zewnątrz, w oparciu o metody aktywizujące, oraz techniki integracyjne wzmocnione wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


Współpraca Strefowego Klastra z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze


W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” w dniu 16.07.2019 r. odbyło się spotkanie robocze z Panią Danutą Pawłowicz dyrektorem Zespołu Szkół  Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze, które dotyczyło podjęcia wspólnych projektów edukacyjnych oraz działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w nowym roku szkolnym.

zszil ksse1


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 oraz pożegnanie uczniów kończących naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Młodocianych Pracowników Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się 19.06.2019 r. nad kamiennogórskim zalewem.

W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu Marzena Machałek, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, samorządowcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście. Tytuł Absolwenta roku 2018/2019 w kategorii Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników zdobyła uczennica klasy III F, zawód fryzjer, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen 4,89 oraz bardzo dobre zachowanie – Nikola Jargieło.

W gronie absolwentów wyróżnionych za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce  znaleźli się: Dawid Figur, Monika Bade, Weronika Skóra, Justyna Rżany, Adrian Leśniak. Gratulujemy wszystkim uczniom nagrodzonym i wyróżnionym w nauce oraz za działalność na rzecz szkoły.


Finał „Jeleniogórskiej Ligi Robotów”


17.06.2019 r. w ramach wspólnego projektu edukacyjnego „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” podsumowane zostały rozgrywki uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w „Jeleniogórskiej Ligi Robotów” w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. Walczyły 4 trzyosobowe drużyny przedstawiając skonstruowane roboty „Mindstorms”.

I miejsce zajął zespół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze,

II miejsce zespół z Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze,

III miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze,

IV miejsce zespól z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach.

Nagrody dla uczestników ufundował m.in. Zarząd Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Opiekunem projektu z ramienia szkoły był Pan Lech Gancarek nauczyciel przedmiotów zawodowych, a z ramienia Strefowego Klastra Edukacyjnego Pani Wanda Kozyra. Gratulacje dla wszystkich uczniów biorących udział w potyczkach.


VAT a logistyka


W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Uczelnie Wyższe” w dniu 03.06.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uczestniczyli w wykładach dotyczących logistyki. Wykład pn. „VAT a logistyka” prowadzili wykładowcy z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Uczniowie mieli możliwość szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z logistyką oraz z ogromnym wpływem globalizacji na zwiększenie znaczenia logistyki w biznesie międzynarodowym. Rozwój logistyki jako elementu wiedzy i dziedziny praktyki biznesu jest niezaprzeczalnym faktem.


Akademia Przedsiębiorczości Finał Międzyszkolnego Konkursu „Młodzi na rynku pracy”


28 maja 2019 r. odbył się Finał Międzyszkolnego Konkursu „Młodzi na rynku pracy” w ramach Akademii Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. W ramach współpracy ze szkołami do organizacji przedsięwzięcia włączył się Strefowy Klaster Edukacyjny. Patronat honorowy objęła Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości.

Celem konkursu była promocja postaw przedsiębiorczych, integracja międzyszkolnych środowisk uczniowskich, umiejętność pracy zespołowej, autoprezentacja, zainteresowanie młodzieży współczesnym rynkiem pracy oraz edukacja zawodoznawcza. Do konkursu przystąpiło 110 uczniów z 11 gimnazjów i szkół podstawowych z Jeleniej Góry i okolic. W finale konkursu mieliśmy możliwość obserwować zmagania 50 uczestników , którzy przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej przed przedstawicielami firm, banków i Instytucji Otoczenia Biznesu. Uczniowie w 5 zawodach – branżach ubiegali się o pracę;  sporządzali dokumenty aplikacyjne na wybrane stanowiska pracy w branży ekonomicznej, finansowej, hotelarskiej ,logistycznej i turystycznej. W każdej branży nagrodzono trzech uczniów i przyznano po 2 wyróżnienia.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości była jednym ze sponsorów nagród dla uczniów. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.


Wizyta w firmie RENA Polska oraz w firmie Weber Hydraulika


30.05.2019 r. uczniowie klasy  II T2 z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu wraz z opiekunami mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy, profilem produkcji, zastosowaniem nowych technologii produkcji oraz wymaganiami stawianymi osobom ubiegającym się o zatrudnienie w firmie RENA Polska – specjalista w branży tworzyw sztucznych oraz w firmie oraz w firmie Weber Hydraulik – innowacyjne rozwiązania systemowe do różnych zastosowań. Dzięki współpracy z firmą  RENA Polska sp. z o.o. / Wykroty  w Zespole Szkół Mechanicznych  zostało utworzone stanowisko spawalnicze.


Wycieczka zawodoznawcza do firmy AUTOCAM


Uczniowie z klasy 3 m szkoły branżowej kształcącej w zawodzie ślusarz uczestniczyli 29.05.2019 r. w wycieczce edukacyjnej – zawodoznawczej do firmy AUTOCAM w Kamiennej Górze . Uczniowie zapoznali się z warunkami pracy oraz technologiami i strukturą firmy.

Firma AUTOCAM Precision Components Group od kilku lat prowadzi kształcenie młodocianych pracowników oraz uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Stale promuje szkolnictwo zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających CNC i zachęca uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych do podejmowania kształcenia w tym zawodzie.


Targi pracy w ZSM w Bolesławcu


W ramach współpracy „Pracodawcy – Strefowy Klaster Edukacyjny – Szkoły” 12.04.2019 r. wzięliśmy udział w Targach pracy organizowanych przez Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Przedstawiciel Strefowego Klastra Edukacyjnego przedstawił znaczenie edukacji zawodowej dla regionalnego rynku pracy oraz dane wynikające z analizy działań podejmowanych przez pracodawców na rzecz szkół. Tegoroczni absolwenci  mieli możliwość porozmawiania z przyszłymi pracodawcami o oferowanej dla nich pracy i wymaganiach, a uczniowie klas trzecich mogli zapoznać się z ofertą staży wakacyjnych oraz i lokalizacją przyszłych praktyk. Firmy, które proponowały miejsca pracy oraz staże to: WEBER HYDRAULIKA (Podstrefa KSSEMP Nowogrodziec/Wykroty), RENA (Podstrefa KSSEMP Nowogrodziec/Wykroty), EPIROC, GERRESHEIMER, KGHM. 


Porozumienie Partnerskie


W dniu 20.03.2019 r. Wiceprezes Zarządu SSEMP S.A. Dagmara Gęborys podpisała Porozumienie Partnerskie z Panią dr n.med. Wiolettą Palczewską – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Tworzymy sieć współpracy, łączymy potencjał gospodarczy, naukowy i edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa dualnego dla potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy.

Dodatkowo mieliśmy możliwość obejrzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w KPSW, które jest wspaniale wyposażone. Link do informacji dotyczących Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: http://www.kpswjg.pl/pl/projekt-mcms


Konkurs zawodowy „Smaki kresowe w tradycji kuchni polskiej”


W dniu 22.03.2019 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze młodzi adepci sztuki kulinarnej Kresów Wschodnich z okręgu Dolnego Śląska (Legnica, Lubań, Bolków, Kamienna Góra, Jelenia Góra) uczestniczyli w  V edycji konkursu zawodowego „Smaki kresowe w tradycji kuchni polskiej”. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn przygotowując potrawy i desery na słodko. Jury konkursu w tym roku zrezygnowało z typowania zwycięzców ponieważ uznali, że wszystkie dania były przygotowane na wysokim poziomie. Spotkanie zorganizowane zostało pod Patronatem Jeleniogórskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dodatkową atrakcją imprezy były występy zespołu „AGAT”.


Szkolenie produktowe dla uczniów z Mechanika


W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” 21.02.2019 r.  w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”  odbyło się szkolenie prowadzone przez Pana Damiana Kapa Job Site Solutions Representative z firmy Milwaukee przy udziale Pani Agnieszki Jeż przedstawiciela handlowego firmy KONMET P.M. Gadzina sp.c. w Jeleniej Górze. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z szeroką gamą wysokiej jakości produktów firmy Milwaukee np. z elektronarzędziami i osprzętem. Bardzo dziękujemy przedstawicielom obu firm, że zechciały zapoznać młodzież z subkompaktowymi produktami.

http://milwaukeecenter.pl/blog.html

http://www.konmet.eu/pl/


Zajęcia w pracowni grafiki 3D


W dniu 28.02.2019 r. przedstawiciel Strefowego Klastra Edukacyjnego uczestniczył w zajęciach praktycznych w pracowni grafiki 3D. Pracownia powstała dzięki wspólnemu projektowi realizowanemu w ramach współpracy „Szkoła – Pracodawcy”. Uczniowie klasy III technikum procesów graficznych i poligrafii cyfrowej Zespołu Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze z pasją realizowali zajęcia z grafiki 3D na drukarkach ufundowanych przez jeden z jeleniogórskich hipermarketów.


Olimpiada Podstaw Przedsiębiorczości


19.02.2019 r. odbyła się IV edycja półfinału Olimpiady Przedsiębiorczości zorganizowana przez Zespól Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze przy współpracy z  Uniwersytetem Ekonomicznym – Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.  54 uczestników z 18 szkół województwa dolnośląskiego i lubuskiego zmierzyło się z tematem ”Ubezpieczenia”. Olimpiada jest autorskim pomysłem Pani Elwiry Pindyk nauczycielki przedmiotów zawodowych. Olimpiada składa się z trzech etapów.

I etap to eliminacje szkolne w ramach którego wyłoniona zostaje 3 osobowa reprezentacja.  Następnie  przeprowadzony zostaje II etap w takcie, którego sprawdzana jest wiedza uczestników, po jej zakończeniu tylko po 2 uczniów z każdej szkoły przechodzi do etapu finałowego , który odbędzie się 11.04.2019 r. w jeleniogórskim wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru dotyczący Ubezpieczeń.

Organizatorom udało się pozyskać 18 sponsorów. Za I miejsce zwycięzca otrzymał tablet od Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, za II miejsce kamerę sportową od Urzędu Miasta Piechowice, a za III miejsce głośnik i inne gadżety od Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wyniki II etapu:

1.      Seweryn Figura (Zespół Szkół Elektronicznych – Jelenia Góra)

2.      Barbara Białogrecka (Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych – Jelenia Góra)

3.      Justyna Szczepankowska (Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych – Jelenia Góra)

Wyróżnienie: Łukasz Dziemianko (Zespół Szkół Ekonomicznych – Żary).

Gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom wiedzy z podstaw przedsiębiorczości, organizatorom wspaniałej atmosfery oraz merytorycznego przygotowania konkursu. Oprócz części konkursowej odbywały się warsztaty dla uczniów, pokazy artystyczne, a nauczyciele, pedagodzy i zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia placówki i wystawy prac.


Wspólne działania Klastra z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystycznych


Spotkanie w Zespole Szkół Ekonomiczno -Turystycznych w Jeleniej Górze odbyło się 28.01.2019 r. w ramach współpracy „Strefowy Klaster Edukacyjny – Szkoły – Pracodawcy” i dotyczyło zmian wprowadzanych w szkołach zawodowych od 01.09.2019 r., analizy projektów nowych rozporządzeń, planowania naboru na nowy rok szkolny, utworzenia Szkoły Branżowej, wprowadzenia nowych zawodów oraz możliwości wprowadzenia innowacji pedagogicznych rozszerzających umiejętności i kompetencje uczniów.


Nowoczesna pracownia Mobilnej Diagnostyki Samochodowej w „Mechaniku”


17.12.2018 r. uruchomiona została kolejna pracownia do praktycznego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z myślą o uczniach – którzy będą mogli kształcić się w warunkach zbliżonych do tych panujących w rzeczywistych warunkach pracy. Warsztat daje możliwość weryfikacji stanu technicznego auta, oceny stopnia jego wyeksploatowania, a w końcowym efekcie naprawy i pełnego przygotowania do jazdy.

W warunkach infrastruktury szkolnej uczniowie dokonają oceny stopnia zużycia amortyzatorów – przylegania kół, ustawienia ich wstępnej geometrii, diagnozy skuteczności siły hamowania i stanu w układzie hamulcowym, diagnostyki samochodu z układem napędu na cztery koła, diagnozy luzów w układzie kierowniczym i zawieszeniu; dodatkowo będą mogli wykonać testy pojazdów pod względem wykrywania usterek i ich usuwania. Z kolei nowoczesny kanał z oświetleniem LED umożliwi uczniom przeprowadzenie stanu podwozia, układu jezdnego i wydechowego.

(zdjęcia: wojciechbalik.com)


Obchody Barbórkowe w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu


Uczniowie Technikum Górniczego szczególnie uroczyście, w towarzystwie zasłużonych górników, władz powiatowych, przedstawiciela Strefowego Klastra Edukacyjnego, nauczycieli i swoich kolegów, obchodzili święto górnicze „Barbórka”. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn narodowy, potem hymn górniczy, a następnie  razem z księdzem modlono się do patronki górników św. Barbary.

Dyrektor Szkoły Piotr Księżyk podziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Technikum Górniczego szczególnie: KGHM, Kopalni Gipsu I Anhydrytu Nowy Ląd, Stowarzyszeniu Górników Surowców Mineralnych, nauczycielom, władzom powiatu. Z okazji Barbórki złożył wszystkim górnikom najlepsze życzenia,  Szczęść Boże.

Major Lis przyprowadził młodych adeptów górnictwa i skokiem przez skórę i opasaniem, szpadą górniczą pasowano  ich na górników. Uczniowie śpiewali piosenki górnicze i opowiadali anegdoty z życia braci górniczej. Wystąpił także Zespół Pieśni i tańca Ziemi Bolesławieckiej.

Relacja z obchodów wraz z filmami pod adresem: https://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=21251


Doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły podstawowej


W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny” w dniu 29.11.2018 r. odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów z grupy VII w świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze, których  opiekunem jest Pani Marta Kozyra. Uczniowie z klasy I technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze pod opieką Pani Sylwii Jagiełło przedstawili znaczenie swojego zawodu dla ochrony środowiska oraz szereg działań, które podejmują aby chronić naszą planetę. Wspólnie z dziećmi szukali odpowiedzi:  Jak mogą pomóc Ziemi?  Jak chronić środowisko naturalne? Czy potrafimy segregować śmieci ?

Celem głównym zajęć było promowanie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w kontekście zawodów przyszłości – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Prowadzona na szeroką skalę edukacja ekologiczna pobudzi aktywność społeczną w zakresie ekorozwoju oraz przyczyni się do stworzenia świadomego ekologicznie społeczeństwa. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są bacznymi obserwatorami otaczającego świata, należy ich uczyć życia w zgodzie z przyrodą, przestrzegania jej praw, bo przecież sami są jej cząstką. Kiedy łąka przestanie być dla nich jedynie zieloną plamą w krajobrazie, kiedy poznają całą różnorodność świata zwierząt i roślin, będą mogli spojrzeć na świat z innego, bliższego przyrodzie punktu widzenia, co stanie się podstawą ich przyszłych poczynań.


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości


W dniu 15.11.2018 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości gościliśmy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy  (wicedyrektor oraz doradca zawodowy) oraz przedstawiciel Fundacji IMAGO przeprowadzili warsztaty na temat „ Planowania kariery zawodowej w oparciu o staże zawodowe oraz staże zagraniczne. Przedstawiona została oferta odbycia stażu zagranicznego w Dreźnie w ramach projektu „Nowe horyzonty”. Dziękujemy dyrekcji szkoły za zorganizowanie dzisiejszego spotkania.


Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową


Spotkanie z Panią dr Agatą Kozioł oraz z Panem Grzegorzem Kyć przedstawicielami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach współpracy ” Uczelnie wyższe – Strefowy Klaster Edukacyjny” dotyczące realizacji wspólnych działań. Zaplanowane zostały warsztaty z komunikacji interpersonalnej, gry dydaktyczne w zakresie logistyki, turystyki, wykłady z przedsiębiorczości  oraz logistyki, specjalistyczne certyfikowane szkolenia oraz wsparcie merytoryczne dla biznesu.


III  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Warszawie


Inauguracja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce ma za zadanie m.in. inspirować młodych ludzi do podejmowania nauki w obrębie szkolnictwa branżowego – Warszawa – Centrum Konferencyjne PGE Narodowy. Pani Wanda Kozyra przedstawiciel Strefowego Klastra Edukacyjnego wzięła udział w tym wydarzeniu.

WordSkills Budapeszt 2018 , w sześciu branżach zmierzyliśmy się z umiejętnościami innych zawodników z Europy ( florystyce .gastronomii, fryzjerstwie, murarstwie, mechatronice oraz tynkarstwie i systemach suchej zabudowy ). Polska debiutowała w tej prestiżowej imprezie, której głównym celem jest promocja edukacji branżowej. Maciej Pisarek podczas zawodów EuroSkills odniósł kolejny sukces, zdobywając laur – Medallion for Excellence (Medal Doskonałości) w zawodach kucharzy. To – absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. z 2017 r., laureat wielu olimpiad, konkursów zawodowych oraz branżowych, obecnie właściciel firmy gastronomicznej.

Konferencji towarzyszyła wystawa szkół ponadgimnazjalnych kształcących w 10 branżach zawodowych, a wśród nich uczniowie, nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Bolesławca z branżą ceramiczną oraz przedsiębiorcy.


Projekt edukacyjny pn. „Akademia Przedsiębiorczości”


W dniu 22.10.2018 r. zespół nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze wraz z Panią Wandą Kozyrą przedstawicielem Strefowego Klastra Edukacyjnego opracowywał nowy regionalny projekt edukacyjny skierowany do młodzieży. Projekt będzie sprzyjał kształtowaniu u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi kariery zawodowej i pozwoli udoskonalić ich umiejętności zawodowe.


Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii


Strefowy Klaster Edukacyjny uczestniczyła w konferencji pn. „Niezależność energetyczna jako wyzwanie XXI wieku dla samorządów i prywatnych gospodarstw domowych” zorganizowanej nauczycieli oraz uczniów z klas technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. Klasy te są objęte patronatem przez KSSEMP.

W trakcie konferencji m. in. poruszany był temat smogu i jego wpływ na nasze zdrowie, który  przedstawiła Pani mgr inż. Sylwia Jagiełło nauczycielka przedmiotów zawodowych, Pan dr Stanisław Maleczek przedstawił bardzo ciekawe rozwiązanie wykorzystania energii odnawialnej we własnym domu.


Mobilność zawodowa uczniów


Nowoczesne metody rozwoju umiejętności zawodowych i innowacyjnych form doskonalenia zawodowego były tematem spotkania w ramach współpracy „Strefowy Klaster Edukacyjny  – Szkoły”  w dniu 19.10.2018 r.

Pan Piotr Iwaniec – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, Pani Alicja Przepiórska (moderator programów unijnych), Pani Wanda Kozyra (menadżer ds. Strefowego Klastra Edukacyjnego) tworzyli ramy programu związane z mobilnością młodzieży. Wytypowane zostały dwie branże: budowlana i mechatroniczna w ramach, których pogłębialiby wiedzę i umiejętności zawodowe uczniowie szkoły.

edw001


„Szkoły- Strefowy Klaster Edukacyjny –  Pracodawcy”


19 września 2018 roku  w ramach współpracy „Szkoły- Strefowy Klaster Edukacyjny –  Pracodawcy” Zespół Szkół Mechanicznych odwiedziła „Klementyna” – samochód edukacyjny i demonstracyjny firmy WAGO. Pan Piotr Muskała przedstawiciel firmy WAGO przeprowadził  zajęcia dla uczniów technikum mechatronicznego. Uczniowie zapoznali się z wykorzystaniem różnego typu elementów samozaciskowych w instalacjach elektrycznych oraz profilem produkcji firmy. Mieli oni również okazję zaobserwowania ( w bezpiecznych warunkach) skutków działania prądu elektrycznego o natężeniu przekraczającym wartość dopuszczalną dla danego typu złącza.


Współpraca Strefowego Klastra z Zespołem szkół Ekonomiczno-Turystycznych


W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” w dniu 20.07.2018 r. odbyło się spotkanie robocze w Zespole Szkół Ekonomiczno -Turystycznych w Jeleniej Górze. Przedstawiciele Strefowego Klastra oraz dyrekcja szkoły opracowywali plan działań i przedsięwzięć, które będą realizowali w nowym roku szkolnym. Jeleniogórski „Ekonom” to szkoła, która w tym roku znalazła się na I miejscu w Mieście jelenia Góra, na II miejscu na Dolnym Śląsku a w Polsce na 76 w rankingu Perspektyw 2018 wśród liceów i technikum. 


Warsztaty Mobilnego Centrum Edukacyjnego podczas konferencji regionalnej Programu Erasmus+ w Bolesławcu


18.06.2018 r. przedstawiciele Strefowego Klastra Edukacyjnego  uczestniczyli w warsztatach Mobilnego Centrum Edukacyjnego podczas konferencji regionalnej Programu Erasmus+ w Bolesławcu. Celem zajęć było pokazanie, jak można wykorzystać technologię do efektywnego zdobywania wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz promocja unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Edukacyjna ciężarówka wraz z ekspertami FRSE odwiedzi kilkadziesiąt miast w Polsce i za granicą, promując program Erasmus+ oraz e-Twinning.

Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość, gry 3D oraz tzw. tajemnicza wyspa, to tylko niektóre z atrakcji, na jakie mogli liczyć uczestnicy bolesławieckiej konferencji.

 


Zakończenie roku szkolnego ZSZ w ZSZiO w Kamiennej Górze


21 czerwca br. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. nagrodził czterech najlepszych absolwentów ZSZ w zawodach: operator maszyn i urządzeń włókienniczych, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz. Czworo absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce otrzymali po tablecie i liście gratulacyjnym od Prezesa SSEMP S.A.

(Zdjęcia: ZSZiO w Kamiennej Górze)


Finał Jeleniogórskiej Ligi Robotów


15.06.2018 r. w ramach wspólnego projektu „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” podsumowano rozgrywki  uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych „Jeleniogórskiej Ligi Robotów w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze i trzecie miejsce zajęły drużyny: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze.

Nagrody (tablety i dyski zewnętrzne) dla uczestników ufundował i wręczył Pan Tadeusz Rycharski Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. Gratulacje dla wszystkich uczniów biorących udział w potyczkach. Świetne przygotowanie, zaangażowanie i kreatywność. Gratulacje dla opiekunów drużyn.


Współpraca Strefowego Klastra Edukacyjnego  z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze


W dniu 08.06.2018 r. odbyła się konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego zorganizowana przez Panią Annę Skibińską dyrektora CKU.

Tematami głównymi było kształcenie osób dorosłych w świetle wprowadzanej reformy oświaty, sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego, współpraca z jednostkami świadczącymi opiekę nad osobami starszymi, krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe, współpraca ze Strefowym Klastrem Edukacyjnym, zagadnienia bezpieczeństwa w szkołach dla dorosłych.


Logistyczna gra dydaktyczna


Współpracując  w ramach projektu ” Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Uczelnie” w dniu 06.06.2018 r. obyło się testowanie gry dydaktycznej  w wersji beta opracowanej przez wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” uczniowie jeleniogórskich szkół „Elektronika”, „Ekonoma” i „Mechanika” zarządzali rozbudowanym łańcuchem logistycznym. Gra wymagała zastosowania szeregu narzędzi teleinformatycznych, a także umiejętności podejmowania decyzji, elastyczności w myśleniu. Zadaniem uczestników było wcielić się w poszczególne przedsiębiorstwa stanowiące elementy łańcucha. Uczniowie musieli sobie poradzić z sytuacjami losowymi i być gotowymi na podjęcie decyzji na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.


Liga Robotów – II starcie


W dniu  18.05.2018 odbyło się II starcie  „Jeleniogórskiej Ligi Robotów” w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”. Kreatywnie i innowacyjnie zaprezentowały się drużyny gimnazjalistów. Zaprojektowane Roboty „Mindstorms” robiły ogromna wrażenie.

Ciekawe pomysły w postaci konstrukcji linii produkcyjnej, sortownika kolorów, gitary elektrycznej i robota drukującego robiły wrażenie na jury.

Z niecierpliwością czekamy na to czym jeszcze zaskoczą zespoły uczniowskie. Finał 15 czerwca 2018 r.
Współpraca „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” sprzyja rozwijaniu umiejętności i kompetencji.


Firma Wienerberger w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.


17.05.2018 r. w ramach współpracy „Szkoły –  Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” przeprowadzone zostało kolejne szkolenie produktowe dla uczniów klas pierwszych i drugich kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Wienerberger Ceramika Budowlana produkuje i dostarcza ceramiczne cegły konstrukcyjne i stropy marki POROTHERM, cegły klinkierowe marki TERCA,  dachówki marki KORAMI, W 2009 roku wprowadziła na rynek pustaki marki Porotherm, a rok później Porotherm Dryfix – system murowania na sucho. Szkolenie składało się z dwóch części: I części teoretycznej uczniowie zostali zapoznani  z materiałami i produktami Porotherm DRYFIX oraz technologią murowania na sucho. Następnie, w części praktycznej, odbyło się szkolenie murarskie,  materiały i narzędzia dostarczyła firma, uczniom stworzono możliwość samodzielnego wykonania prac murarskich. Na zakończenie zajęć prowadzący przeprowadził quiz z nagrodami, a następnie wręczył uczniom dyplomy uczestnictwa w szkoleniu.


Nowoczesna ceramika budowlana – Szkolenia prowadzone przez firmę Wienerberger.


14 maja 2018 r. w ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny– Pracodawcy” odbyło się kolejne szkolenie zawodowe uczniów klasy pierwszej technikum budowlanego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z zakresu nowej technologii murowania Dryfix. Uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego w części teoretycznej zapoznani zostali  z materiałami i produktami Porotherm DRYFIX oraz technologią murowania na sucho. Następnie, w części praktycznej, odbyło się  szkolenie murarskie. Zajęcia prowadziła Pan Piotr Krzywulicz Doradca Techniczny ds. Rozwiązań Ściennych i Klinkierowych w firmie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

W systemie Porotherm DRYFIX stosuje się cegły o specjalnie szlifowanych powierzchniach przystosowanych do łączenia ich za pomocą innowacyjnej technologii murowania na sucho. Zaprawa jest dostępna w puszkach wraz ze specjalnym aplikatorem – pistoletem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu łączenia pustaków wymurowana ściana jest czysta  i zachowuje wysokie parametry wytrzymałościowe, może być obciążana już w kilka godzin po powstaniu. Dodatkową korzyścią wynikającą ze stosowania tego systemu jest wydłużenie sezonu budowlanego: murowanie jest możliwe w temperaturze nawet do -50 C.

Zaprawa w piance eliminuje konieczność używania dodatkowych narzędzi do rozrabiania i nakładania spoiny, co przyspiesza pracę i pomaga zachować czystość oraz porządek na placu budowy. W części praktycznej każdy uczeń miał możliwość sprawdzenia własnych umiejętności praktycznych w murowaniu metodą Dryfix. Na zakończenie zajęć prowadzący przeprowadził quiz z nagrodami, a następnie wręczył uczniom dyplomy uczestnictwa w szkoleniu.


24.04.2018 r. Strefowy Klaster Edukacyjny SSEMP S.A. reprezentowany przez Pana Jarosława Osmolaka uczestniczył w Dniu Otwartym w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze zorganizowanym dla uczniów z gimnazjalistów z terenu powiatu kamiennogórskiego. Impreza zgromadziła dużą liczbę zainteresowanych osób, reprezentację środowiska pracodawców oraz rynku pracy.

Pani Mariola Jaciuk dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wraz z nauczycielami przekonywała i tłumaczyła jak ważny dzisiaj jest wyuczony zawód, ilu pracodawców poszukuje przyszłych pracowników oraz w których zawodach pracownicy są najbardziej poszukiwani. Młodzież szkolna zaprezentowała placówkę i zaprezentowała zawody , w których kształci szkoła. Pracodawcy zabiegali o przyszłych pracowników ,a uczniowie z ciekawością pytali o pracę w wymarzonym zawodzie i o dalszą możliwość rozwijania kariery zawodowej .


W dniu  27.04.18 odbyło się I starcie  „Jeleniogórskiej Ligi Robotów” w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” zmierzyły się  drużyny uczniów z czterech szkół gimnazjalnych i podstawowych prezentując po raz pierwszy skonstruowane roboty „Mindstorms”.

Skład drużyn:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze – Klasa III Gimnazjum
Uczniowie: Mikołaj Dobrzycki, Mateusz Wajdak, Adam Wawrzyński

Opiekun: – Pan Radosław Kleczewski

Robot: „GRZMOT” – robot walczący, ruchome ramię, strzela kulkami.

Szkoła Podstawowa nr 2 – Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze
Uczniowie : Piotr Stangret, Olgierd Jesionek-Wróblewski, Mateusz Kocioła

Opiekun  Pan Marek Smas

Robot – „SMAŚ” – zwierzątko podążające za pilocikiem.

Szkoła Podstawowa nr 11 – Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze
Uczniowie : Adam Kozłowski, Max Grzęda, Oskar Maciejowski

Opiekun : Pan Wojciech Balik

Robot –  „ŁAPA”, przenośnik obiektów, replika robota z hali produkcyjnej.

Gimnazjum Jana Pawła II z Piechowic
Uczniowie: Krystian Turniak, Damian Cichoń, Bartosz Gancarek

Opiekun: Pan Sławomir Mackiewicz

Robot – „Gitara Elektryczna” urządzenie odtwarza dźwięk z wykorzystaniem czujnika odległości.

Jurorzy: Pan Lech Gancarek oraz uczniowie Kacper Kubacki i Jakub Rogólski przedstawili kryteria oceny m. in. użyteczność, zastosowanie dodatkowych elementów oraz możliwości dalszej rozbudowy i uznali , że pierwsze starcie wygrał Robot „ŁAPA”.


Uroczyste pożegnanie klas IV Technikum ZSZiO w Kamiennej Górze


27 kwietnia 2018 r. na kamiennogórskim rynku odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas IV Technikum. Koniec roku szkolnego tegorocznych abiturientów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uświetniła obecność Wiceminister Edukacji Narodowej Marzeny Machałek oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia. Prezes Zarządu SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski nagrodził drobnym upominkiem ucznia, który osiągnął najlepsze wyniki w egzaminie zawodowym. Ponadto, wszyscy uczniowie z klasy pod patronatem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kształcący się w zawodzie technik logistyk otrzymali strefowe clipboard’y.

 


Strefowy Klaster Edukacyjny – Uczenie się przez całe życie – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze


Strefowy Klaster Edukacyjny wspiera kształcenie osób dorosłych z uwagi na to, że rozwój nauki, techniki, przemiany dokonujące się w skali globalnej, regionalnej i lokalnej sprawiają, że człowiek musi stale się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę, umiejętności, zdobywać nowe kwalifikacje. Kształcenie to może się odbywać zarówno w trybie dziennym jak i wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. W wyniku wprowadzonych zmian do systemu edukacyjnego kształcenie osób dorosłych może odbywać się w trybie e-learning lub w trybie mieszanym, stało się to dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze proponuje różne formy podwyższania kwalifikacji. Są to szkoły policealne, technika, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych i inne.

Priorytetem szkoły jest udzielanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia, podniesienie kwalifikacji zawodowych nie tylko osobom, które ukończyły 18 rok życia. Szkoła prowadzi kształcenie zgodnie z potrzebami rynku pracy i w porozumieniu z pracodawcami. Dodatkowo umożliwia bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa edukacyjno-zawodowego.


Dni Otwarte w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu


24.04.2018 r. na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu  Strefowy Klaster Edukacyjny uczestniczył w Dniach Otwartych Szkoły zorganizowanych dla absolwentów gimnazjum. Przedstawicielka KSSEMP Pani Wanda Kozyra promowała szkolnictwo zawodowe uzasadniając, dlaczego warto wybrać dany kierunek kształcenia oraz wskazała najbardziej poszukiwane zawody na rynku pracy. Młodzież miała możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, spotkać się i porozmawiać z  uczniami i tegorocznymi absolwentami szkoły oraz poznać jej  bazę dydaktyczną. Ogromnym wsparciem dotyczącym wyboru dalszej drogi kształcenia okazali się przedstawiciele firm z obszaru Kamiennogórskiej SSEMP: WEBER-HYDRAULIKA oraz RENA, którzy przedstawili potrzeby kadrowe swoich firm oraz działania, które podejmują w ramach współpracy ze szkołą.

 


Wykład z ekologistyki


W ramach współpracy „Szkoły –  Strefowy Klaster Edukacyjny – Wyższe uczelnie” w dniu 20.04.2018 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze przeprowadzony został wykład  z ekologistyki.   Pani profesor nadzwyczajny dr hab. Anetta Zielińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Logistyki) przedstawiła uczniom  jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” oraz z Zespołu Szkół Elektronicznych zagadnienia związane z gromadzeniem i usuwaniem odpadów w sposób nieuciążliwy dla środowiska. Dzięki zastosowaniu ekologistyki w firmach można uzyskać sporo oszczędności, ponieważ zużyte lub zepsute rzeczy zamiast wyrzucać można wykorzystać. Wiele zużytych części maszynowych można poddać obróbce i wykorzystać ponownie, jak ma to miejsce np. w przemyśle elektronicznym, spożywczym, tekstylnym czy motoryzacyjnym.

Pani dr hab. Anetta Zielińska zaproponowała również szkołom kolejne zajęcia w formie:  szkoleń, wykładów, warsztatów o następującej tematyce:

 1. Sztuka komunikacji
 2. Negocjacje
 3. Coaching jako narzędzie w dotarciu do szczytowych możliwości

 


Szkolenia produktowe dla uczniów klas budowlanych


W dniu 20.04.2018 r. eksperci z firmy Wienerberger Ceramika Budowlana przeprowadzili szkolenia produktowe dla uczniów klas budowlanych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. Szkolenie takie składa się z dwóch modułów: Część teoretyczna – „opowieść” o ceramice jako materiale budowlanym z prezentacją marek produktowych firmy Wienerberger. Część praktyczna to pokaz murowania w technologii Dryfix. W maju zaplanowane zostały kolejne dwa dni zajęć praktycznych (tj. 14 i 16 maja 2018 r.) dające możliwość poznania nowych technologii murowania na sucho oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kolejne szkolenie planowane jest w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.


Forum Zawodowe w „HANDLÓWCE”


18 kwietnia br. Strefowy Klaster Edukacyjny przy SSEMP S.A. uczestniczył w „Forum Zawodowym” odbywającym się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze. Podczas spotkania uczniów z przedstawicielami lokalnego biznesu, nauki i polityki Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski przedstawił spectrum działalności Strefowego Klastra Edukacyjnego oraz podkreślił rolę Strefy jako pośrednika pomiędzy szkołą a pracodawcą.


Wykłady z logistyki


W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Uczelnie Wyższe” w dniu 04.04.2018 r. uczniowie Jeleniogórskich Szkół z : Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych,  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 oraz  Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” uczestniczyli w wykładach dotyczących logistyki. Wykłady prowadzili wykładowcy z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Pan dr Jerzy Dudek i Pan Grzegorz Kyć M.A. specjalista.

Tematami głównymi było wprowadzenie do logistyki, pojęcie łańcucha dostaw wraz z przykładami oraz rola i znaczenie centrów logistycznych. Uczniowie mieli możliwość szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z logistyką oraz z ogromnym wpływem globalizacji na zwiększenie znaczenia logistyki w biznesie międzynarodowym. Rozwój logistyki jako elementu wiedzy i dziedziny praktyki biznesu jest niezaprzeczalnym faktem. Wśród wielu koncepcji logistyki można znaleźć podejście identyfikujące ją jako „przepływowo zorientowane zarządzanie łańcuchem dostaw i systemem tworzenia wartości”. [Blaik i in., 2013, s. 27]. Wykłady połączone z prezentacjami odbyły się w auli popularnego „Mechanika”.


W dniu  28.03.18 w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” ruszyła „Jeleniogórska Liga Robotów”, to wydarzenie który jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie młodzieży robotyką. W ramach współpracy „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” rozpoczęły się rozgrywki uczniów z pięciu szkół gimnazjalnych i podstawowych w konstruowaniu robotów „Mindstorms”. Firmy Jelenia Plast, Dr. Schneider Automotive, Jelfa i DWS Draexlmaier sponsorowały zakup robotów. Opiekunem projektu z ramienia szkoły jest Pan Lech Gancarek nauczyciel przedmiotów zawodowych. Trzy osobowe drużyny z każdej szkoły pod okiem opiekunów przez 3 tygodnie będą budować i wykonywać misje programistyczne, następnie zaprezentują własne rozwiązania. Najlepsi zdobędą nagrody, a najlepsza drużyna zmierzy się z najlepszą drużyną z Bolesławca.

Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu organizował Bolesławiecką Ligę Robotów od wielu lat, ale od 2015 roku nastąpiła przerwa. W tym roku przy współpracy z jeleniogórską szkołą wydarzenie wraca do kalendarza imprez, a plany są bardzo ambitne. W przyszłości Liga Robotów swoim zasięgiem ma objąć całe województwo dolnośląskie.

Programista robotów to pożądany zawód na rynku pracy, a poza tym młodzież interesuje się robotyką i automatyką i rozwija własne pasje. Celem projektu jest pokazanie uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, że innowacyjne technologie pomimo, że wydają się  skomplikowane, to można się ich  nauczyć  przez zabawę. Dodatkowym celem jest promocja szkolnictwa zawodowego wśród osób wybierających dalszą ścieżkę kształcenia.


Po raz kolejny dzięki współpracy w ramach projektu „Szkoły – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” uczniowie technikum elektrycznego z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu  oraz uczniowie technikum mechatronicznego z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu mieli możliwość zwiedzić zakład i zapoznać się z działalnością firmy Toyota Boshoku Poland sp. z o.o.

Wizyta studyjna przygotowana została przez przedstawicieli firmy Panią Katarzynę Gnach i Panią Ewę Jaromek. Na wstępie zaprezentowana została firma, omówiony został proces technologiczny produkcji siedzeń do samochodów marki   Toyota YARIS, BMW i5 i BMW i8 oraz do modeli MINI, z filozofią pracy, z obowiązującymi zasadami jakości i bezpieczeństwa oraz z obowiązującymi normami i zasadami pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach linii produkcyjnych. Omówione zostały również zasady rekrutacji pracowników  oraz wymagania stawiane przyszłym pracownikom.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie trzech hal produkcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację procesu produkcji oraz na zasady związane z utrzymaniem ruchu. Uczniowie poznali filozofię ciągłego doskonalenia się – KAIZEN.


Dzięki współpracy „Szkoła – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” w dniu 22.03.2018 r.  uczniowie technikum mechatronicznego Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez przedstawiciela firmy WAGO ELWAG.

Zajęcia prowadzone były w mobilnym laboratorium – w samochodzie o wdzięcznej nazwie KLEMENTYNKA. Jego ogromną zaletą jest to, że umożliwia przeprowadzenie zajęć na terenie szkoły. 5 grup 10 osobowych zapoznało się z historią firmy i przeprowadziło ćwiczenia umiejętności praktycznych polegających na zasadzie próby jakościowej połączenia tradycyjnego śrubowego ze złączką sprężynową. Uczniowie omawiali zalety i wady połączeń. Następnie każdy uczeń indywidualnie miał możliwość wykonania zadania z wykorzystaniem zestawu złączek. Po zakończeniu ćwiczeń każdy uczeń otrzymał zestaw złączek. Podczas praktycznych prezentacji pokazywane są zalety produktów firmy na bazie niezawodnej i bezpiecznej technologii sprężynowej. Wyroby firmy WAGO znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach. Obecne są stosowane w przemyśle samochodowym i maszynowym, technice procesowej, budynkowej oraz wielu innych branżach na całym świecie.

Planowane są kolejne wizyty w szkołach – już w niedługim czasie „KLEMENTYNKA” odwiedzi Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.


Strefowy Klaster Edukacyjny upowszechnia i  promuje  szkolnictwo branżowe


Konkretne zawody, dodatkowe zajęcia, pokazy specjalistyczne, rozmowy z nauczycielami i uczniami oraz wiele innych ciekawych propozycji miały jeleniogórskie szkoły ponadgimnazjalne w dniu Święta Wiosny (21 marca 2018r.) dla uczniów gimnazjów.

Pani Wanda Kozyra – przedstawiciel Klastra Edukacyjnego przy SSEMP S.A. uczestniczyła w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze, w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze oraz w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze.

Strefowy Klaster Edukacyjny aktywnie wspiera wielopłaszczyznową współpracę między szkołami branżowymi i technikami a przedsiębiorcami. Promujemy szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wsparciem kształcenia dualnego oraz popularyzujemy zawody niezbędne dla lokalnego rynku pracy.


W ramach wielostronnej współpracy „Strefa – Szkoła – Pracodawcy” 28 uczniów Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-kierowca miało możliwość zwiedzenia zakładu Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. mieszczącego się w obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Wizyta studyjna przygotowana została przez przedstawicieli firmy Panią Katarzynę Gnach i Panią Ewę Jaromek. Uczniowie zostali zapoznani z działalnością i historią  firmy, ze strukturą organizacyjną oraz z produktami finalnymi. Następnie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie Toyota Boshoku przed wejściem na halę produkcyjną uczniowie  zostali wyposażeni w odzież ochronną – kamizelki odblaskowe, okulary i obuwie ochronne oraz czapeczki w kolorze niebieskim. Kolejnym etapem wizyty studyjnej było zapoznanie się ze strukturą korporacyjną, z procesem technologicznym produkcji siedzeń do samochodów Toyota YARIS, BMW i5 i BMW i8 oraz do modeli MINI, z filozofią pracy, z obowiązującymi zasadami jakości i bezpieczeństwa oraz z obowiązującymi normami i zasadami pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach linii produkcyjnych.

Z kolei w obszarze strefy szkoleniowe KAIZEN uczniowie zostali zapoznani z procesem przyjmowania osób do pracy oraz z etapem szkolenia stanowiskowego. Kilku uczniów miało możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych wykonując testy  podobne do tych, jakie wykonują osoby ubiegające się o zatrudnienie w firmie w dziale produkcji.

Etapem końcowym tej wizyty było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oraz Quiz wiedzy na temat firmy TBPL. Trzech uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez władze firmy tj. 2 plecaki oraz POWER BANK, dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej  było to, że zakład Toyota Boshoku sponsorował  całe przedsięwzięcie.


IMG_8636W ramach działalności Strefowego Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A. w dniu 31 października 2017 r.  odbyło się spotkanie uczniów 4-letniego technikum oraz uczniów szkoły branżowej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z przedstawicielami firmy Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. w Wykrotach.

Firma działa na terenie Podstrefy Nowogrodziec/Wykroty Kamiennogórskiej SSEMP. Historię firmy, jej profil produkcji oraz wymagania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie przedstawiły w formie prezentacji Panie: Katarzyna Gnach i Ewa Jaromek zajmujące się rekrutacją pracowników, selekcją kandydatów oraz szkoleniami. W spotkaniu wzięli udział również: Pani Wanda Kozyra  specjalista ds. projektu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Pan Piotr Iwaniec dyrektor szkoły oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Udział pracodawców w zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego ma wspierać uczniów w dokonywaniu trafnego wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej oraz rozwijać ich kompetencje personalne i społeczne. W trakcie spotkania uczniowie uzyskali informacje dotyczące możliwości odbywania płatnych staży wakacyjnych w firmie, możliwości rozwoju zawodowego poprzez podjęcie pracy i dalszego podwyższania kwalifikacji zawodowych na studiach wyższych. Panie z działu HR potwierdziły, że absolwenci szkoły posiadający kwalifikacje w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, jak również absolwenci szkoły branżowej w zawodach operator obrabiarek konwencjonalnych i CNC oraz elektromechanicy są poszukiwanymi specjalistami na dzisiejszym rynku pracy.

Było to jedno ze spotkań informacyjnych, które mają na celu przybliżyć uczniom działalność zakładów znajdujących się na terenie Kamiennogórskiej SSEMP. Uczniowie ZST Mechanik będą mieli możliwość poznać proces produkcyjny w firmie w ramach tzw. wizyt studyjnych jeszcze w tym roku.


Dnia 22 września 2017r. odbyły się spotkania w trzech szkołach ponadgimnazjalnych z Powiatu Bolesławieckiego z przedstawicielami firm Weber Hydraulika Sp. z o.o. oraz Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. w ramach projektu Strefowego Klastra Edukacyjnego Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Celem projektu Klastra Edukacyjnego KSSEMP było przybliżenie młodzieży z Powiatu Bolesławieckiego działalności oraz oczekiwań względem nich przez firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Nowogrodziec/ Wykroty Kamiennogórskiej SSEMP. W ramach projektu wytypowane firmy zaprezentowały się w następujących szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

Firmę Weber Hydraulika przedstawiła Pani Danuta Wawrzkiewicz natomiast firmę Toyota Boshoku Poland reprezentowały Panie: Katarzyna Gnach oraz Ewa Jaromek. Młodzież kształcąca się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista i technik organizacji reklamy mogła dowiedzieć się o historii, działalności oraz oczekiwaniach obydwu firm względem przyszłych absolwentów szkół i potencjalnych pracowników.

W trakcie prezentacji uczniowie szkół mogli nie tylko dowiedzieć się jakie są oczekiwania względem nich przez potencjalnych pracodawców ale również zadawać pytania. Co więcej, w ramach spotkania zaprezentowana została działalność Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o podstawowej działalności i lokalizacji Podstref Kamiennogórskiej SSEMP.

Zdjęcia: Samuel Borek /-/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H.Sucharskiego w Bolesławcu