List Burmistrza Lwówka Śląskiego Pani Marioli Szczęsnej

Home \ List Burmistrza Lwówka Śląskiego Pani Marioli Szczęsnej

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

zaprasza inwestorów do skorzystania z oferty

Lwówek Śląski to malownicza miejscowość położona w południowo – zachodniej części województwa dolnośląskiego. Jego rozwój gospodarczy związany był ściśle z licznymi złożami mineralnymi: srebro, złoto, węgiel, piaskowiec, kruszywa, anhydryt, glinka ceramiczna. W miarę wyczerpywania się złóż złota, srebra i węgla rozwijało się rzemiosło, rękodzielnictwo, tkactwo, sukiennictwo, obróbka kamienia oraz handel.

Położenie Lwówka Śląskiego przy ważnym szlaku handlowym zwanym Królewską Drogą (Via Regia) przyspieszyło jego rozwój. Miasto było bardzo bogate, aż do czasu
II wojny światowej, kiedy to zostało zniszczone w 40%. Dziś o jego świetności świadczą istniejące zabytki, które są perełką miasta, a wśród nich Ratusz i mury obronne.

Lwówek Śląski jest dziś stolicą powiatu lwóweckiego oraz gminy liczącej 28 sołectw. Gmina liczy 17083 mieszkańców, z czego miasto zamieszkują 8772 osoby. Jest największą gminą w powiecie, a swoim obszarem obejmuje 239,9 km2. Mieszkańcy utrzymują się głównie z małej przedsiębiorczości, pracy w istniejących zakładach, usługach i handlu oraz poza granicami kraju. W ostatnich latach zauważono duże zmiany w kierunku rozwoju usług rekreacyjnych i turystycznych. Powstają nowe bazy noclegowe, restauracje i inne usługi związane z turystyką.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ma wypracowaną markę miasta turystycznego.
Na wyróżnienie zasługuje sztandarowa impreza turystyczna: Lwóweckie Lato Agatowe, które w 2017 roku obchodziło swoje dwudziestolecie. Impreza skupia wokół siebie wielu wystawców minerałów z Polski i świata. Inną znaną marką jest Browar Lwówek, który przyciąga wielu smakoszy piwa. Piaskowiec z naszych lwóweckich kopalni znany jest
na świecie. Tereny gminy swym urokiem zachwycają turystów i przyciągają coraz większą rzeszę ludzi, chcących odpocząć w ciszy, spokoju, a zarazem w otoczeniu wielu innych atrakcji przyrodniczych i historycznych. Są to między innymi obszary Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, różnorodność flory i fauny oraz związane z tym myślistwo, łowiectwo, wędkarstwo, atrakcje wodne, rowerowe, piesze, konne i inne. Ogromne znaczenie dla rozwoju gminy i miasta ma bliskość trzech granic, a wielkim potencjałem do rozwoju małej
i średniej przedsiębiorczości jest potencjał ludzki.

Zmiany strukturalne w rolnictwie spowodowały, iż małe gospodarstwa nie mają racji bytu, a mieszkańcy okolicznych wsi muszą znaleźć alternatywne źródła zarabiania. Jest duża potrzeba utworzenia nowego sektora usług, przetwórstwa rolno – spożywczego, drobnej wytwórczości i pozostałych.

W 2016 roku opracowano i przyjęto Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w której przedstawiono najważniejsze problemy i potrzeby oraz walory i atuty gminy
i jej mieszkańców. Dokument jest ścieżką, którą gmina podąża wykorzystując wszelkie zasoby i możliwości do rozwoju gospodarczego gminy. Jednym z wyznaczonych celów było utworzenie Strefy Ekonomicznej. W tym celu na obrzeżach miasta wyznaczono prawie
9-hektarowy obszar. W ramach podjętych działań, powstała na tym obszarze atrakcyjna Podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki dla inwestorów poprzez usprawnienie obsługi biurowej podczas trwającego procesu inwestycyjnego, m.in.: przyspieszenie procedur administracyjnych oraz zwolnienia w podatkach.

Mam nadzieję, że dogodna lokalizacja terenu, pełna dostępność infrastruktury technicznej, warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz przychylność mieszkańców i władz samorządowych zachęcą Was, Drodzy Inwestorzy, do realizacji swoich zamierzeń na naszym terenie. Z takiej możliwości po prostu trzeba skorzystać.

Zapraszamy do inwestowania w Lwówku Śląskim.

Kontakt:

tel.: 75 647 78 88, fax: 75 647 78 89

e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl

Burmistrz Gminy i Miasta

Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna