Lokalizacja

Home \ Lokalizacja

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości zlokalizowana jest na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Teren ten charakteryzuje się rozwiniętą gospodarką wielosektorową, dynamicznym rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz wysokim poziomem usług.

Dolny Śląsk (stolica – Wrocław) leży na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód – zachód i północ – południe. Jego zachodnie i południowe granice są jednocześnie granicami Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. Wrocław stanowi centrum ekonomiczne, gospodarcze, kulturalne i akademickie regionu.

Wielkopolska (stolica – Poznań) usytuowana na skrzyżowaniu ważnych europejskich powiązań komunikacyjnych. Krzyżują się tu szlaki komunikacyjne, wiodące z Berlina przez Poznań, Konin i Warszawę do Moskwy oraz z Pragi przez Wrocław, Leszno, Poznań na wybrzeże Bałtyku. Poznański port lotniczy „Ławica” pełni funkcje lotniska krajowego i międzynarodowego. Zróżnicowany przemysł, rolnictwo, dobrze rozwinięte usługi i wciąż rozbudowywana infrastruktura tworzą dobre warunki dla dalszego rozwoju Wielkopolski.

Obszary strefy

Kamienna Góra

swiatek kamienna ikona-info

Kamienna Góra – miasto w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu kamiennogórskiego i gminy wiejskiej Kamienna Góra. W mieście krzyżują się drogi: krajowa 5 (Świecie – Lubawka) oraz krajowa 367 (Jelenia Góra – Wałbrzych). Miasto dzielą niewielkie odległości z Wrocławiem (około 100 km) oraz ze stolicą Czech – Praga (około 130 km). Jest to obszar atrakcyjny turystycznie. Rozwija się tutaj turystyka krajoznawcza ukierunkowana na zwiedzanie obiektów, budynków, miejscowości, a także turystyka militarna (podziemia Arado), turystyka piesza i religijna. Jako obszar przemysłowy Kamienna Góra jest związana z przemysłem włókienniczym, spożywczym i maszynowym. W mieście przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11A znajduje się siedziba SSEMP S.A.

Nowogrodziec

burmistrz-nowogrodziec nowogrodziec ikona-info

Nowogrodziec – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Nowogrodziec. Nowogrodziec jest lokalnym ośrodkiem usługowo-handlowym, i przemysłowym. W pobliskiej wsi Wykroty utworzono podstrefę SSEMP S.A. Nowogrodziec/ Wykroty. W odległości 300 m od granic strefy, na nowo wybudowanej autostradzie A-4 (Jędrzychowice – Wrocław – wschodnia granica kraju) znajduje się węzeł zjazdowo-wjazdowy Godzieszów.

Lubań

aslowiński luban ikona-info

Lubań – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Miasto położone jest ok. 45 km na płn-zach. od Jeleniej Góry i 25 km na wsch. od Zgorzelca. Ze względu na położenie Lubań jest ważnym węzłem turystyczno-handlowym. Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 30 w kierunku Zgorzelca (granica z Niemcami) i Jeleniej Góry, droga wojewódzka nr 357 w kierunku Sulikowa i Zawidowa (granica z Czechami) oraz droga wojewódzka nr 393 do Leśnej (przejście graniczne w Miłoszowie do Czech).

Piechowice

zdjęcie-profilowe-burmistrza-2015 piechowice ikona-info

Piechowice – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim. Miejscowość leży nad Kamienną, niewielką rzeką dorzecza Odry, dopływem Bobru oraz uchodzącym doń w Piechowicach dopływem – Małą Kamienną. Piechowice leżą na trasie drogi krajowej nr 3, która przebiega na odcinku Świnoujście – Jakuszyce oraz stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö do Chania.

Krzeszów

patryk-straus krzeszow ikona-info

Krzeszów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra. Atrakcyjność gminy Kamienna Góra podnosi korzystne położenie przy drodze krajowej nr 371 oraz projektowanej drodze ekspresowej S-3. Przemysł lokalny oparty jest na wydobyciu i przerobie miejscowych surowców mineralnych, takich jak dolomity, gliny ceramiczne czy amfibolity. Działają zakłady o dużym potencjale gospodarczym, reprezentujące branże: chemiczną i samochodową. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje ponad 500 podmiotów gospodarczych.

Janowice Wielkie

Kamil-Kowalski janowice ikona-info

Janowice Wielkie – wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Janowice Wielkie. Malownicze doliny rzeczne i leśne tereny z wieloma potokami są wymarzonym celem pieszych wędrówek, a liczne skałki o fantazyjnych kształtach to raj dla amatorów wspinaczki. Janowice Wielkie wraz z Trzcińskiem, dzięki położeniu na linii Wrocław – Jelenia Góra, są najpopularniejszymi punktami wyjściowymi w Rudawy Janowickie.

Jawor

Burmistrz-Emilian-Bera jawor ikona-info

Jawor – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim przy drodze krajowej nr 3 i w pobliżu autostrady A-4. Jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Jawora jest Kościół Pokoju zbudowany w latach 1654 – 1655, który w grudniu 2001 r. została wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Ponadto, w mieście dominuje branża chemiczna, metalowa, spożywcza.

Jelenia Góra

Prezydent-Miasta-Jeleniej-Góry_Marcin-Zawiła jelenia ikona-info

Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, w śródgórskiej Kotlinie Jeleniogórskiej, nad rzeką Bóbr. Miasto jest również siedzibą powiatu jeleniogórskiego, Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego oraz polską stolicą Euroregionu Nysa. Jelenia Góra leży na skrzyżowaniu ważnych dróg: najważniejszą z nich jest droga krajowa nr 3 Świnoujście-Jakuszyce która łączy Jelenią Górę z Morzem Bałtyckim.

Prusice

Igor-Bandrowicz prusice ikona-info

Prusice – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Prusice. Lokalny ośrodek handlowo-usługowy regionu rolniczego. Obecne główne funkcje gminy stanowią rolnictwo i leśnictwo, działalność produkcyjna i usługowa ma mniejsze znaczenie, choć w ciągu ostatnich kilku lat stale wzrasta.

Żmigród

Robert-Lewandowski zmigrod ikona-info

Żmigród – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żmigród. Północną i wschodnią część gminy porastają kompleksy leśne, które zajmują około 29 % jej powierzchni; obok lasów głównym bogactwem tych terenów są stawy hodowlane. Podstawą gospodarki gminy jest przede wszystkim szeroko pojęte rolnictwo, uprawa i hodowla oraz leśnictwo.

Ostrów Wielkopolski

Zdj¦Öcie_PM ostrow-wielkopolski ikona-info

Ostrów Wielkopolski – miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem, siedziba powiatu ostrowskiego i gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Położony jest w południowej części Wielkopolski – jednego z największych i najbardziej gospodarczo rozwiniętych obszarów Polski. Miasto chętnie odwiedzają zarówno ci, którzy chcą tu robić interesy, jak też osoby, które szukają kulturalnych wrażeń, sportowych emocji i odpoczynku. Ostrów Wielkopolski jest ważnym ośrodkiem gospodarczym. W mieście funkcjonuje ponad 8 tys. firm, a 25 banków posiada tu swoje oddziały i filie.

Lubawka

ewa-kocemba lubawka ikona-info

Lubawka – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, w Bramie Lubawskiej, u podnóża Gór Kruczych (Góry Kamienne) w Sudetach Środkowych. Ukształtowany wielofunkcyjny charakter miasta i gminy stwarza możliwość harmonijnego rozwoju przemysłu i drobnej wytwórczości, rolnictwa i leśnictwa, mieszkalnictwa i usług, turystyki i rekreacji. Znalazły tu swoją siedzibę przedsiębiorstwa i zakłady o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym.

Bolków

Jarosław-Wroński bolkow ikona-info

Bolków – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Bolków. Dogodne położenie gminy Bolków przy drogach krajowych nr 3 i nr 5, w odległości ok. 70 km od Wrocławia i ok. 30 od Jeleniej Góry sprawia, że sieć drogowa jest dobrze rozwinięta. Tereny gminy są w szczególności obszarami rolniczymi.

Gryfów Śląski

Olgierd-Poniźnik gryfow ikona-info

Gryfów Śląski – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gryfów Śląski. Gryfów Śląski jest gminą o charakterze rolniczym. W mieście w sferze gospodarczej dominuje przemysł i pokrewne formy działalności gospodarczej, a także usługi- handel i gastronomia, rzemiosło i drobna wytwórczość.

Zgorzelec

Burmistrz-Miasta-Zgorzelec-Rafał-Gronicz zgorzelec ikona-info

Zgorzelec – miasto przygraniczne w województwie dolnośląskim, w polskiej części Łużyc Górnych, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim. Zgorzelec jest siedzibą gminy wiejskiej Zgorzelec oraz powiatu zgorzeleckiego; to ważny węzeł komunikacyjny, a decydują o tym 3 przejścia graniczne łączące miasto z sąsiadującym Görlitz. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa E-40 (A-4), która poprzez Bautzen umożliwia połączenie z siecią autostrad niemieckich.

Mirsk

burmistrz mirsk ikona-info

Mirsk – miasto w województwie dolnośląskim na pograniczu z Łużycami Górnymi, w powiecie lwóweckim, (w latach 1975–1998 w jeleniogórskim, wcześniej we wrocławskim), siedziba gminy Mirsk, nad rzeką Kwisą. Przez miasto biegnie droga wojewódzka nr 361, która ciągnie się przez miasto wzdłuż rzeki Kwisy. Poza tym z Mirska prowadzą drogi lokalne do Brzezinca, Giebułtowa i Rębiszowa oraz 6 kilometrów od Mirska przebiega droga krajowa nr 30.

Lwówek Śląski

Jarosław-Wroński bolkow ikona-info

Lwówek Śląski – miasto leżące na Dolnym Śląsku, w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lwówek Śląski, Agatowa Stolica Polski. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. jeleniogórskiego.