List Burmistrza Piechowic Pana Witolda Rudolfa

Home \ List Burmistrza Piechowic Pana Witolda Rudolfa

zdjęcie-profilowe-burmistrza-2015-a

LIST PRZEWODNI

 

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza Inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem zakresu świadczonej działalności do inwestowania na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

Gmina posiada atrakcyjne nieruchomości objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na których możliwe jest zlokalizowanie różnorodnych działalności: przemysłowych, handlowych, turystycznych oraz usługowych.

Inwestorom oferujemy pomoc i doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także korzystny klimat inwestycyjny, potwierdzony sukcesem wielu dobrze prosperujących firm na terenie naszego miasta.

 

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania zaowocują powstaniem nowych firm na naszym terenie oraz dalszym rozwojem już istniejących podmiotów gospodarczych – co przełoży się na powstawanie nowych miejsc pracy.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarczy i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta w Piechowicach (pokój nr 21) tel. 75 75 48 916, fax. 75 76 12 274, e-mail: nieruchomosci@piechowice.pl.

 

Witold Rudolf

Burmistrz Miasta Piechowice