List Burmistrza Miasta Krośnice Pana Andrzeja Białego

Home \ List Burmistrza Miasta Krośnice Pana Andrzeja Białego

wojt (1)-min

Szanowni Państwo,

konsekwentnie od kilku lat realizujemy program rozwoju Gminy Krośnice inwestując w infrastrukturę techniczną poprzez wyposażanie nieruchomości w wodociągi, kanalizację, budując drogi, chodniki, modernizując szkoły oraz wzbogacając ofertę o infrastrukturę rekreacyjno-sportową, dlatego teren Gminy stał się idealnym miejscem do inwestowania i tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Gmina posiada atrakcyjnie usytuowane działki niezabudowane i zabudowane, na których możliwe jest zlokalizowanie różnorodnych obiektów produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

Biorąc pod uwagę dogodne położenie geograficzne Krośnic – na trasie drogi wojewódzkiej nr 448 łączącej drogę krajową nr 15 z drogą ekspresową nr 5 oraz 8, linii kolejowej nr 281, bliskość miast Wrocław, Oleśnica, Kalisz – potencjalni inwestorzy mogą liczyć na znakomite warunki do tworzenia i szerzenia rynków zbytu. Godne podkreślenia jest to, iż inwestor, prowadząc na naszym terenie działalność gospodarczą, może liczyć na znacznie mniejsze koszty jej prowadzenia, aniżeli to ma miejsce na obszarach wielkomiejskich aglomeracji.

Atutem Gminy Krośnice jest również nieskażone środowisko przyrodnicze, obecność kompleksów leśnych i zbiorników wodnych, co sprawia, że Gmina Krośnice to doskonałe miejsce dla działalności turystyczno – rekreacyjnej, usługowej, prozdrowotnej i opiekuńczej.

Każdy potencjalny inwestor będzie mile widziany i spotka się z pełną informacją, sprawną obsługą
oraz wszelką pomocą administracyjną w Urzędzie Gminy.

Serdecznie zapraszam do Gminy Krośnice – miejsca gdzie warto inwestować, zamieszkać
i wypoczywać.

Andrzej Biały

Wójt Gminy Krośnice