Warta Bolesławiecka

Home \ Warta Bolesławiecka

Zapraszamy Państwa do Gminy Warta Bolesławiecka

INFORMACJA O GMINIE

Gmina Warta Bolesławiecka leży w powiecie bolesławieckim, w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Przez teren gminy biegnie międzynarodowa magistrala kolejowa E50 oraz autostrada A4. Gmina posiada doskonałe położenie z uwagi na bliskość Niemiec i Czech. Każdy kto odwiedzi gminę może udać się na wycieczkę w kierunku tych krajów.

Gmina liczy 8503 ( stan na 20 listopada 2018r.) mieszkańców i zajmuje powierzchnię 11,090 ha.

Główna miejscowość, w której mieszczą się władze Gminy to Warta Bolesławiecka usytuowana w środkowej części gminy.

Gmina jesy w pełni zwodociągowana, skanalizowana; 100% dróg posiada nawierzchnię asfaltową, nowoczesne energooszczędne oświetlenie uliczne, mieszkańcy mają dostep do sieci gazowej, posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków, nowoczesną stację redukcyjną. Gmina Warta Bolesławiecka posiada aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości wchodzących w jej skład; tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów wraz z planowanymi uzbrojeniami w media tych terenów oraz dobrze przygotowaną kadrę administracyjną dla której najważniejszy jest człowiek.

Gminę, tworzy 10 wsi i 11 sołectw, w tym jedna Rada Osiedla.

Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka popiera wszelkie formy rozwoju działalności gospodarczej ni służy wszelką pomocą dla działających na terenie gminy przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Gmina posiada wspaniałe zaplecze kulturalne i sportowo-rekreacyjne.

Wszystkie wsie wchodzące w skład gminy posiadają świetlice wiejskie wybudowane z własnych środków gminy, które stanowią centrum kulturalne poszczególnych wsi: organizowane SA w nich imprezy kulturalne wiejskie, gminne, zakładowe, szkolne; dzieci i młodzież korzystają z nich do wspólnych spotkań, zabaw, gier, stanowią miejsce zebrań wiejskich, szkoleń dla mieszkańców, wynajmowane są na przyjęcia weselne, uroczystości rodzinne i inne.

Czynne kino „ Kujawy”, które jest dla nas chlubą, gdyż działające na wsi kino jest dziś ewenementem w skali kraju;

-działające na terenie szkoły podstawowe i gimnazjum posiadają własne sale gimnastyczne wybudowane w zdecydowanej większości z własnych środków gminy, w których prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego oraz konkursy i imprezy sportowe;

– wszystkie placówki oświatowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy, z których na co dzień korzystają wszyscy uczniowie;

– na terenie gminy działają cztery Gminne Kluby Sportowe, dzieci , młodzież i dorośli zainteresowani grą w piłkę nożną mogą wstąpić do klubu i spróbować swoich sił.

Spacerując wśród zieleni, w swoistym mikroklimacie możemy liczyć na spokój i wyciszenie. Wśród walorów wypoczynkowych należy obiekty, na których można uprawiać sporty i aktywny wypoczynek. Nalezą do nich: kompleks boisk sportowych o nawierzchni trawiastej i sztucznej do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę, kolorowy plac zabaw wyposażony w nowe urządzenia zabawowe, dla wszystkich chętnych poprawy swojej sylwetki i kondycji fizycznej przygotowane są w miejscowościach gminy siłownie zewnętrzne z profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń.

Przez teren gminy przebiega kilkukilometrowy nie istniejący szlak kolejowy, który wykorzystany został na ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szlak ten wije się wśród pól i lasów z dala od ruchliwych dróg publicznych, obecnie. Spacerując po szlaku, czy korzystając z przejażdżki rowerowej możemy po drodze w miejscowości Warta Bolesławiecka przygotować potrawy w przygotowanej dla mieszkańców i turystów wiacie grilowej wyposażonej w grila i piec chlebowy.

Najbardziej znaczącym elementem historii gminy jest tradycja górnicza. Nie przypadkowo tradycja górnicza oraz nawiązanie do przeszłości było jednym z najistotniejszych czynników decydujących o wyborze godła w herbie Gminy Warta Bolesławiecka.

List Wójta Gminy

Zapraszamy, gdyż oferujemy pomoc i ułatwienia ze strony samorządu gminnego to;

– bardzo wysoki poziom infrastruktury technicznej;

– szybka pomoc poprzez wskazanie wszystkim potencjalnym inwestorom wolnego obiektu, terenu

oraz pomoc w realizacji spraw formalno-prawnych;

– przekazywanie dokładnych informacji przyszłym inwestorom o występowaniu na terenie gminy

naturalnych bogactw takich jak: złoża margli, wapieni, piaskowca, anhydrytu i podziemnych wód;

– nagradzanie i wyróżnianie ( zaproszenia na ważne uroczystości gminne, wręczanie medali

pamiątkowych, itp.) przez władze samorządowe, działających na terenie gminy przedsiębiorców

aktywnie promujących gminę oraz tworzących nowe miejsca pracy;

– promowanie przedsiębiorców działających na terenie gminy oraz ich wyrobów na zewnątrz poprzez

informację umieszczone na stronie internetowej gminy, w folderze, w biuletynie gminnym, na

wystawach z udziałem gminy.

Zapraszamy do inwestowania zainwestowali u nas:

  • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „ Nowy Ląd” Niwnice,
  • Hofman Natursteinwerke Polen Kraków
  • Studio Borowski Sp. z o.o Tomaszów Bolesławiecki
  • „ Bober” Sp. z o. o Kopalnia Piaskowca Bolków,
  • Firma RADE Szczytnica
  • Firma Delix i Delix 1 Szczytnica i Tomaszów Bolesławiecki.
  • „WR” Ceramika Tomaszów Bolesławiecki,
  • „ ANDY” Ceramika Tomaszów Bolesławiecki,
  • „ ANDAR” Ceramika Tomaszów Bolesławiecki,
  • „ ALBUD” Producent drzwi i okien Raciborowice Górne.