List Burmistrza Gminy i Miasta Zawidów Pana Roberta Łężnego

Home \ List Burmistrza Gminy i Miasta Zawidów Pana Roberta Łężnego

SONY DSC

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Gminy Miejskiej Zawidów, która sporządzona została z myślą o przedsiębiorcach poszukujących optymalnego miejsca do inwestowania w ramach Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Dlaczego Gmina Zawidów?

Z wielu powodów, do tych najważniejszych z pewnością należy przyjazna polityka samorządu, społeczna akceptacja, dostępność terenów inwestycyjnych, dokładna inwentaryzacja zasobów i zindywidualizowane podejście do potrzeb inwestora. Podmiotom zainteresowanym lokacją swojego kapitału na terenie gminy oferujemy wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego.

Do obsługi inwestora w Gminie powołany został ambitny i merytorycznie dobrze przygotowany zespół, który umożliwia inwestorowi szybki dostęp do kompleksowej informacji. Pracę urzędników wspierają dodatkowo nowoczesne narzędzia i aplikacje cyfrowe, które w krótkim czasie parametryzują działkę i usługę. Urząd dysponuje także wysokiej klasy sprzętem geodezyjnym i fachowo przeszkolonymi pracownikami, którzy współpracują z inwestorem w terenie.

Innym ważnym powodem ulokowania inwestycji w granicach miasta jest także jego położenie. Zawidów leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim, na pograniczu Czech i Niemiec. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym Polskę z krajami Europy.

Podstawowym elementem sieci drogowej miasta jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 355, prowadzącej do granicy z Republika Czeską. Główna droga po stronie czeskiego sąsiada ma status drogi krajowej nr 13 i jest jedną z głównych dróg prowadzących do kluczowych węzłów komunikacyjnych na terytorium Republiki Czeskiej. O atrakcyjności poruszania się tym szlakiem decyduje bliskość autostrady czeskiej, oddalonej od granic administracyjnych Zawidowa zaledwie o 34 km i polskiej autostrady A4, będącej częścią Europejskiego Korytarza Transportowego nr III, przebiegającego w kierunku wschód-zachód, od granicy niemieckiej. A4 Jest również częścią europejskiej trasy E40: Ostenda (Bruksela)-Aachen-Kolonia-Erfurt-Wrocław-Katowice-Kraków-Kijów. Zawidów jest także ważnym węzłem komunikacyjnym na międzynarodowej trasie kolejowej. Oddalona 2 km od centrum miasta stacja kolejowa obsługuje transport z Czech.

Inny atut Zawidowa to nowoczesna infrastruktura techniczna, modernizowana z myślą o przyszłych inwestycjach. Wybudowana w 2005r. nowoczesna oczyszczalnia obsługuje w 50 procentach potencjał gospodarczy miasta, pozostałą część mocy przerobowych pozostawiono na potrzeby nowych przedsiębiorstw. Zawidów to także doskonała woda, spełniająca najbardziej wyśrubowane normy unijne. Miasto zasilane jest z ujęcia głębinowego, a zmodernizowany miejscowy Zakład Uzdatniania Wody ma dodatkowo rozbudowane ujęcie wody. Obiekt został całkowicie unowocześniony, a wdrożone rozwiązania technologiczne przyczyniły się do usunięcia z wody surowej wszystkich zanieczyszczeń do wartości normatywnych.

Zawidów może pochwalić się także tym, iż jest w 100 procentach objęty technologią światłowodową. Przyłączenie do sieci informatycznej o najwyższych prędkościach odbywa się szybko i bezproblemowo.

Zawidów to miejsce, gdzie można z powodzeniem zainwestować kapitał i rozwijać swoją działalność, dlatego zachęcam Państwa do kontaktu z miejscowy Urzędem Miejskim. Wierzę, że interes Miasta i Inwestora to duet, który ma szasnę odnieść sukces i przynieść korzyści każdej ze stron.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Zawidów

Robert Łężny