Kępno

Home \ Kępno

Zapraszamy Państwa do Kępna

Demografia:

Według danych z ewidencji ludności na terenie Miasta i Gminy Kępno zamieszkuje łącznie 25098, z czego na pobyt stały 23912 mieszkańców, w tym 12282 kobiet i 11630 mężczyzn.
W gminie Kępno w 2018 roku zawarto 135 małżeństw. Liczba wydanych dowodów osobistych to 2381.
W 2018 roku do końca października zarejestrowano 503 urodzenia.
Liczba zarejestrowanych zgonów w USC to 318.

Atrakcje i zabytki gminy Kępno

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Marcina

 • Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie

 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kierznie

 • Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Olszowie

 • Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Myjomicach

 • Kościół i parafia ewangelicka w Kępnie

 • Synagoga

 • Dworzec PKP

 • Ratusz

 • Poczta

 • Mikorzyn oraz Sanktuarium św. Idziego

 • Rynek 26, z końca XVIII wieku

 • Wieża ciśnień

Gospodarka Gminy Kępno.

Sektorem, mogącym przyciągnąć osoby poszukujące pracy w gminie Kępno, jest sektor prywatny. Działa tu ponad 2128 podmiotów gospodarczych. Dominuje przemysł drzewny i meblarski, Kępno to znaczący w Polsce ośrodek produkcji mebli. Zarejestrowanych jest ponad 390 podmiotów zajmujących się produkcją mebli.