List Burmistrza Gminy i Miasta Lubań Pana Roberta Łężnego

Home \ List Burmistrza Gminy i Miasta Lubań Pana Roberta Łężnego

wojt

Szanowni Państwo,

Gmina Lubań to niewielka, ale malownicza gmina, która ze względu na korzystny klimat i dogodne położenie jest miejscem niezwykle atrakcyjnym zarówno dla zamieszkania, jak i inwestowania.

W Gminie Lubań oferta inwestycyjna jest nieograniczona. Samorząd w swoim zasobie posiada działki, które perspektywicznie mogą być wykorzystywane pod zarówno tereny mieszkaniowe jak też inwestycyjne, na których możliwe jest zlokalizowanie różnorodnych obiektów przemysłowych, handlowych lub usługowych.

Gmina Lubań jest z pewnością miejscem wyjątkowym, pełnym urzekających zakątków, dogodnych do rekreacyjnego uprawiana sportu, różnych form wypoczynku i relaksu. Środowisko przyrodnicze, obecność kompleksów leśnych czy urozmaicona rzeźba terenu sprawia, iż Gmina Lubań to doskonałe miejsce dla działalności turystyczno – rekreacyjnej czy leczniczej. Jest to miejsce, które posiada predyspozycje do rozwoju takich form wypoczynku jak: wędkarstwo, turystyka wędrówkowa czy też wypoczynek świąteczny oraz turystyka krajoznawcza. Urokliwy krajobraz sprawia, że tutaj znajduje się najlepsze miejsce do zamieszkania dla osób ceniących spokój i ciszę.

Samorząd wspiera inwestorów w procesie inwestycyjnym, poprzez współpracę, doradztwo i szybkość załatwiania spraw administracyjnych. Wraz z rozwojem gospodarczym, priorytetem Gminy Lubań jest rozwój standardu życia lokalnej społeczności. Gmina może pochwalić się dużymi osiągnięciami w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych i rozwoju społecznego. Samorząd kładzie nacisk na rozwój kultury, edukacji, rekreacji i sportu. Osiąga to poprzez budowę bazy rekreacyjno – sportowej, boisk, placów zabaw, oraz organizację wielu imprez kulturalno- sportowych. Wiele powyższych działań przyczynia się do wzrostu jakości życia mieszkańców oraz czyni gminę atrakcyjną dla osób, które chciałyby się osiedlić na jej terenie.

Zachęcam do inwestowania na obszarze Gminy Lubań !!!

Wójt Gminy Lubań

Zbigniew Hercuń