Żmigród

Home \ Żmigród

Zapraszamy Państwa do Gminy Żmigród

Żmigród to miasto położone w pasie Nizin Środkowo-Polskich, w makroregionie Obniżenia Milicko – Głogowskiego, w centrum Kotliny Żmigrodzkiej, na lewym brzegu rzeki Barycz. Według aktualnego podziału administracyjnego (wprowadzonego w 1999 r.) znajduje się w północnych krańcach województwa dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim. Gmina Żmigród od północy graniczy z gminą Rawicz, od południa z gminą Prusice, od wschodu z gminą Milicz, od południowego zachodu z gminą Wołów, natomiast od zachodu z gminą Wińsko.
Miasto jest głównym ośrodkiem gminy, której powierzchnia wynosi 292 km2, a liczba mieszkańców – 14 913 osób (stan na 31.12.2017 r.), z czego w samym mieście mieszka 6 561 osób, a 8 352 osób w pozostałych 30 miejscowościach.
Północną i wschodnią część gminy porastają kompleksy leśne, które zajmują około 29 % jej powierzchni. Obok lasów głównym bogactwem tych terenów są stawy hodowlane o łącznej powierzchni 1.427 ha – co daje 4,5 % powierzchni gminy. Hodowane są w nich rozmaite ryby, ale podstawę produkcji stanowią karpie przeznaczone zarówno na rodzimy rynek, jak i na eksport. Dodatkową atrakcją przeznaczoną dla wędkarzy są również łowiska komercyjne.
Tutejsze lasy bogate są w zwierzynę łowną m.in.: dziki, jelenie i sarny, a także w grzyby i jagody. Miejscowe łowiska cieszą się niemałym zainteresowaniem i są cenione przez myśliwych z kraju i zagranicy. Z kolei stawy są jednym z najbardziej wartościowych terenów pod względem ornitologicznym w Europie – znajdują się tu miejsca lęgowe dzikich gęsi i kaczek oraz czapli, żurawi i wielu innych gatunków ptaków. Można spotkać tu też będącego pod ochroną orła bielika czy bociana czarnego. Dlatego też w 1996 roku utworzono Park Krajobrazowy Doliny Baryczy (największy w Polsce) obejmujący 55 % powierzchni gminy wraz z miastem. Imponujące walory krajobrazowo-przyrodnicze stanowią dużą atrakcję dla wszystkich turystów, zarówno wędkarzy, rowerzystów i zmotoryzowanych, jak i amatorów pieszych wycieczek. Gmina Żmigród jest więc obszarem z bogatym zasobem zarówno fauny jak i flory, w tym wielu rzadkich gatunków, przy czym należy wspomnieć też o unikalnych formach krajobrazowych.
Kluczowe znaczenie dla miasta i gminy ma położenie przy drodze ekspresowej S5 oraz drodze krajowej numer 5, stanowiącej międzynarodowy trakt biegnący z Gdańska do Pragi i dalej na południe Europy. Niemałą rolę odgrywa też wiodąca przez Żmigród linia kolejowa (Wrocław-Poznań) i doskonałe połączenie telekomunikacyjne (linia światłowodowa).
Podstawą gospodarki gminy jest przede wszystkim szeroko pojęte rolnictwo, uprawa i hodowla oraz leśnictwo. Mniejsze i większe gospodarstwa współpracują m.in. z Bankiem Spółdzielczym (mieszczący się w Żmigrodzie obejmuje swym zasięgiem 2 powiaty) i prywatnymi przedsiębiorstwami obsługującymi sektor rolniczy. Ponadto w gminie, a w szczególności w samym mieście, rozwinęła się szeroka sieć usług wielobranżowych – poprzez sklepy, hurtownie i firmy o różnym profilu. Od branży spożywczej, po mechanikę pojazdową, usługi transportowe, budownictwo ogólne – każda niemal gałąź działalności gospodarczej ma tutaj swojego „przedstawiciela”. Ogółem swoją siedzibę ma tu ponad 800 podmiotów gospodarczych.
Okolice Żmigrodu upatrzyli sobie również naukowcy z Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, zarządzający jednym z nielicznych w Europie torem doświadczalnym, gdzie prowadzą prace badawcze związane z innowacjami w dziedzinie komunikacji kolejowej na światową skalę oraz pracownicy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który prowadzi prace badawcze i rozwojowe związane z innowacjami w dziedzinie komunikacji.
Od drugiej połowy lat 90. ubiegłego stulecia następuje poprawa infrastruktury. Miastu zaczęły przybywać nowe ładne budynki, wybudowano również m.in. gimnazjum z nowoczesną halą sportową, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz basen Aquagród. Na terenie gminy znajduje się kopalnia gazu ziemnego. Poza tym miasto posiada oczyszczalnię ścieków, zakład segregacji odpadów oraz własne ujęcie wodne ze studni głębinowych. Natomiast cała gmina jest zwodociągowania w 100 %.
Niemałym atutem miasta jest także jego bogata historia i zabytki. Szczególnie ważnymi obiektami miasta są: zespół pałacowo-parkowy (z odrestaurowanymi w 2008 roku ruinami zamku i basztą), dwa kościoły, wieża ciśnień, poza tym sam układ zabudowy centrum miasta świadczy o jego średniowiecznym rodowodzie.
Żmigród, tak jak wiele innych miejscowości ma za granicą swoje partnerskie miasto, którym jest Bargteheide – znajdujące się pod Hamburgiem 13-tysięczne miasteczko, z którym we wrześniu 2001 roku została podpisana umowa o współpracy, mającej na celu wzbogacenie życia kulturalnego, towarzyskiego, sportowego i gospodarczego obu gmin.

W gminie Żmigród jest zapewniona edukacja na każdym szczeblu do poziomu szkoły średniej. Zainteresowania kulturalne można rozwijać w miejscowym domu kultury, który posiada wszechstronną ofertę. Miłośnicy sportu mają, z kolei do dyspozycji wiele sekcji – mogą więc tu uprawiać rozmaite dyscypliny sportowe – wśród których prym wiedzie piłka nożna z MKS Piast Żmigród.

Gmina Żmigród oferuje ponad 140 km szlaków rowerowych po terenach wiejskich, lasach, polach, wzgórzach, pomiędzy stawami. Dynamicznie przybywa komfortowych i bezpiecznych dróg rowerowych, został oddany do użytku pierwszy etap drogi rowerowej liczącej docelowo ponad 26 km, po trasie dawnej wąskotorówki.

Ciekawym aspektem miasta są tu obecne media w postaci prasy – miesięcznika samorządowego „Wiadomości Żmigrodzkie” (wydawany od 1990 roku).
Władze lokalne cały czas starają się podnieść walory miasta i gminy. Dowodem ich prężnych działań jest chociażby zdobycie prestiżowej nagrody Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Do tych sukcesów na polu samorządowym przyczyniły się w niemałym stopniu inwestycje (m.in. oświatowe) i duże kwoty pozyskanych funduszy unijnych, w tym m.in. na wspomniane już ruiny zamku i basztę, kompleksowy remont domu kultury, modernizację OSiR-u i przychodni, budowę dróg, czy też odnowę wsi.