Szkoły

Home \ Szkoły

20171201_104339W ramach wielostronnej współpracy „Strefa – Szkoła – Pracodawcy” 28 uczniów Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-kierowca miało możliwość zwiedzenia zakładu Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. mieszczącego się w obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Wizyta studyjna przygotowana została przez przedstawicieli firmy Panią Katarzynę Gnach i Panią Ewę Jaromek. Uczniowie zostali zapoznani z działalnością i historią  firmy, ze strukturą organizacyjną oraz z produktami finalnymi. Następnie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie Toyota Boshoku przed wejściem na halę produkcyjną uczniowie  zostali wyposażeni w odzież ochronną – kamizelki odblaskowe, okulary i obuwie ochronne oraz czapeczki w kolorze niebieskim. Kolejnym etapem wizyty studyjnej było zapoznanie się ze strukturą korporacyjną, z procesem technologicznym produkcji siedzeń do samochodów Toyota YARIS, BMW i5 i BMW i8 oraz do modeli MINI, z filozofią pracy, z obowiązującymi zasadami jakości i bezpieczeństwa oraz z obowiązującymi normami i zasadami pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach linii produkcyjnych.

Z kolei w obszarze strefy szkoleniowe KAIZEN uczniowie zostali zapoznani z procesem przyjmowania osób do pracy oraz z etapem szkolenia stanowiskowego. Kilku uczniów miało możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych wykonując testy  podobne do tych, jakie wykonują osoby ubiegające się o zatrudnienie w firmie w dziale produkcji.

Etapem końcowym tej wizyty było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oraz Quiz wiedzy na temat firmy TBPL. Trzech uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez władze firmy tj. 2 plecaki oraz POWER BANK, dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej  było to, że zakład Toyota Boshoku sponsorował  całe przedsięwzięcie.


IMG_8636W ramach działalności Strefowego Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A. w dniu 31 października 2017 r.  odbyło się spotkanie uczniów 4-letniego technikum oraz uczniów szkoły branżowej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z przedstawicielami firmy Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. w Wykrotach.

Firma działa na terenie Podstrefy Nowogrodziec/Wykroty Kamiennogórskiej SSEMP. Historię firmy, jej profil produkcji oraz wymagania stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie przedstawiły w formie prezentacji Panie: Katarzyna Gnach i Ewa Jaromek zajmujące się rekrutacją pracowników, selekcją kandydatów oraz szkoleniami. W spotkaniu wzięli udział również: Pani Wanda Kozyra  specjalista ds. projektu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Pan Piotr Iwaniec dyrektor szkoły oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Udział pracodawców w zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego ma wspierać uczniów w dokonywaniu trafnego wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej oraz rozwijać ich kompetencje personalne i społeczne. W trakcie spotkania uczniowie uzyskali informacje dotyczące możliwości odbywania płatnych staży wakacyjnych w firmie, możliwości rozwoju zawodowego poprzez podjęcie pracy i dalszego podwyższania kwalifikacji zawodowych na studiach wyższych. Panie z działu HR potwierdziły, że absolwenci szkoły posiadający kwalifikacje w zawodzie: technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, jak również absolwenci szkoły branżowej w zawodach operator obrabiarek konwencjonalnych i CNC oraz elektromechanicy są poszukiwanymi specjalistami na dzisiejszym rynku pracy.

Było to jedno ze spotkań informacyjnych, które mają na celu przybliżyć uczniom działalność zakładów znajdujących się na terenie Kamiennogórskiej SSEMP. Uczniowie ZST Mechanik będą mieli możliwość poznać proces produkcyjny w firmie w ramach tzw. wizyt studyjnych jeszcze w tym roku.


Dnia 22 września 2017r. odbyły się spotkania w trzech szkołach ponadgimnazjalnych z Powiatu Bolesławieckiego z przedstawicielami firm Weber Hydraulika Sp. z o.o. oraz Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. w ramach projektu Strefowego Klastra Edukacyjnego Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Celem projektu Klastra Edukacyjnego KSSEMP było przybliżenie młodzieży z Powiatu Bolesławieckiego działalności oraz oczekiwań względem nich przez firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Nowogrodziec/ Wykroty Kamiennogórskiej SSEMP. W ramach projektu wytypowane firmy zaprezentowały się w następujących szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.

Firmę Weber Hydraulika przedstawiła Pani Danuta Wawrzkiewicz natomiast firmę Toyota Boshoku Poland reprezentowały Panie: Katarzyna Gnach oraz Ewa Jaromek. Młodzież kształcąca się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista i technik organizacji reklamy mogła dowiedzieć się o historii, działalności oraz oczekiwaniach obydwu firm względem przyszłych absolwentów szkół i potencjalnych pracowników.

W trakcie prezentacji uczniowie szkół mogli nie tylko dowiedzieć się jakie są oczekiwania względem nich przez potencjalnych pracodawców ale również zadawać pytania. Co więcej, w ramach spotkania zaprezentowana została działalność Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o podstawowej działalności i lokalizacji Podstref Kamiennogórskiej SSEMP.

Zdjęcia: Samuel Borek /-/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H.Sucharskiego w Bolesławcu