Lokalizacja

Home \ Lokalizacja

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości zlokalizowana jest na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Teren ten charakteryzuje się rozwiniętą gospodarką wielosektorową, dynamicznym rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz wysokim poziomem usług.

Dolny Śląsk (stolica – Wrocław) leży na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód – zachód i północ – południe. Jego zachodnie i południowe granice są jednocześnie granicami Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. Wrocław stanowi centrum ekonomiczne, gospodarcze, kulturalne i akademickie regionu.

Wielkopolska (stolica – Poznań) usytuowana na skrzyżowaniu ważnych europejskich powiązań komunikacyjnych. Krzyżują się tu szlaki komunikacyjne, wiodące z Berlina przez Poznań, Konin i Warszawę do Moskwy oraz z Pragi przez Wrocław, Leszno, Poznań na wybrzeże Bałtyku. Poznański port lotniczy „Ławica” pełni funkcje lotniska krajowego i międzynarodowego. Zróżnicowany przemysł, rolnictwo, dobrze rozwinięte usługi i wciąż rozbudowywana infrastruktura tworzą dobre warunki dla dalszego rozwoju Wielkopolski.

Obszary strefy

Kamienna Góra

wojt-kamiennagora-male kamienna ikona-info

Kamienna Góra – miasto w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu kamiennogórskiego i gminy wiejskiej Kamienna Góra. W mieście krzyżują się drogi: krajowa 5 (Świecie – Lubawka) oraz krajowa 367 (Jelenia Góra – Wałbrzych). Miasto dzielą niewielkie odległości z Wrocławiem (około 100 km) oraz ze stolicą Czech – Praga (około 130 km). Jest to obszar atrakcyjny turystycznie. Rozwija się tutaj turystyka krajoznawcza ukierunkowana na zwiedzanie obiektów, budynków, miejscowości, a także turystyka militarna (podziemia Arado), turystyka piesza i religijna. Jako obszar przemysłowy Kamienna Góra jest związana z przemysłem włókienniczym, spożywczym i maszynowym. W mieście przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11A znajduje się siedziba SSEMP S.A.

Nowogrodziec

burmistrz-nowogrodziec nowogrodziec ikona-info

Nowogrodziec – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Nowogrodziec. Nowogrodziec jest lokalnym ośrodkiem usługowo-handlowym, i przemysłowym. W pobliskiej wsi Wykroty utworzono podstrefę SSEMP S.A. Nowogrodziec/ Wykroty. W odległości 300 m od granic strefy, na nowo wybudowanej autostradzie A-4 (Jędrzychowice – Wrocław – wschodnia granica kraju) znajduje się węzeł zjazdowo-wjazdowy Godzieszów.

Lubań

aslowiński luban ikona-info

Lubań – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Miasto położone jest ok. 45 km na płn-zach. od Jeleniej Góry i 25 km na wsch. od Zgorzelca. Ze względu na położenie Lubań jest ważnym węzłem turystyczno-handlowym. Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 30 w kierunku Zgorzelca (granica z Niemcami) i Jeleniej Góry, droga wojewódzka nr 357 w kierunku Sulikowa i Zawidowa (granica z Czechami) oraz droga wojewódzka nr 393 do Leśnej (przejście graniczne w Miłoszowie do Czech).

Piechowice

zdjęcie-profilowe-burmistrza-2015 piechowice ikona-info

Piechowice – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim. Miejscowość leży nad Kamienną, niewielką rzeką dorzecza Odry, dopływem Bobru oraz uchodzącym doń w Piechowicach dopływem – Małą Kamienną. Piechowice leżą na trasie drogi krajowej nr 3, która przebiega na odcinku Świnoujście – Jakuszyce oraz stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö do Chania.

Krzeszów

patryk-straus krzeszow ikona-info

Krzeszów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra. Atrakcyjność gminy Kamienna Góra podnosi korzystne położenie przy drodze krajowej nr 371 oraz projektowanej drodze ekspresowej S-3. Przemysł lokalny oparty jest na wydobyciu i przerobie miejscowych surowców mineralnych, takich jak dolomity, gliny ceramiczne czy amfibolity. Działają zakłady o dużym potencjale gospodarczym, reprezentujące branże: chemiczną i samochodową. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje ponad 500 podmiotów gospodarczych.

Janowice Wielkie

Kamil-Kowalski janowice ikona-info

Janowice Wielkie – wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Janowice Wielkie. Malownicze doliny rzeczne i leśne tereny z wieloma potokami są wymarzonym celem pieszych wędrówek, a liczne skałki o fantazyjnych kształtach to raj dla amatorów wspinaczki. Janowice Wielkie wraz z Trzcińskiem, dzięki położeniu na linii Wrocław – Jelenia Góra, są najpopularniejszymi punktami wyjściowymi w Rudawy Janowickie.

Mirsk

burmistrz mirsk ikona-info

Mirsk – miasto w województwie dolnośląskim na pograniczu z Łużycami Górnymi, w powiecie lwóweckim, (w latach 1975–1998 w jeleniogórskim, wcześniej we wrocławskim), siedziba gminy Mirsk, nad rzeką Kwisą. Przez miasto biegnie droga wojewódzka nr 361, która ciągnie się przez miasto wzdłuż rzeki Kwisy. Poza tym z Mirska prowadzą drogi lokalne do Brzezinca, Giebułtowa i Rębiszowa oraz 6 kilometrów od Mirska przebiega droga krajowa nr 30.

Jelenia Góra

Prezydent-Miasta-Jeleniej-Góry_Marcin-Zawiła jelenia ikona-info

Jelenia Góra – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, w śródgórskiej Kotlinie Jeleniogórskiej, nad rzeką Bóbr. Miasto jest również siedzibą powiatu jeleniogórskiego, Zarządu Karkonoskiego Parku Narodowego oraz polską stolicą Euroregionu Nysa. Jelenia Góra leży na skrzyżowaniu ważnych dróg: najważniejszą z nich jest droga krajowa nr 3 Świnoujście-Jakuszyce która łączy Jelenią Górę z Morzem Bałtyckim.

Prusice

Igor-Bandrowicz prusice ikona-info

Prusice – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Prusice. Lokalny ośrodek handlowo-usługowy regionu rolniczego. Obecne główne funkcje gminy stanowią rolnictwo i leśnictwo, działalność produkcyjna i usługowa ma mniejsze znaczenie, choć w ciągu ostatnich kilku lat stale wzrasta.

Żmigród

wojt-zmigrod-male zmigrod ikona-info

Żmigród – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żmigród. Północną i wschodnią część gminy porastają kompleksy leśne, które zajmują około 29 % jej powierzchni; obok lasów głównym bogactwem tych terenów są stawy hodowlane. Podstawą gospodarki gminy jest przede wszystkim szeroko pojęte rolnictwo, uprawa i hodowla oraz leśnictwo.

Ostrów Wielkopolski

Zdj¦Öcie_PM ostrow-wielkopolski ikona-info

Ostrów Wielkopolski – miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem, siedziba powiatu ostrowskiego i gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Położony jest w południowej części Wielkopolski – jednego z największych i najbardziej gospodarczo rozwiniętych obszarów Polski. Miasto chętnie odwiedzają zarówno ci, którzy chcą tu robić interesy, jak też osoby, które szukają kulturalnych wrażeń, sportowych emocji i odpoczynku. Ostrów Wielkopolski jest ważnym ośrodkiem gospodarczym. W mieście funkcjonuje ponad 8 tys. firm, a 25 banków posiada tu swoje oddziały i filie.

Lubawka

ewa-kocemba lubawka ikona-info

Lubawka – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, w Bramie Lubawskiej, u podnóża Gór Kruczych (Góry Kamienne) w Sudetach Środkowych. Ukształtowany wielofunkcyjny charakter miasta i gminy stwarza możliwość harmonijnego rozwoju przemysłu i drobnej wytwórczości, rolnictwa i leśnictwa, mieszkalnictwa i usług, turystyki i rekreacji. Znalazły tu swoją siedzibę przedsiębiorstwa i zakłady o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym.

Lwówek Śląski

Jarosław-Wroński bolkow ikona-info

Lwówek Śląski – miasto leżące na Dolnym Śląsku, w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lwówek Śląski, Agatowa Stolica Polski. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. jeleniogórskiego.

Gryfów Śląski

Olgierd-Poniźnik gryfow ikona-info

Gryfów Śląski – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gryfów Śląski. Gryfów Śląski jest gminą o charakterze rolniczym. W mieście w sferze gospodarczej dominuje przemysł i pokrewne formy działalności gospodarczej, a także usługi- handel i gastronomia, rzemiosło i drobna wytwórczość.

Zgorzelec

 wojt-zgorzelec-male zgorzelec ikona-info

Zgorzelec – miasto przygraniczne w województwie dolnośląskim, w polskiej części Łużyc Górnych, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim. Zgorzelec jest siedzibą gminy wiejskiej Zgorzelec oraz powiatu zgorzeleckiego; to ważny węzeł komunikacyjny, a decydują o tym 3 przejścia graniczne łączące miasto z sąsiadującym Görlitz. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa E-40 (A-4), która poprzez Bautzen umożliwia połączenie z siecią autostrad niemieckich.

Bolesławiec

wojt-boleslawiec-maleboleslawiec-gmina-wiejska ikona-info

Gminę Bolesławiec tworzy 29 sołectw, które zamieszkuje ponad 14 tysięcy mieszkańców. Powierzchnię gminy zajmują w prawie 50% lasy. Obszar bogaty jest w atrakcje przyrodnicze, warto zwiedzić m.in. park w Dąbrowie Bolesławieckiej, 400-letni dąb szypułkowy „Lach” w Trzebieniu Małym oraz jaskinię, będącą pozostałością z epoki lodowcowej czy pomnik huzara Nataloszki w Kruszynie. Niezwykle interesującymi obiektami zabytkowymi są pochodzące z XVIII – XX w. (w Kruszynie i Łaziskach) oraz z XVI w. (w Ocicach) domy przysłupowe. Atrakcyjna lokalizacja na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych (autostrad A4 i A18) sprawia, że Gmina Bolesławiec jest miejscem doskonałym do rozwoju przedsiębiorczości.

Lubomierz

 lubomierz ikona-info

Miejsko-wiejska Gmina Lubomierz położona jest w powiecie lwóweckim, w wyżynnym krajobrazie Wzniesień Radoniowskich na południu, Obniżenia Lubomierskiego w środkowej części i Wzgórz Radomickich na północy. Gmina Lubomierz jest pokryta siecią dróg łączących ją z większymi miastami regionu. Na obszarze gminy funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne oferujące noclegi i smaczne jedzenie. Gmina Lubomierz posiada zatem wiele atutów, które stanowią doskonałe zaplecze dla turystyki aktywnej i rekreacji. Na terenie Gminy Lubomierz nie ma przemysłu i dużych zakładów pracy, przeważają jedno lub kilkuosobowe firmy rodzinne o charakterze usługowym lub prowadzące niewielką produkcję.

Zawidów

 wojt-zawidow-malezawidow ikona-info

Zawidów leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim, na pograniczu Czech i Niemiec. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym Polskę z krajami Europy.

Bezpośrednia lokalizacja przy międzynarodowych szlakach to tylko jeden z wielu atutów, które zachęcają do ulokowania w granicach miasta własnego biznesu.

Pieńsk

wojt-piensk-male piensk ikona-info

Gmina miejsko-wiejska Pieńsk położona jest w zachodniej części Dolnego Śląska, administracyjnie przynależy do powiatu zgorzelckiego. Naszą gminę tworzą: miasto Pieńsk oraz 8 sołectw.Jest nadgraniczną gminą Polski, jej zachodną granicę z Niemcami wyznacza Nysa Łużycka. W perspektywie planowany jest most graniczny Pieńsk-Deschka, łączący gminy po obu stronach Nysy Łużyckiej. Korzystnym elementem położenia gminy Pieńsk jest również jej usytuowanie w strefie rozbudowanego węzła komunikacyjnego dróg krajowych i wojewódzkich. Przebiegają tu następujące szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 4 o znaczeniu tranzytowym, droga wojewódzka nr 353 (łącząca drogę krajową nr 4 z drogą wojewódzka nr 351), droga wojewódzka nr 351 (Zgorzelec – Zielona Góra) oraz linia kolejowa Drezno (Niemcy) – Wrocław.

Kowary

wojt-kowary-male herb-kowary ikona-info

Kowary położone są w południowo-wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej u podnóża Karkonoszy i Rudaw Janowickich, na skrzyżowaniu dawnych traktów handlowych. Miasto charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu /420-1280 m n.p.m./ i zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi. Miasto Kowary (Gmina Miejska Kowary) leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego oraz w południowo-wschodniej części powiatu jeleniogórskiego. Gmina Miejska Kowary usytuowana jest w Dolinie Jedlicy oraz na masywach górskich Karkonoszy i Rudaw Janowickich na poziomie 420-1266 m n.p.m. Z ogółu 735 przedsiębiorstw najwięcej podmiotów gospodarczych zgrupowanych jest w sekcjach: handel i naprawy pojazdów samochodowych, działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami oraz przemysł i budownictwo.

Lubań

wojt-luban-male herb-luban-male ikona-info

Gmina Lubań, zajmuje powierzchnię 14 234 ha. Położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie lubańskim. W strukturze gospodarczej Gminy Lubań dominują przedsiębiorstwa prywatne. Największy udział w liczbie podmiotów gospodarki w sektorze prywatnym stanowi: przemysł i budownictwo, handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Gmina Lubań położona jest w malowniczej dolinie Kwisy i wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi – to obszar atrakcyjny pod względem turystycznym.

Krośnice

wojt-krosnice-male krosnice ikona-info

Gmina Krośnice jest położona na terenie powiatu milickiego, w północnowschodniej części województwa dolnośląskiego. Na terenie Gminy Krośnice znajduje się największy w Polsce Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach o poj. 1,2 mld m3 gazu wysokometanowego. Jest to strategiczny i nowoczesny obiekt górniczy, którego budowa na etapie I została zakończona w 2013 roku. Zrealizowano połączenie go rurociągami z LNG Świnoujście. Jednak dominującym kierunkiem prowadzonej działalności gospodarczej są usługi budowlane i sprzedaż detaliczna. Istotną działalnością jest rolnictwo ukierunkowane na uprawę, przetwórstwo i sprzedaż owoców i warzyw, produkcję soków oraz win. Dodatkowymi rodzajami działalności są tartaki i zakłady przetwórstwa drzewnego oraz meblarskiego, dwie piekarnie dystrybuujące swoje wyroby na teren powiatu milickiego i powiatów ościennych. Gmina skomunikowana jest z Wrocławiem oraz Krotoszynem i Jarocinem linią kolejową nr 281 zmodernizowaną w 2018 roku. Ponadto położona jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 relacji Milicz – Syców, która łączy jest z drogą krajową nr 5 (Milicz) i dalej drogą ekspresową S5 (Wrocław-Poznań) oraz z drogą ekspresową S8 (Wrocław – Warszawa).

Nowe Skalmierzyce

wojt-nowe-skalmierzyce-male nowe-skalmierzyce ikona-info

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce położona jest w paśmie Nizin Wielkopolskich, w północno-wschodniej części powiatu ostrowskiego, leży w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej w dorzeczu rzeki Prosny. Graniczy z miastem Kalisz i gminami Godziesze, Gołuchów, Ostrów Wielkopolski, Sieroszewice. Na obszarze 12 499 ha zamieszkuje tutaj około 15 500 mieszkańców. Droga krajowa nr 25 przebiegająca przez teren gminy i miasta łączy jedne z największych miast województwa wielkopolskiego, jakimi są Kalisz i Ostrów Wielkopolski.

Oborniki Śląskie

wojt-obornikislaskie-male oborniki-slaskie ikona-info

Gmina Oborniki Śląskie zwane „zielonymi płucami Wrocławia to niewielka (około 20 tys. gmina) urokliwie położona u podnóża Kocich Gór, jest oazą spokoju i zieleni. Tutejsze lasy i parki charakteryzują się bogactwem fauny i flory. Dla miłośników wypraw istnieje szeroka gama tras turystyki pieszej i rowerowej, narciarstwa biegowego i jeździectwa. W mieście znajdują się hale sportowe, odkryty basen oraz oświetlone boiska do siatkówki plażowej. W pobliskich miejscowościach znajdują się akweny wodne przeznaczone na kąpieliska z wyznaczonymi strefami wędkarskimi. Miasto Oborniki Śląskie do dziś przyciąga ludzi swoim spokojem powiązanym z wysoko rozwiniętym zapleczem handlowo-usługowym i komunikacyjnym. Nasza miejscowość wyposażona jest w bogatą infrastrukturę społeczną: Żłobek Publiczny, Przedszkola, Szkoły podstawowe, Powiatowy Zespół Szkół (w tym Zasadnicze Szkoły Zawodowe), Liceum oraz Technikum. Najważniejszymi gałęzie przemysłu oparte są na żywności, branży meblarskiej oraz przemyśle drzewnym. Tereny pod inwestycje są bardzo dobrze przygotowane i gotowe na przyjęcie inwestorów.

Odolanów

wojt-odolanow-male odolanow ikona-info

Odolanów – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w Kaliskiem, nad Baryczą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Odolanów. Odolanów uzyskał lokację miejską przed 1393 rokiem. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Osiecznica

wojt-osiecznica-male osiecznica ikona-info

Gmina Osiecznica– Przyjazna Gmina to gmina wiejska położona w powiecie bolesławieckim, w województwie dolnośląskim. Gmina położona jest na obszarze kompleksu leśnego Bory Dolnośląskie, a ściślej mówiąc, w zachodniej części tegoż kompleksu, tzn. w Puszczy Bolesławiecko-Zgorzeleckiej. Gmina Osiecznica dysponuje bardzo dobrą siecią drogową. Z Osiecznicy można szybko i sprawnie dojechać do Wrocławia oraz Berlina (przez gminę przebiegają dwie autostrady: A4 i A18), a także do takich miejscowości regionu jak Świeradów Zdrój, Jelenia Góra, Bolesławiec czy Żagań.

Raszków

wojt-raszkow-male raszkow ikona-info

Raszków – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim z siedzibą w Raszkowie. Według danych z 1 stycznia 2018 roku gmina liczyła 11 893 mieszkańców.

Trzebnica

wojt-trzebnica-male  trzebnica ikona-info

Gmina Trzebnica – gmina wiejsko-miejska o powierzchni 200,2 km2, położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim.

Miasto Trzebnica położone jest 24 km od stolicy województwa – Wrocławia, pośród polodowcowych, malowniczych Wzgórz Trzebnickich. Strategiczne położenie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S-5 Wrocław – Poznań z przylegającym do niej 100ha obszarem inwestycyjnym oraz węzłem komunikacyjnym „Trzebnica” stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu. Trzebnica zlokalizowana jest na historycznym skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych wschód – zachód i północ– południe. Oddana z końcem 2017 roku wspomniana droga ekspresowa S-5 umożliwia dotarcie z Trzebnicy do węzła „Wrocław” w 10 minut, skąd rozwidlają się drogi na autostradową i śródmiejską obwodnicę Wrocławia.

Warta Bolesławiecka

wojt-wartaboleslawiecka-male warta-bloeslawiecka ikona-info

Gmina Warta Bolesławiecka leży w powiecie bolesławieckim, w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Przez teren gminy biegnie międzynarodowa magistrala kolejowa E50 oraz autostrada A4. Gmina posiada doskonałe położenie z uwagi na bliskość Niemiec i Czech. Gmina jest w pełni zwodociągowana, skanalizowana; 100% dróg posiada nawierzchnię asfaltową, nowoczesne energooszczędne oświetlenie uliczne, mieszkańcy mają dostęp do sieci gazowej, posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków, nowoczesną stację redukcyjną. Gmina Warta Bolesławiecka posiada aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości wchodzących w jej skład; tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów wraz z planowanymi uzbrojeniami w media tych terenów oraz dobrze przygotowaną kadrę administracyjną.